Referat af bestyrelsesmøde 31.oktober 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 31.oktober 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 5.9. 21.9. og 3.10? – Sendes i rotation

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Formanden uddeler ikke julegaver i år. Vedtaget: Det er de bestyrelsesmedlemmer, der står som ansvarlige for et eksternt udvalg, der står for udbringningen af vin og julekort. Det drejer sig om Legepladsudvalg, Fastelavnsudvalg, Hvidbog og Medieudvalg. Tommy køber vinen, Jette laver kortene.

2.2. Grundejer har en meget stor hæk – kig lige på den inden mødet. Leon taler med dem

2.3. Strandgårdsparken har nu også private parkeringspladser og kælkebakke 😉 Et lille muntert indslag fra en bolig annonce…..

2.4. Referent til generalforsamlingen. Vi har desværre ikke fået en referent endnu, der er bestilt en hos Manpower, men for en sikkerheds skyld skal vi alle tage noter ved generalforsamlingen, så vi undgår problemet fra 2004..

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagten

3.1. Henv. Vedr. check/WEB service – Pernille har svaret på henvendelserne

3.2. Sager om ødelagt tøj – Tidligere beslutning truffet på forkert grundlag, derfor:

En grundejer har fået 200,00 kr. til erstatning for tøj. Den anden familie kunne ikke fremvise det ødelagte tøj. De fik 300,00 kr.

3.3. Julekort v. Jette – Julekortet er godkendt.

3.4. Klager over parkering, samt manglende skiltning – Vi har modtaget 4 klager fra grundejere. De skilte, vi havde før, forsvandt for et stykke tid siden. Pernille har talt med politiet om formulering af skiltene. Teknisk forvaltning sørger for polititilladelse og for anskaffelse af skiltene. Vedtaget: Vi tilslutter os opsætning af skiltene. Hvis vi ikke får tilladelsen til opsætning af skiltene ved indgangene på stamvejene, og vi derfor kan blive nød til at sætte skilte op i alle 29 gårde, tager vi stilling på næste møde

3.5. Tilbud borde/stole v. Søs/Leon – Søs har fundet nogle borde hos Inventarland. Når Søs har fået tilsendt materiale og har set på det, beder hun en repræsentant fra firmaet om at komme til kontoret med et udvalg i borde og stole. Vi skal se på deres plasticborde, træborde og stabelstole. Vi skal foreløbig have tilbud på 10 borde og 60 stole

3.6. Pris udlejning, var vi ikke enige? Jo, det var vi: 75.00 kr. i administration og 150,00 kr. for udbringning

3.7. Kurv til Preben v. Tommy

4. Meddelelser fra interne udvalg

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon. Leon melder intet overhovedet. Der er ingen opgørelse pt.

4.1.2. IP Telefoni – Grundejerforeningen bruger 10.000,00 kr. om året på telefonregninger. Samtalerne er på 5.000,00 kr. på årsbasis, abonnementet på 5.000,00 kr. Fax koster 2.400,00 kr. om året. Det hele eks. moms. Vi har 4 mobiler, en fastnet telefon og en fax. Bjarne taler med Arrownet og undersøger, om det kan gøres billigere. Han checker også CBB vedr. mobilerne.

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Varmemester opereres ultimo nov. Forventes tilbage i løbet af dec.

4.2.2. Endnu en timelønner ansat. En uopfordret ansøger fra Elmelunden. Foreløbig 2 uger med 20 timer.

4.2.3. Orientering vedr. Snevagt – Erling er primær snevagt, men han er kun hjemme i weekenderne. Vi har nu også Jan, der måske kan komme om morgenen. Han melder tilbage om, hvad tid og hvor meget, han kan rydde sne.

4.2.4. Det går bedre med udførslen af det planlagte arbejde, der er dog stadig ting, som,

Skal ændres på.

4.2.5. Klage over pladsmedarbejder – Klageren har modtaget et svar fra Pernille. Klageren her ikke svaret på henvendelsen. Sagen er afsluttet.

4.2.6.Uopfordret ansøgning modtaget som Ejendomsfunktioner – Pernille kontakter Greve kommune ang. tilskud. Vi kan evt. bruge ham til snevagt, og se ham an indtil foråret, hvor vi skal ansætte en medarbejder. Han har fine papirer.

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Tommy – Der er brugt 5 kbm. vand. Det er meget normalt!

4.3.2. Varmeregnskab – Vi har sendt varmeregnskabet ud og har fået en enkelt tilbagemelding på gulvvarme.

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status v. Jette – Meget stille i øjeblikket

4.4.2. Databasen – Søs’ kontakt kommer hjem til hende og hjælper færdig med databasen.

4.4.3. Udtalelse om skorsten /placering til brændeovn ønskes fra Ishøj Kommune– Vedtaget: Hvis det brandmæssige og gældende lovgivning er i orden, har vi intet imod en godkendelse

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Hegn på genbrugspladsen, samt ny sortering og manglende tømning. – Hegnet er pænt. Miljøbilen kommer ikke efter aftale, og når den kommer, bliver alt ikke tømt. Pt. er alt tømt, og vi har fået nye bure til det forskellige, fx elektronik, hårde hvidevarer osv. Nu skulle den nye sortering være på plads. Arbejdsgangen ift afhentning af miljøskrald er blevet forbedret.

4.5.2. Skurgange – Vi har tidligere besluttet at renovere 2 skurgange om året. Vi har nu fået et billiger tilbud, så vi kan få lavet 4 skurgange for den samme pris. Vedtaget: Det siger vi ja til

4.5.3. Flis mm. – Der er kørt 43 tons flis på bedene, og det ser pænt ud.

4.5.4. SF sten, 5 års gennemgang – Der er kommet mange sedler retur, men flere af dem er mangelfulde. Fx har nogle glemt at skrive adresse på. Tommy har gennemgået sedlerne, og der er forskellige uregelmæssigheder, der skal rettes. Vi har fravalgt en dyr konsulent, og ser selv på sagerne. Tommy, Morten og Bjarne ser på sagen i den kommende uge.

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Antivirus og backup i orden.

5. Særlige opgaver

5.1. Julemarked, sidste opfølgning – Der er foreløbig tre tilmeldinger. Muligvis én til – Vi møder 7.30 og pynter op

5.2. Forslag om ”Bytte plante dag”. Forslagsstillerne får tilbagemelding om, at det er en udmærket ide. De er velkommen til at sætte sig i gang med arrangementet. Vi vil sætte det på hjemmesiden og på Nyhedsbrevene. Det kunne foregå samme dag som loppemarkedet.

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

6.1. Fastelavnsudvalg

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Møde med Noles 1.nov. – Pernille og Leon holder møde med Noles. – Tommy tager derfor Pernilles onsdagsvagt

6.3. Hvidbogsudvalg

6.4. Medieudvalg

7. Eventuelt

Leons juletræf

Mødekalender næste halve år; møde 9. januar. På mødet 29.11. skal lægges kalender for første halvår 2007.

Egelunden – stamvejen. Der ligger en masse jord og flyder ude på kørebanen. Græsstien er kørt i stykker. Morten skal følge op på dette.

Mødet sluttede 22.27

Referent Jette Malling

0

Din varekurv