Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 29. november 2006 kl. 19.35 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 31.10.? Ja. Og er nu det underskrevet!

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Procedurer mail/post/fravær. – Husk at give besked, når I ikke er til at træffe eller I ikke kan tjekke mailen.

2.2. Julekort til samarbejdspartnere; Varmeværket og Teknisk Forvaltning får et hver.

2.3. Bytte-plante-dag – Vi har fået et brev fra den grundejer, der har foreslået arrangementet, med forslag til en tekst til en indbydelse. Vi ser på den og sætter den på de næste Nyhedsbreve og på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagten

 

4. Konstituering. Vi fortsætter på de poster, vi har nu

 

5. Mødedatoer forår 2007

Tirsdag 9-1

Tirsdag 6-2

Tirsdag 6-3

Tirsdag 17-4

Tirsdag 15-5

Tirsdag 12-6

 

6. Formanden anmoder om dækning af udgifter til telefoni. – Pernille bruger mange penge på telefoni ifm. grundejerforeningen. Pernille er ikke til stede mens punktet bliver behandlet. Vedtaget: Det er enstemmigt vedtaget, at de dokumenterede udgifter skal dækkes.

 

7. Evaluering af julemarked. –

  • Skal holdes 3. søndag i november 2007
  • Det skal holdes 12.00-16.00
  • Indkøbene skal koordineres

 

8. Evaluering udlejning. – De borde, Søs har set på, er meget tunge. Søs leder efter nogle lettere borde – Der her ikke været problemer, efter at grundejerne skal betale for at få tingene bragt. De fleste henter nu selv. Det sparer mande-timer, og det er lige det, der var meningen

 

9. Fornyelse af trækningsretten. – Vores trækningsret udløber 1-1-2007. Nordea har 5 mill af vores penge stående til, måske for lidt i rente. Snoor skal se på, hvordan sagen forholder sig

 

10. Nye grundejere – hvilket materiale modtager de? Bestyrelsen havde en snak om, hvad der er mest hensigtsmæssig at give nye grundejere. Vedtaget: Nye grundejere skal have: Vedtægterne, Deklarationen, Formandens Beretning og Beslutningsreferatet fra den sidst afholdte generalforsamling

 

11. Dansk eternit – ny sag om 2. generations tagplader. – Der kører i øjeblikket en sag mod Dansk Eternit om 2. generations tagplader. Strandgårdsparkens sag drejede sig i sin tid om 1. generations tagplader. Advokaten råder os til at undersøge tagpladerne med det samme. Vedtaget. Vi skal have detaljer om hvilke plader der er skiftet og hvornår, og have produktionsnumrene på de 2. generations-plader, vi har. Når det er på plads, skal grundejerne have et nyhedsbrev, hvor det bliver forklaret. Der skal være en slip på Nyhedsbrevet, som grundejerne skal melde tilbage på. Bestyrelsen skal så koordinere en samlet sag ført af den advokat, der blev brugt sidste gang. Bjarne, Tommy og Pernille tjekker numrene på deres plader. Bjarne tjekker også 3 grundejere i Poppellunden, der lige har fået nyt tag

 

12. Meddelelser fra interne udvalg

 

12.1. Økonomiudvalg

12.1.1. Status – v. Leon. – Det er ikke nogen som helst problemer i øjeblikket

12.1.2. Regning Bøgelunden – Torsten Friis Nielsen, Park og Vej vil gerne kunne sende regningen for planterne inden det nye regnskabsår. Det har ingen betydning for vores regnskab, så det har vi sagt ja til. Det drejer sig om halvdelen af udgifterne til planter. Vi skal selvfølgelig ikke betale for de planter, der er gået ud

 

12.2. Personaleudvalg

12.2.1. Ny medarbejder – Vi har modtaget en uopfordret ansøgning fra Maher Shafeek.

Han er under en ordning, så han er her med tilskud. Pernille har regnet ud, at vi kan have ham ansat her i 25 timer om ugen, uden at det koster os noget. Han har ikke kørekort, men spørgsmålet er, om det er vigtigt. Han er nu ansat fra 1-12-2006 til 1-4-2007 med tilskud. Næste år tager vi så stilling til, om han skal ansættes i en rigtig stilling eller måske på en anden måde. Hvis vi skal beholde ham, skal han fastansættes 1-4-2007. Han begynder på fredag. Han får sikkerhedssko 1-12, og arbejdstøj 1-1-2007

 

12.2.2. Vi skal have undersøgt, om Maher må køre med traktoren i vores bebyggelse. Pernille kontakter Færdselspolitiet og forsikringen

 

12.2.3. Owe er fortsat sygemeldt da han afventer behandling.

 

12.2.4. Lukket punkt

 

12.2.5. Vi bruger stadig 2 mand til snerydning, således at bebyggelsen bliver ryddet

hurtigt

 

12.3. Varmeudvalg

12.3.1. Status vandtab v. Tommy – Kun 2 kbm .

 

12.3.2. Tommy har set på fordelingsnøglen, der ikke passer. Snoor har fået sagen

overdraget.

12.3.3. Grundejer har etableret varme i gulvet i udestuen på fjernvarme. Der er to problemer. For det første må man ikke have fast varme i en udestue, og for det andet må man ikke tilslutte sig fjernvarmenettet med en gulvvarme uden tilladelse. Tommy undersøger hos advokat Henriksson om hvordan reglerne er mht. at kunne komme ind i grundejernes hus og se på sagen. Allerførst skal grundejeren have en personlig henvendelse, evt. et brev.

 

12.4. Ansøgningsudvalg

12.4.1. Status v. Jette – Jette har noget liggende, der skal laves

 

12.4.2. Databasen v. Søs – Søs har talt med en, der kender Database-loven. Når alle skal være den del af en database, kan det godt være lovligt. Man skal bare søge om det. Søs ringer og tjekker Datatilsynet, og søger så senere om sagen. Der skal laves et brev, der skal godkendes af Pernille før det bliver sendt

 

12.4.3. Ny procedure Ishøj Kommune – Vi har fået en ny sagsbehandler i Teknisk Forvaltning. Vedkommende har skrevet breve til grundejerne om projekter, der ikke er blevet godkendt. Vi vil bede om at holde vores sædvanlige møde med Teknisk forvaltning i januar måned, da vi ikke finder fremgangsmåden i overensstemmelse med tidligere aftaler med kommunen.

 

12.5. Vedligeholdelsesudvalg

12.5.1. Genbrugspladsen, hegn, skiltning og sortering. Førstehjælp mm. Lys?

Pernille har udvidet vores abonnement hos Falck, så der nu er en førstehjælpskasse både på genbrugspladsen og på kontoret – Påkørsel af hegn! Leon P vil selv støbe fundamentet og genetablere hegnet – Vi mangler de sidste skilte om sortering – Der er nyt hærværk på hegnet. Så, skal vi have lys på pladsen om aftenen? Vi tager stilling til det senere, når vi har set udviklingen an.

 

12.5.2. Beplantning Bøgelunden – afventer mere tør grund.

 

12.5.3. Beskæring Parkvej. – Nogle grundejere ud til Ishøj Parkvej vil gerne have nogle af de høje træer beskåret. Pernille har et møde i næste uge med Park og Vej, hvor de ser på det

 

12.5.4. Skrivelse vedr. uregelmæssigheder. – Pernille har lavet et brev til de grundejere, der fx har lagt noget på brandstierne, som de ikke fjerner igen. Brevet ligger hos Bente, som sender det til en grundejer, når Morten har registreret et problem

 

12.5.5. 5 års gennemgang af SF-sten – Morten, Bjarne, og Tommy har gennemgået de svar, der er kommet fra grundejerne om SF stenene. Der er nogle problemer rundt omkring i bebyggelsen, fordi SF stenene ikke ligger korrekt. Nogle af problemerne på listen har dog ikke noget med entreprenøren at gøre, men skyldes indgreb af håndværkere, eller grundejerne selv.

 

12.5.6. Terrænbelysning nede igen – Der skete en kortslutning i en lampe, hvilket bevirkede, at terrænbelysningen i Granlunden, Tjørnelunden og Fyrrelunden blev slukket. Lampen er delvist lavet, men bliver snart færdig ordnet

 

12.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

12.6.1. Kopipapir – Maskinen har haft lavet papirstop pga. forkert papir, så nu skal vi have noget andet papir til større produktioner. Det nye papir, som er afprøvet- er ikke dyrere end det vi hidtil har brugt.

 

13. Særlige opgaver –

 

14. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

14.3. Fastelavnsudvalg

 

14.4. Legepladsudvalg

14.4.1. Leon har holdt møde med Noles. Vi har fået en forkert maling, der var gul, men da vi har fået leveret en gul vippe i den farve, kan vi ikke klage over den forkerte farve. Det er forkert, at der er blevet malet på vådt træ og på en klattet måde. De klæbrige plastovertræk på gyngerne bliver skiftet. Gård 26 får rettet en skæv opsætning. Sandkasserne ruster. Det klager Noles til sin underleverandør over, men det kan ikke vedkomme os, vi fastholder vores reklamation.

 

14.5. Medieudvalg

 

15. Eventuelt – Kogekar og brødrister kommer i morgen. Det kan bruges sammen med udlejningen.

 

 

Mødet sluttede 22.11

 

Ref Jette Malling

0

Din varekurv