Nyhedsbrev 2008-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

13. november 2008

Nyhedsbrev 2008 – 07

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Julemarked på søndag
  2. Generalforsamling mandag d.24.11.
  3. Udvidelse af genbrugspladsen
  4. Varmemester Owe Jäde går på pension
  5. Åbningstider jul/nytår
  6. Bestyrelsen her og nu

 

1. Julemarked på søndag.

Husk julemarkedet på søndag i Varmecentralen. Der er åbent fra 12-16, mange boder med julehåndværk, og salg af glögg, æbleskiver osv. Slå søndagsturen rundt om Bøgelunden 7.

 

2. Generalforsamling mandag d.24.11.

På Strandgårdsskolen kl.18.30. Dagsorden, regnskab og budget er omdelt til alle, men skulle du ikke have modtaget det, kan du henvende dig på kontoret. Husk at få stemmer kan afgøre vigtige ting, tag ikke for givet at udfaldet bliver det du forventede – mød derfor op og brug din stemme.

Bestyrelsen mangler atter et engageret, kreativt og handlekraftigt medlem. Du kan høre mere herom på kontoret, hvis det skulle have din interesse, eller blot møde op på generalforsamlingen og melde dig.

 

3. Udvidelse af genbrugspladsen.

Genbrugspladsen udvides med 168 m2 pga. pladsmangel, da vi skal sortere i mange forskellige fraktioner. Arbejdet forventes påbegyndt i løbet af 4-6 uger, og at varigheden bliver ca. 2 uger.

 

4. Varmemester Owe Jäde går på pension.

Med udgangen af året går Owe på pension. Owe har været ansat i Strandgårdsparken i næsten 20 år, og mange kender ham.

Vi afholder i den anledning reception i Varmecentralen torsdag d.18.december, kl.14-17.

Særskilt indbydelse udsendes når vi nærmer os dagen, men sæt kryds i kalenderen nu, vi håber mange vil møde op og ønske ham et godt otium.

VEND

5. Åbningstider jul/nytår.

Kontoret holder lukket fra onsdag d.24.12 til torsdag d.1.1., begge dage inklusive.

Genbrugspladsen har ikke åbent juleaften og nytårsaften, men holder som vanligt åbent søndagene d.21. og 28. december og d.4.januar fra 10-14. Undlad at stille affald udenfor pladsen af hensyn til risikoen for ildspåsættelser.

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Vi er ved at komme os over fjernvarmearbejdet, men har stadig mange, mindre projekter i gang. Vi ser frem til den kommende generalforsamling, og de øvrige arrangementer som er undervejs.

Vi forventer at vinteren bliver et pusterum, hvor vi kan få afsluttet hængepartierne og ladet batterierne op.

Undertegnede har kludret i det, og derfor er materialet til generalforsamlingen ikke blevet udsendt på maillisten, ligesom der er problemer med at få regnskab/budget lagt på hjemmesiden. Hjemmesiden er i det hele taget ikke opdateret, og vi håber at få orden på det inden generalforsamlingen.

 

Vi ses til generalforsamlingen

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv