Referat af bestyrelsesmøde 30. september 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 30. september 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Leon kommer senere.

Kaffe/Te/Frugt: Det havde Leon lovet, så hvem tager den? Det gør Jette da bare

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 5.9.- har ikke været i cirkulation endnu.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Jan Krestensen udtrådt af bestyrelsen.

 

2.2. Besøg af Dyssegårdsparkens formand. – Den nye formand for Dyssegårdsparken har kontaktet og besøgt Pernille. Formanden ville gerne have nogle gode ideer om driften af en grundejerforening som hendes/vores. Vores søsterbebyggelsen i Næstved vil gerne hen ad vejen have et samarbejde med os, og det kan vi også få glæde af.

 

2.3. 2 grundejere – mæglings forsøg – Pernille, Bjarne og de 2 grundejere, vil holde et mæglingsmøde. Der skal kun være de to grundejere, Bjarne og Pernille til stede.

 

2.4. Fordeling af ekstra skure. – I 1983 (eller deromkring) blev det besluttet, at de ekstra skure blev fordelt i gården efter det princip, at de, der havde mest brug for det, fik de ekstra skure. Det giver selvfølgelig problemer i nogle gårde, så det ville være en god ide hvis der blev lavet nogle retningslinier ang. ekstra skure. – Forslag: I det nye år skal vi i bestyrelsen se på, hvilke retningslinier, der skal være.

 

2.5. Grundejer – knækfliser – Det har ikke været muligt at lægge knækfliserne igen efter fjernvarmearbejdet, der er i stedet lavet en anden løsning. Nu er grundejeren bekymret for, om deres hæk ville vælte. Det er nok ikke tilfældet. De vil gerne have deres knækfliser retur, så det får de i det omfang, vi får knækfliser i stencontaineren.

 

2.6. Brand i bed – Branden antændt af vores folk ifm. ukrudtsbrænding.. Grundejeren har købt en ny tuja og to rododendronbuske efter aftale. Han ville dog også have 8 timers løn for, at ordne sit bed, men det er blevet afvist, da vores folk kunne have reetableret bedet.

 

2.7. Bilafbrænding.- Der her været bilafbrænding i gård 18. Det var meget ubehageligt, at en bil er i brand så tæt på et hus. Der er indkaldt til møde hos borgmesteren d.2.10. Pernille og Bjarne deltager.

 

2.8. Ishøj kommune Plan, Byg, Miljø storskrald – Bente har kontaktet kommunen, pga. de daginstitutioner, der ligger overfor kontoret. De bliver ved med at smide storskrald ude ved stamvejen. Institutionerne har fået at vide, at de ikke må smide tingene ud før aftenen før afhentning af storskrald. Forleden lå der igen en masse skrald, så der blev ringet til Plan, Byg, Miljø og de blev bedt dem om at hente skraldet med det samme. Det kunne de ikke, og vores folk fjernede affaldet og regningen er sendt til Miljø afdelingen efter aftale.

 

3. Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Jan; Jette, Bjarne og Pernille på valg. Jan genopstiller ikke. Resten gør.

 

4. Julemarked. Jette kan ikke deltage. Vi skal kun have gløgg og æbleskiver. Vi har øl og vand i forvejen. Julemarked er fra kl. 12-16. Leon laver en tilmelding, der bliver sendt ud 4 uger før, og der skal være tilmelding inden én uge før. Jette handler og pynter varmecentralen. Pernille og Leon kommer om morgenen og rydder varmecentralen og stiller borde op. Vi kan evt. høre Bettina om hun har lyst til at komme.

 

5. Generalforsamlingen – indkomne forslag.

  • Forslag til standardprojekt for skralderum, type B
  • Forslag til standardprojekt for afskærmning ved enderækkehuse ud mod stamvejen
  • Forslag til opsætning af mobilmast på containerpladsen
  • Forslag til belægning foran haveskel

I beretningen skal være en beregning på udgifterne til vedligeholdelse af legepladser og bedene foran husene.

 

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1. Status – v. Leon. – Regnskab 2007/08, der foreligger ikke noget regnskab endnu.

 

6.1.2. Borde – Vi har fået en kreditnota på bordene, men vi skal have en check, for vi vil ikke handle med det firma i fremtiden.

 

6.1.3. Budget 09/10 – Vi har lavet et budgetoplæg, hvor vi prøvede at ramme 460 kr. pr husstand i kontingent der er dog nogle fejl i oplægget, så det bliver rundsendt på mail.

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1. MUS med Bente – Leon og Bente har holdt MUS samtale. Bente er glad og tilfreds, har dog haft mange ekstra opgaver, som nu forsvinder med afslutningen af fjernvarmearbejdet og Bettinas ansættelse. Regulering af løn, samt sundhedsaftale på plads.

 

6.2.2. Bettinas papirer ok nu. – Bettina skal have et varmemesterkursus snart.

 

6.2.3. Maher har opsagt sin stilling – Han skal afholde sin ferie, inden han holder op – Der bliver ikke ansat en ny mand i hans stilling lige med det samme. Vi venter med at søge efter en ny til januar. Forslag: vi bruger en mand fra Man til Man. Så kan Bettina se, om han/hun duer, og vi kan ansætte vedkommende. Vedtaget: Det gør vi. Samtidig kigger vi os lidt rundt, det kunne jo være der var nogen der kunne headhuntes.

 

6.2.4. Snerydning – Vi kontakter Alex og spørger, om han vil være snerydder til vinter. Vi mangler nogle sneryddere.

 

6.2.5. tiltræde den private mønster overenskomst – Punktet venter til næste bestyrelsesmøde.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Vandtab på 3,1 kubikmeter. Der er udskiftet 5-6 radiatorer. Grundejerne er begyndt at melde, når de skifter radiatorer. Fyrringssæssonen er startet og det betyder mange har luftet ud i radiatorerne.

 

6.3.2. Reetablering efter fjernvarmearbejdet – Der mangler kun de to firkantsarealer, hvor der skal støbes. Når de er færdige, køber Bettina planter og sætter dér. (Der mangler noget beplantning ved hullet på volden, men det bliver ordnet) – Grundejer ville tale med vores advokat om den sag, de er utilfreds med, og de har fået kopier af alle breve. Vi har ikke hørt noget fra dem siden.

Bettina skal checke varmeskabene, der er stadig nogle som ikke slutter tæt.

 

6.3.3. IVV har været her d.29.9. – /Bjarne. Vi havde besøg tidligt mandag morgen af Ishøj Varmeværks personale. Vi vil gerne have flyttet et elektronikskab på varmecentralen, samtidig med at vi går over til det nye alarmsystem, som IVV skal overvåge. ABB skal kontaktes angående det elektriske system og alarmerne, og kompressor-manden skal lave et udtag til alarm på kompressoren. Den årlige udgift for overvågning vil blive som en lille institution. Bjarne kontakter de relevante personer.

 

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1. status, ingen hængepartier. Jette checker farvevalg d.3.10.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1. Regnvandsbrønde – Brøndene er blevet gennemgået. Sydslam var kommet med et tilbud, men da de måtte rense alle brøndene manuelt, er prisen billigere end den egentlig skulle være. Brønden ved Eg 73 er måske faldet sammen der bliver ved med at komme grus ud, men den burde være sløjfet. Bjarne og Bettina ser på den. Måske skal den fotograferes. Det koster noget, men det sparer os for meget mas. Regnvandsbrøndene er tømt alle sammen. Sydslam har lavet en liste over det, de har lavet i bebyggelsen.

 

6.5.2. Nedløbet fra garagetaget er ikke lovligt tilsluttet, det skal ordnes.

 

6.5.3. Skabe til varmecentralen. – De er i gang med arbejdet. Det ser godt ud

 

6.5.4. Beplantning Bøgelunden. – Kommunen har meddelt, at de vil rydde beplantningen på stamvejene i Bøgelunden og plante græs. Dvs. at vores aftale med kommunen om deres vedligeholdelse af vores stamveje ensidigt er annulleret af kommunen – Vi skal samle de papirer, vi har på aftalen for vedligeholdelse af stamvejene. De papirer skal sendes til vores advokat, og sagen skal stilles for byrådet. Vi skal ikke diskutere med Plan, Byg, Miljø da de har et budget de skal overholde. Det er politikernes beslutning, at der skal spares.

 

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1. Det går fremad – Bente har fået ny PC – Vi har også fået en Buffalo-server-ting (det glæder vi os sørme til J)

 

7. Særlige opgaver

7.1. Renskrivning af Hvidbogen – foreslår at Hvidbogen nedlægges. – Vedtaget: På generalforsamlingen foreslår vi at nedlægge projektet Hvidbogen. Begrundelsen er, at den aldrig kan blive helt aktuelt, da love og regler bliver lavet om hele tiden. Hvis grundejerne skal være opdateret, skal de se på vores hjemmeside, eller andre steder, hvor de kan læse om regler og love.

 

7.2. Sortering af arkiv – når skabene er færdige

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1. Genopstiller medlemmerne? – Johni tjekker

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1. Genopstiller medlemmerne? Leon tjekker

 

8.2.2. Gård 22 bøsning – Leon? – Noles har glemt det, men de sender dimsen nu

 

8.2.3. Sandkasser – Metalsandkasserne ruster, og det her de gjort meget hurtigt efter de blev sat op. Noles mener ikke, at der er noget galt med materialet. Det lyder meget mærkeligt, for en sandkasse skulle da kunne indeholde sand. Og rustfrit stål skulle vel ikke ruste. Sagen følges.

 

8.2.4. Mail fra grundejer, kan legepladstilskuddet bruges til fx en græsslåmaskine? Ja det kan det godt, så længe der er enighed i gården om det.

 

 

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1. Genopstiller medlemmerne? – Det ved vi ikke

 

8.3.2. Ny kontaktperson – Leon er ny kontaktperson

 

9. Eventuelt

Borde og stole, vi skal have 10 borde og 40 stole. Det skal helst være af træ – Johni ser på det

 

Leon holder ferie i uge 43 plus to dage

 

Mødet sluttede 22.27

 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv