Nyhedsbrev 2006-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

December 2006

Nyhedsbrev 2006 – 07

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Åbningstider jul/nytår
  2. Ny medarbejder ansat
  3. Ny affaldssortering
  4. Ishøj Kommune – beskæring af buske og træer.
  5. Bestyrelsen her og nu
     

1. Åbningstider jul/nytår.

Mellem jul og nytår holder kontoret lukket.

Varmemesteren træffes ikke mellem jul og nytår.

Onsdagsvagten holder lukket onsdag d. 27. dec.

Genbrugspladsen holder lukket søndag d. 24. dec. og søndag d.31. dec.

Genbrugspladsen har udvidet åbningstid onsdag d. 27. dec. fra kl.15-20.

Der må ikke henstilles affald uden for pladsen, selvom der er lukket!

Ved akutte problemer med foreningens anlæg, dvs. kloakker, terrænbelysning eller fjernvarme skal henvendelse ske til Varmeværket på tlf: 43 54 24 11.

 

2. Ny medarbejder ansat.

Bestyrelsen har ansat Maher Shafeek pr. 1. dec. som ny ejendomsfunktionær. Maher er 22 år, kommer fra Ægypten og er uddannet indenfor landbrug.

 

3. Ny affaldssortering

Vi er blevet pålagt at sortere i endnu flere fraktioner end hidtil, og vedlægger derfor en ny sorteringsvejledning. Vi henleder opmærksomheden på, at intet elektrisk udstyr må komme i småt brandbart eller andre containere, men skal sorteres i de nye beholdere. Læs venligst vejledningen, og spørg personalet på pladsen, når i ankommer.

Klik her for at læse sorteringsvejledningen

 

4. Ishøj Kommune- beskæring af træer og buske.

Park og Vej er påbegyndt beskæring på Ishøj Boulevard, Ishøj Søvej og Ishøj Parkvej.

Vi skal advare om, at der vil blive foretaget en kraftig beskæring, hvilket vil få bebyggelsen til, at fremstå meget åben. Det er desværre nødvendigt af hensyn til beplantningen. Hegnet langs Ishøj Parkvej vil blive retableret i forbindelse med dette arbejde.

 

 

5. Bestyrelsen her og nu

Generalforsamlingen forløb stille og roligt, ikke mange grundejere fandt det væsentligt, at møde op, men de, som gjorde, gav heldigvis deres mening til kende.

Bestyrelsen fortsætter uforandret, og vil her i december ikke have nogen nye tiltag, men lade høre fra os igen i det nye år.

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv