Nyhedsbrev 2009-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

7.september 2009

Nyhedsbrev 2009 – 04

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Kontoret har været lukket
  2. Udskiftning af radiatormålere
  3. Etablering af gulvvarmemålere
  4. Generalforsamling 9. november.
  5. Den flotteste gård.
  6. Bestyrelsen her og nu

 

1. Kontoret har været lukket.

Kontoret har desværre været lukket pga. sygdom, men Bente har det heldigvis godt igen, og der er derfor åbent som vanligt.

Vi arbejder på at få vores telefonsvarer til at fungere, så man ikke ringer forgæves når kontoret er lukket.

 

2. Udskiftning af radiatormålere.

Som tidligere meddelt skal alle radiatormålere udskiftes. Dette er i fuld gang, og alle bliver varslet i forvejen. Udskiftningen tager ca. 1 ½ time pr. hus, men der kan være afvigelser. I tilfælde af skader på radiatorerne i forbindelse med udskiftning, dækker grundejerforeningen udgiften, men det skal udføres af foreningens VVS’er, og man skal derfor rette henvendelse til kontoret – ikke selv få skaden udbedret.

De nye målere vil ikke altid blive placeret hvor den gamle måler sad, og har heller ikke helt den samme størrelse. Det kan medføre at der er behov for at male radiatorerne efter udskiftningen. Bestyrelsen har besluttet at det er den enkelte grundejer som selv må udbedre dette efter behov, da udgiften til at male samtlige radiatorer i bebyggelsen ganske enkelt ville blive for stor.

 

3. Etablering af gulvvarmemålere.

Brunata har påbegyndt etablering af gulvvarmemålere. Det er desværre sket tidligere end forventet, og grundejerforeningen har derfor ikke haft mulighed for, at informere om dette inden det gik i gang. Det beklager vi, og man kan rette henvendelse til kontoret hvis man har spørgsmål omkring dette.

Bestyrelsens mål er at alt varmeforbrug registreres og afregnes med den enkelte forbruger. Det er derfor også planen at der i 2010 etableres målere på det varme vand.

Udgiften til etablering af nye målere, og udskiftning af de gamle, bliver taget af henlæggelserne på varmeregnskabet.

 

 

4. Generalforsamlingen d.9. november.

Dette års generalforsamling er rykket frem til d.9. november, da vores revisor ellers ikke har mulighed for at deltage.

Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for direkte indflydelse, både på budget, fremtidige tiltag og ved at stille forslag til behandling.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være kontoret i hænde (pr. brev eller mail, med underskrift), senest onsdag d.30.september.

 

5. Den flotteste gård.

Ved Sommerfesten d.15. august blev den flotteste gård kåret.

Vinderen blev gård 25 (Fyrrelunden 41 – 77), for en ualmindelig flot og harmonisk gård.

2. præmien gik til gård 14 (Elmelunden 2 – 40) for et stort initiativ, og en ellers velholdt gård.

3. præmien fik gård 19 (Granlunden 47 – 91) for en flot gård som helhed, og en rigtig flot legeplads i særdeleshed.

Sommerfesten blev besøgt af 140 gæster, var en dejlig aften med god musik og mad, og et veloplagt ensemble i baren.

Generalforsamlingen skal tage stilling til hvordan Sommerfesten fremover skal løbe af stablen, både hvor ofte, med hvilken økonomi og med hvilke tiltag.

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Vi har haft travlt sommeren over. Det er der ikke noget usædvanligt i, men heldigvis har vi også fået afsluttet flere store projekter.

Vi mangler dog fortsat godkendelse fra DONG vedr. skralderum, og belægningen på genbrugspladsen er vi ikke kommet videre med. Det er en sag der kan trække i langdrag og det er ærgerligt fordi vi ikke må tage den i brug før det er afsluttet.

Vi har flere henvendelser om manglende nabohensyn; det være sig høje træer i haver, mange biler på parkeringspladsen tilknyttet ét hus, hvepseboer på egen matrikel, støj på skæve tidspunkter osv.

Prøv at lytte til dine naboer; hvis de opfatter noget du gør som et problem, kunne det være I, i fællesskab, kunne finde en løsning til glæde for alle.

Vi skal alle være glade for at bo her, specielt nu hvor husene ikke kan sælges J

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv