Referat af bestyrelsesmøde 2. december 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 2. december 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Bent

Kaffe/Te: ? – Jette lavede kaffe/te, men der var ingen, der havde noget spiseligt med.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 28.10. ikke klar

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. DONG-afgørelse – Vi har fået en erklæring fra DONG, hvor der står, at man ikke må sætte et skur op foran elskabet. De kan ikke gøre rede for, hvad forskel på fri adgang er, om man har et elskab i en lejlighed, hvor teknikerne ikke kan komme ind, eller på, at en grundejer har et skur foran elskabet. – Projektet skal fremover være sådan, at dobbeltskuret skal stå på den anden side af elskabet. Vi sender projektet til Ishøj kommune til godkendelse.

 

2.2. Kattelem – En grundejer har spurgt om, om hun må lave en kattelem i hoved/bryggersdør. Det har vi ingen indsigelser imod.

 

2.3. Vi har fået endnu et ubehageligt brev fra en grundejer. Han har fået et brev, der var et afsluttende brev, så vi svarer ikke på det sidst modtagne brev.

 

2.4. Grundejerforeningen og en grundejer har haft en skelssag. Nu er der en sag, hvor grundejeren beklager sig over, at der i hans bed er et træ, hvis rødder ødelægger  SF stenene. Grundejeren beder bestyrelsen om at fælde træet. Pernille vil kontakte vores advokater og spørge om, om vi kan nøjes med at skrive til én grundejer, og ikke behøver at skrive til hele rækken. Vi skal have det juridiske på plads, inden der sker mere i sagen.

 

2.5. Udskiftning af nøgler – Alle skal have nye nøgler til genbrugspladsens lås.

 

2.6. Hastighedsnedsættelse – trafik – Ishøj Parkvej er blevet en 50 km kørselsvej.

 

2.7. En grundejer har sagt, at han ikke har yderligere krav, men vi mangler fortsat en underskrift.

 

3. Velkommen til Stella.

Vi er virkelig glade for, at Stella stillede op som kasserer. Leon kontakter Birgitte Harring Lund, så vi kan få formalia i orden i forhold til, at Stella kan overtage kassererposten rimeligt hurtigt.

4. mødedatoer 2010

mandag11-1

mandag 8-2

mandag 8-3

mandag 12-4

torsdag 6-5

mandag 14-6

 

Fastelavn 14-2

Loppemarked søndag 16-5

Sommerarrangement bestemmes på bestyrelsesmøde i februar.

5. Evaluering af generalforsamlingen.

Vi er ikke tilfreds med Birgitte Harring Lund. Til trods for et formøde, virkede Birgitte uforberedt og ændrede flere ting undervejs, som vi havde drøftet, og hun medvirkede til, at en grundejer, der lavede sjov, pludselig var valgt til kasserer. Bestyrelsen kommer til at fremstå som idioter, selvom vi er vel forberedte.  Forslag. Til næste generalforsamling har vi en dirigent som er vant til den slags, og en advokat på side linien, som kan rådgive ved tvivlsspørgsmål. Forslaget er vedtaget

 

Sager fra generalforsamlingen, som bestyrelsen skal se på

  • Forslaget ang. p-pladserne – blev forkastet og bestyrelsen er i gang med at kigge på renovering i forvejen.
  • Bestyrelsens forslag om afskærmning af ende-bedene blev forkastet – Nyhedsbrevet til december, vil indeholde dette punkt.
  • Sommerfesten – Der blev valgt et nyt udvalg, og det blev besluttet fortsat at afsætte midler til sommerfesten. Vi kigger på det i 2013 når det bliver aktuelt.
  • Der skal være mere øl og vand til næste års generalforsamling, flere år med få deltagere gjorde at vi i år ikke havde nok til alle dem der kom.

 

 

6. Evaluering af julemarkedet.

Næste år skal vi have åbent 12.00 til 15.00 (15.30 siger Johni)

Men stadig 3. søndag i november

Julemarkedet var godt besøgt, og det var rigtig hyggeligt

Og som sædvanlig var det nogle flotte ting, der var til salg

Kold kakao er en god ide

7. TV. En mand fra Dansk Kabel Tv har bedt om at få beboerlister over Dansk Kabel TVs kunder. Benny har bedt ham om at henvende sig til Ishøj kommune og få listerne derfra

Benny har så benyttet lejligheden til at sige, at vi føler os dårlig behandlet, fordi vi ikke kan få ordentlig besked om fremtiden i forhold til tv kanalerne.

 

Benny har fået listen over de nye kanaler og pakkerne. Det bliver en grundpakke, en mellempakke og en fuldpakke. Priserne er ikke nævnt endnu. Desværre er det blevet sådan, at man skal købe mellempakken, hvis man skal kunne se kanal  DR’s digitale programmer, kanal hovedstaden og folketinget, som man i forvejen har betalt over licensen. Dette har Bjarne opdaget

 

Benny har været til byrådsmøde og har spurgt til sagen på mødet. Borgmesteren kunne ikke svare på spørgsmålet, men der kom debat om sagen. Byrådet vidste åbenbart ikke nok om tv-sagen

 

A+ meldte ud, at alle skulle have en boks til deres fjernsyn. Men You See bruger ikke bokse

 

Benny laver et kort afsnit til Nyhedsbrev

 

A+ brev – Nogle grundejere har modtaget et brev fra A+ med et forslag til hastigheden på internettet. Brevet er dårligt formuleret, så man næsten ikke kan forstå, hvad der står. Brevet er i omvendt formulering. Dvs at hvis man ikke kontakter dem, laver de om på ens internethastighed og det koster for nogen 10,-kr. mere om måneden.

8. Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1. Økonomiudvalg

8.1.1.      Status – v. Leon. Leon har ikke modtaget 11 måneders regnskabet, da det er for tidligt. 10 måneders regnskabet ser udmærket ud. Der skal holdes øje med de inkassosager og tvangsauktioner, der finder sted pt.

 

8.1.2.      Forsikring stiger – Punktet skal på, på bestyrelsesmødet 11-1-2010

 

8.1.3.      Aftalekonti-status – Den konto, vi har i Danske Bank, hvor vi har penge stående til særlige renter, bliver hele tiden forringet. Vi skal være opmærksom på, om vi kan få bedre forhold andre steder

 

8.1.4.      Snoer skal have en gave til sin 60 års fødselsdag. Leon finder på noget

 

8.2. Personaleudvalg

8.2.1.      Snevagter-2 ansøgere – Den ene trak sig, da der ikke er rådighedsbeløb. Den anden ansøger kommer til møde på fredag sammen med de andre snevagter. Pernille har endnu en ansøger der har henvendt sig.

 

8.2.2.      Kbh. Kommune vedr. sygedagpenge – Vi er blevet underkendt, da der var en fejl i proceduren. Vi kan vælge at gå videre med sagen, men det er ikke sikkert, at det kan betale sig. Fx i form af anke eller sagsanlæg. Pernille skriver en anke, hvis hun kan finde tiden.

 

8.2.3.      Skærmbrille – Bente skal have en skærmbrille.

 

8.2.4.      Der har været problemer omkring omdeling af breve – vi må lige finde ud af hvad der sker…

 

8.2.5.      Ellers er vi SÅ godt tilfreds med de ansatte, vi har nu. De har fx lige ordnet alle de gamle stole, har skiftet sæder ud og lakeret dem. Og det helt uden at nogen har sagt de skal gøre det..

 

8.3. Varmeudvalg

8.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vandtabet er 2.5 i oktober, og 2,6 i november. Vi er meget langt nede med vandtab, så vi har i hvert fald ingen læk nogen steder.

 

8.3.2.      Hængepartier-Brunata – Bjarne har skrevet et brev til Heinrich, Brunata hvor der står, at vi har valgt Brunata pga. deres gode service, men det har vi desværre ikke oplevet endnu. En grundejer har målere, der ikke fungerer. En anden grundejer, med en ny radiator, får sat måleren et forkert sted. – En grundejer har lavet om på sine radiatorer uden at melde det til grundejerforeningen. Derfor har de ikke fået målt deres forbrug på den rigtige måde. En anden grundejer har nu meldt, at hun har en radiator uden dæksel. Det er mærkeligt, at det først bliver meldt nu

 

 

8.3.3.      Varmemålere-varmt vand. –  En grundejer talte imod varmtvandsmålere på generalforsamlingen. Punktet bliver taget op hen ad vejen

 

8.3.4.      Diverse 1 – EN grundejer har et stort forbrug i forhold til tidligere år, en anden grundejer er også steget i varme. Begge problemer kan skyldes defekte termostater. Man kan måle det sådan, at man skruer op på fuld knald. Derefter skal man sætte termostaten på 1, og så skal radiatoren blive kold på en times tid – I næste nyhedsbrev skal der stå, at folk skal holde øje med deres termostater, fordi de er gamle, og nogle kan være defekte

 

8.3.5.      Diverse – En grundejer vil gerne have en samtale med én fra varmeudvalget. Han skal lave gulvvarme i det nye år. Han spørger, om han må bruge en ny form for isolering, der skulle være bedre, end noget gammelt på markedet. Bjarne fortalte ham, hvordan han skal forholde sig i forhold til gulvvarme

 

En sag om varme –  ingen videre handling, da ISTA ikke ved hvad vi snakker om og også er ligeglade nu.

8.4. Ansøgningsudvalg

8.4.1.      status

8.4.2.      Farver-gårdside + kommunen – Jette går ud og tjekker farver til januar

 

8.5. Vedligeholdelsesudvalg

8.5.1.      Fliser. –  Ved Fyr 117 er der en mudderpøl ved stoppestedet. Der skal lægges fliser på græsset nu

 

8.5.2.      Nedløb-skurgange – Sydslam skulle tjekke nedløb ved skurgangene. Mange af dem er rimeligt meget stoppede til. De bliver renset nu

 

8.5.3.      P-pladser-tilbud.– Vi har fået et tilbud på lapning af de værste skader rundt omkring på parkeringspladserne. Vedtaget, vi siger ja til asfalt tilbuddet. – vi tager stilling til den langsigtede renovation af p-pladserne i det nye år.

 

8.5.4.      Fugt i Fyrrelunden – Der er fugtskader ved et par skure i Fyrrelunden. Det var meget svært at finde ud af, hvor fugten kom fra. Det viste sig at være nogle stolper, der trak fugten op. Der bliver nu lagt dampspærrer, og så er problemet løst. Pernille sender pristilbudet ud på mail.

 

8.5.5.      Genbrugspladsen. – SF manden har ikke reageret på advokatens henvendelser. Vi har nu to muligheder for at fastholde beviset. Vi kan selv tage et billede af den store vandpyt eller vi kan få en syns og skøns mand ud og se på sagen. Vedtaget: Vi kontakter en syn og skøns mand, der skal se på genbrugspladsen. Og så kører vi en sag

 

8.5.6.      Bom ved kontoret – Bomme er ret dyre, så vi skal have en lille svinglåge

 

8.5.7.      Nøglebokse – Nu er nøgleboksen endelig sat op. Så nu skal brandvæsnet bare lægge en nøgle i og kontrollere det

 

8.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

8.6.1.      Benny? – Hjemmeside. Vi får alle sammen et forslag, vi kan give respons på

 

8.6.2.      Benny vil så kontakte flere firmaer og forhøre sig om mulighederne.

 

9. Særlige opgaver

9.1. Sortering af arkiv, ej videre

10. Meddelelser fra eksterne udvalg

10.1. Fastelavnsudvalg

10.1.1.  Noget nyt? – De har bestilt hoppeborg og tønder. Fastelavnspynten er rigtig gammel, så det ville være en god ide, men noget nyt pynt.

 

10.1.2.  Sommerfest for børn? – Måske noget der kan arbejdes videre med.

 

10.2. Legepladsudvalg

10.2.1.  Intet nu, men ny tovholder? – Det taler vi om i januar

10.3. Sommerfestudvalg.

10.3.1.  Slettes indtil 2013.

11. Eventuelt

Forespørgsel om sortering på genbrugspladsen – det er som i skrivelsen..

Mødet sluttede 23.06

Referant Jette Malling

0

Din varekurv