Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 28. oktober 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: Jette

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref af 17.10? – Klart og underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Rødder i SF-sten – Poppellundens stamvejsblantning består af japanske kirsebærtræer. Samme slags træer står i bedene i Poppellunden ulige numre. Træerne har stået der i mange år. Disse træer er på den forbudt liste, grundejerne fik dengang, der blev etableret SF sten på foran husene. – Foran en grundejer står et træ, der har nogle rødder, der ødelægger SF stenene. Manden mener, at det er grundejerforeningen, der skal gøre noget ved sagen. Dette er ikke tilfældet. Manden får et brev med en vedlagt beplantningsaftale

 

2.2. Vi har modtaget et ikke særligt behageligt brev fra en grundejer vedr. hans parabolantenne. Han får et brev, hvor der står, at sagen er lukket fra nu af.

 

2.3. Combi camp – En anonym grundejer har ringet til kontoret og har klaget over en combi camp. Denne henvendelse kan vi ikke behandle.

 

2.4. En grundejer er faldet på parkeringspladsen og har brækket benet – Vi undersøger, hvordan hullet ser ud, og hvor længe det har eksisteret – Manden får et brev

 

2.5. Svar til grundejere – Svarene skal altid gå via kontoret. Hvis man skriver selv eller over mail, skal der en kopi til kontoret. CC til Bente. Hvis én fra bestyrelsen skal have en kopi, skal det være med BC, så grundejeren ikke får bestyrelsesmedlemmernes mailadresse

3. Julemarked

Søndag 15-11 kl. 12-16.00. Johni er med til starten+ Benny og Jette er. Bjarne ved ikke endnu. Pernille kommer senere og pakker ned. Jette handler + køber micro ovn. Pernille står for gløgg og mandler. Johni ser på musikken.  Vi mødes kl. 10.00  – Der må ikke ryges inde, og der skal være spande med sand til skodder udenfor.

4. Generalforsamling

9.nov. kl. 18.30 på Strandgårdsskolen. Pernille har et møde med Birgitte Harring-Lund om reglerne angående ”Forslag til egen vinding”. Fx at hvis en stor gruppe kan stemme for et forslag, som de selv får gevinst af. Gælder det det samme, når man stemmer imod et forslag for egen vinding skyld?– Vi mødes kl. 18.00. Bjarne taler med pedellen. Vi skal have bordene i sildeben og ikke borde på scenen. Vi vil gerne kunne parkere inde i gården. Leon sørger for øl/vand, Bent sidder i døren med Bente.

 

Pkt 4 i dagsordenen er forkert, men den er rigtig på hjemmesiden, og Leon bor    altså i nr. 76

5. Møde Plan-byg-miljø –

På mødet fik vi at vide, at de små hegn mellem husene, der står i skellet,         ikke eksisterer i nogen retningslinier, derfor vi kan ikke kræve, at de skal                  males. Men vi kan lave et standardprojekt med små hegn. Vi fik tilkendegivelser fra         personalet fra plan og byg, at vi blev taget alvorligt, og vi fik at vide at politikerne      retter sig efter teknik og miljø henstillinger i forhold til en grundejerforenings           ansøgning om godkendelser af nye projekter.

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1.      Status – v. Leon. – Varmeregnskabet er et forud konteret regnskab – Indeværende regnskab er der ingen problemer med. – Tvangsauktionen er der intet nyt om. – Der er endnu en inkasso sag i gang – Der er nogle grundejere, der ikke betaler kontingent, og det er de samme gang på gang.

 

6.1.2.      Der er en kontering på 60 euro, det må være en fejl – Leon følger op.

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1.      Snevagt – VI har pt. ingen snevagt. Vi kan lave en annonce i et nyhedsbrev som punkt 1. Det skal fremgå, at det er lønnet arbejde, og man melder selv ud, hvornår man kan.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1.      Status vandtab v. Bjarne , ingen info.

 

6.3.2.      Hængepartier vedr. klager over Brunata  –  Heinrich og Thomas mener, at de er færdige, men det er ikke tilfældet. Bjarnes radiator er ikke færdig og heller ikke hos en grundejer i Egelunden. Vi skal have en udtalelse fra Brunata om, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Brunata skal ikke have restbeløbet før al arbejdet er i orden. – En grundejer mener, at det ikke er pænt i bryggerset. Peter kan bygge en kasse uden om ledningerne til måleren. Brunata skal kontaktes ift. om vi selv må flytte på måleren.

 

Vi skal være meget opmærksom på, at grundejerfoeningen ikke skal betale de    håndværker regninger, som er resultatet af, at Brunata ikke har gjort det godt nok         fra begyndelsen. Bjarne og Johni følger op på klagerne

 

6.3.3.      Vandskade – Gulvet i flere værelser havde rejst sig pga. vandskade. Der var ingen lækage på grundejerforeningens rør. Det viste sig at naboen havde haft en vandskade et stykke tid før. Grundejerens forsikringsselskab ville først ikke have noget at gøre med det, da vores tilkaldte håndværkere havde brækket gulvet op. Pernille kontaktede forsikringsselskabet og var med til et syn på gulvet. Forsikringsagenten måtte acceptere, at det er grundejerens forsikring, der skal betale hele skaden.

 

6.3.4.      En grundejer har fået aflæst sine målere af sin nabo. Johni kontakter Ista og fortæller dem om sagen. – Vi skal gøre Brunata klart, at ingen grundejer, der bor i Strandgårdsparken og er ansat hos Brunata, må aflæse målere i Strandgårdsparken.

 

6.3.5.      Varmefordeling – Der har været en del forespørgsler om den nye måde at afregne varmeforbruget på. Efter det nye system, er stregantallet anderledes, men resultatet skulle blive det samme. Men det vil først blive helt retfærdigt, når vi får målere på det varme vand – Begrebet ”Tomgangsstreger” eksisterer ikke mere for Brunata, så regnskabet skal laves på en anden måde. Indtil nu, har grundejerne skulle betale for de radiatorer, der er taget ned. Det skal laves om, da de flere steder ikke belaster varmesystemet

 

6.3.6.      En grundejer siger, at de ikke har brugt deres gulvvarme, og derfor skal de have mange penge tilbage. Varmemåleren virker ikke. Dvs. John Christensen fiksede måleren, så den virkede, men bagefter virkede den ikke igen. Grundejeren bruger sin udestue hele året med døren åben ind til stuen. grundejeren får deres penge tilbage nu, men næste år bliver det hele retfærdigt.

 

6.3.7.      Kriterierne for gulvvarme skal rettes, både på hjemmesiden og i vores trykte materiale.

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1.      status

 

6.4.2.      Farver på gårdside i gang igen? Jette tjekker igen efter generalforsamlingen

 

6.4.3.      En grundejer har en parabol på sternen. Pernille ser på sagen.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1.      Ingen skade – Der dryppede vand i en varmebrønd, men det var heldigvis regnvand.

 

6.5.2.      Nøglebokse – Granit stolpen er sat i, så nu skal nøgleboksen bare sættes i. vi spørger Tommy, om han kan ordne det.

 

6.5.3.      Belægning – genbrugspladsen – Advokaten har sendt et anbefalet brev til belægnings-firmaet, men vi har ikke fået svar endnu.

 

6.5.4.      Endegavle/graffittiværn – Tre grundejere i Elm og Fyr 63 får graffiti værn på deres gavle.

 

6.5.5.      Svampebump – Vi har fået en fin mail fra Park & Vej, at de vil lave en hastighedsmåling på Bøgelunden.

 

6.5.6.      Regnvandsbrønde – Vi får efterset og renset brøndene, og det bliver samme pris som sidste år. Vi får også renset nedløbsrørene på skurgangene

 

6.5.7.      Bøgelunden beplantning – Park og Vej kommer på fredag 11.45, og ser på græsset på stamvejen. Efter at de har sået græs på Bøgelunden, er de kommet på andre tanker. Så måske kan vi få nogle buske.

 

6.5.8.      Rep. af p pladser – Munch asfalt kommer på mandag og giver et tilbud på lapning af p-pladserne. De skal også give et endelig tilbud på, hvad det vil koste at lave alle 29 p-pladser. Vi skal finde ud af, om den store p-plads ved varmecentralen, hvor forældrene holder, er vores eller om det er kommunens.

 

 

6.5.9.      Bom ved kontor – Forslag: Vi sætter to små svingbomme op på væggen ved Betinas kontor. Så cyklernes bliver nødt til at stå af, og/eller køre langsomt. – Bettina får et forslag, som Johni ser på. Han kommer dagligt på stedet.

 

6.5.10.  Fliser. Vi skal have lagt fliser på græsset ved Fyr117 og Bøg 102, hvor der er mudder om vinteren, samt ved Busstop 127, søvej.

 

6.5.11.  Der skal etableres fodhegn ved fyr117/stamvejen.

 

6.5.12.  Containerlåse er udskiftet.

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1.      Intet nu – Vi skal have en færdig hjemmeside. En hjemmeside, der er nem at arbejde med, og som indeholder det, vi skal bruge: En debatside, Et billedgalleri, en kalender osv.. Benny ser på sagen.

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv, ikke nået videre.

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1.      Intet nu

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1.      Noles har ikke reservedele til vippedyrene, da de ikke længere er i produktion – Leon kommer med en melding

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1. Møde med revisorer osv. – Original indkaldelse og referat af mødet med sommerfestudvalget ligger nu i arkivet – Sommerfestudvalget kunne ikke redegøre for regnskabet, der bl.a. indeholdt mange håndskrevne sedler. Omsætningen er mindre end indkøbet, og der var fx ikke bon’er på returflaskerne.

9. Eventuelt

–          Mad – I den senere tid er der flere personer, der smider mad, fx kebab rester ved Ishøj stien. Det er et problem ift. rotter. Men det er også irriterende for hundeejere, hvis hunde gerne vil spise det. Der skal stå noget om det i det næste nyhedsbrev.

 

–          Pernille skriver et nyhedsbrev, med oplysning om tilmelding til julemarked, varmemålere til gulvvarme og alt det nye, der er kommet siden sidste nyhedsbrev – Invitationen til selve julemarkedet skal først ud ca. 10 dage før dagen – Input til nyhedsbrevet skal Pernille have senest søndag d. 1-11

 

–          På januars bestyrelsesmøde skal vi have et punkt, der hedder ”Hvornår handler bestyrelsen og hvornår ikke…”

 

–          På næste møde fremlægger varmeudvalget, hvad de er kommet frem til ift. varmemålere og cirkonventiler. Vi skal have en retfærdig løsning på det nye system.

Mødet sluttede 22.03

Referant Jette Malling

0

Din varekurv