Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2011

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.3. oktober 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Bjarne, Bent, Stella

Kaffe/Te: Jette

Dagsorden:

 

1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ref. af 1.8. og 5.9.? Nej, formanden undskylder

2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Katte – Vi har fået en mail fra en grundejer, der skriver, at han bliver voldsomt generet af katte i sin have og på sin terrasse. Pernille har talt med ham, og de har aftalt, at Pernille skriver i et nyhedsbrev, om problemerne med katte i haverne. Reglerne skal ridses op, og der skal også stå noget om, hvordan man kan undgå katte i sin have. Vi har efterhånden en del vilde katte, så det kunne være en ide, at få en kattefanger ud og se på sagen. Han skal kontaktes igennem kommunen. I nyhedsbrevet skal der også stå, at man ikke må fodre vilde katte, fordi det også tiltrækker rotter og ræve.

2.2.   Skraldestativ – en grundejer har stativ stående på fortovet – det må man ikke – han tilskrives.

3.      Møde med kommunen

3.1.   Evaluering – Udmærket møde med kommunen, nu skulle alting gerne blive behandlet indenfor en rimelig tid – Vi mangler dog at tale med kommunen om afmærket trailerplads. Gitte ordner dette.

4.      Generalforsamlingen

4.1.   Udvalg mm. hvem opstiller – På valg, bestyrelsesmedlemmer: Bent, Stella og Gitte. – Jette kontakter fastelavnsudvalget og spørger, om de vil fortsætte – Legepladsudvalget. Carsten spørger hele legepladsudvalget og melder tilbage til Pernille – Stella har i gang, at kontakte nogle, der måske vil være interne revisorer

4.2.   Indkomne forslag – Vi har modtaget to forslag fra John Christensen, Eg 27.

5.      Meddelelser fra interne udvalg

5.1.   Økonomiudvalg

5.1.1.      Status – Der er ikke noget i status, der skal ses på.

5.1.2.      Restancer – Der er heller ikke noget i restancerne, der skal ses på.

5.1.3.      oplæg til budget – Kontingentet skal være uændret – Det kommende budget er diskuteret på et særligt budgetmøde –

5.1.4.      Årsregnskabet – Regnskabet er udmærket med et overskud på 43.000 kr.

5.2.   Personaleudvalg

5.2.1.      Den mand, vi har i jobtræning, skal ikke fortsætte. Pernille kontakter Jobcentret

5.2.2.      Forsikring – Kontrakten om vores sygeforsikring ligger nu til godkendelse i Arbejdsmarkedsstyrelsen

5.3.   Varmeudvalg

5.3.1.      Status vandtab, ingen-Bjarne var fraværende

5.4.   Ansøgningsudvalg

5.4.1.      status – Vi gennemgik listen. Jette går en tur og samler op

5.4.2.      Farver – Resten af sagerne skal sendes til kommunen nu. Jette ser på sagerne ude på turen

5.5.   Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.      intet

5.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.      intet nyt-Søren er syg.

6.      Særlige opgaver

6.1.   Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv.

 

7.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1.   Fastelavnsudvalg

7.2.   Legepladsudvalg

7.2.1.      Gårdprisen-uh det bliver spændende  

 

  • Gårdprisen – Gård 13
  • Legepladsprisen – Gård 19
  • Initiativprisen – Gård 27

Der har været tæt opløb mellem flere gårde i alle kategorier. Det er så godt, at se at mange gårde gør en indsats!

7.3.   Sommerfestudvalg.

 

8.      Eventuelt

8.1.   Bestyrelsesarrangement-menu/underholdning – Bliver hos Bjarne. Vi skal have traditionel julefrokost – Husk at finde ud af noget sjovt, så vi ikke keder os mellem retterne…

8.2.   Pernille har ryddet op i sine gemmer og har fundet en pjece, der handler om hegn og naboskab. Pernille vil indkøbe 515 af dem og dele dem ud i hele bebyggelsen. Hvis vi ikke kan få den, fordi det kun er kommuner, der kan rekvirere dem, må vi kopiere den. Carsten undersøger på sit arbejde, hvad det vil koste at kopiere dem der. Vi kan ikke selv gøre det, da det er en pjece i farver.

 

Mødet sluttede 22. 10

Referent Jette Malling

0

Din varekurv