Nyhedsbrev 2003-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

maj 2003

Nyhedsbrev 2003-003

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Indkaldelse af suppleant

2. Start af elektronisk Nyhedsinformation

3. Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden

4. Billeder fra fastelavnsfesten på hjemmesiden

5. Tab af vand i grundejerforeningens rørsystem

 

 

Suppleant. Bestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægterne indkaldt en suppleant. Dette er sket på baggrund af, at næstformand John Christensen, midlertidigt har måttet afstå fra at deltage i bestyrelsesarbejdet, efter en særdeles belastende operation.

 

På den seneste generalforsamling skete, der ingen prioritering af suppleanterne i form af afstemning. Der er i stedet foretaget lodtrækning mellem de 3 suppleanter. Lodtrækningens udfald medførte, at bestyrelsen har indkaldt Jette Malling, Egelunden 30, til at deltage i arbejdet, under John Christensens fravær. Samtidig er Jan Nielsen udpeget til fungerende næstformand.

 

Elektronisk Nyhedsinformation. Det i Nyhedsbrev 2003-001 omtalte abonnementsystem startes nu under navnet LundeNyt. Ved tilmelding til LundeNyt modtager en tilmeldt grundejer, automatisk en e-mail, hver gang, der udsendes nyhedsbreve.

 

Nyhedsbreve udsendes fremover som hovedregel via grundejerforeningens hjemmeside.

 

LundeNyt sender også besked, når der foreligger ny relevant information for grundejerne, på hjemmesiden.

 

Tilmelding til LundeNyt sker via foreningens hjemmeside www.strandgaardsparken.dk.

 

Grundejere, der tidligere har foretaget tilmelding behøver ikke at tilmelde sig igen.

 

Der er i dag mere end 60 % af grundejerforeningens medlemmer, der har adgang til Internettet. Dette tal er meget fornemt, og giver store muligheder, for en levende og aktiv dialog.

 

Når dette er sagt, skal det så heller ikke glemmes, at knap 40 % af foreningens medlemmer tilsyneladende ikke har adgang til Internettet. Disse grundejere vil modtage information som nævnt i Nyhedsbrev 2003-001.

Der er mulighed for at få adgang til Internettet via Ishøj bibliotek, hvorfra man kan læse de forskellige nyheder på hjemmesiden. Alternativt kan man henvende sig på grundejerforeningens kontor, hvor Nyhedsbreve og anden relevant information kan udskrives. Det er bestyrelsens mål at udsende et Nyhedsbrev pr. måned.

 

Referater af bestyrelsesmøder. På det seneste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen enstemmigt, at referater af bestyrelsesmøder fremover, også skulle udfærdiges i en offentlig version. Den offentlige version bliver tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside.

 

Dette betyder, at grundejerne nu får indsigt i, hvad der diskuteres på bestyrelsesmøderne. Det offentlige referat vil være renset for navne og adresser, således at der stadig er anonymitet for de grundejere, hvis sager behandles. Men emner og beslutninger vil være tilgængelig for alle. Referaterne vil ikke indeholde spørgsmål om personalesager.

 

Et offentligt referat fra et bestyrelsesmøde, vil sædvanligvis være tilgængeligt ca. 14 dage efter mødets afholdelse.

Grundejere, der er tilmeldt LundeNyt vil få besked, så snart referatet er opdateret på hjemmesiden. Grundejere uden adgang til Internettet, kan ved henvendelse til kontoret, få udskrevet et referat, efter udgangen af denne 14 dages frist.

 

Af samme årsag har bestyrelsen også fundet det hensigtsmæssigt allerede nu, at fastlægge datoer for bestyrelsesmøders afholdelse frem til generalforsamlingen og selve generalforsamlingsdatoen. Datoerne er som følger:

 

Den 26. maj 2003

Den 24. juni 2003

Den 11. august 2003

Den 8. september 2003

Den 6. oktober 2003

Den 10. november 2003

 

afholdes bestyrelsesmøder

 

Den 24. november 2003 afholdes generalforsamling

 

Bestyrelsen ønsker hermed, at tilkendegive en større åbenhed i forhold til grundejerne, og skabe synlighed omkring det arbejde der udføres. Samtidig er det bestyrelsens ønske, at grundejerne har mulighed for, at få et bedre indblik i, de dispositioner, der foretages.

 

Fastelavnsfesten. En hel masse dejlige og livsbekræftende billeder fra fastelavnsfesten er placeret på foreningens hjemmeside. Tag et kik på dem, og se hvor herligt løjerne gik. Både de små børn, de større og de store morede sig kosteligt.

 

Tab af vand. Grundejerforeningens varmemester holder dagligt øje med, hvor meget vand, der forsvinder fra foreningens varmesystem. En vis mængde er tilladt på grund af udskiftning / reparation af radiatorer m.v.

I de seneste 3 måneder har forbruget dog været alarmerende højt. Der er foretaget undersøgelser, og intet tyder på, at der er problemer i selve rørsystemet. Mistanken falder derfor på en enten utæt gulvvarme eller utætte radiatorer. Grundejerne bedes derfor efterse deres installationer, da et forsat vandtab kan medføre underminering af fundamentet. Hvis der konstateres en utæthed i en radiator, eller det er svært at holde gulvvarmen rigtig varm, bedes man venligst foretage henvendelse til varmemesteren.

 

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår.

 

Venlig hilsen

p.b.v.

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv