Nyhedsbrev 2007-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Februar 2007

Nyhedsbrev 2007 – 01

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Billetter til fastelavn
  2. Nyt bestyrelsesmedlem
  3. Akutte driftsforstyrrelser
  4. Onsdagsvagten nedlægges
  5. Avis/glas containere
  6. Kontoret holder lukket
  7. Ny procedure – ansøgninger
  8. Klip hækken
  9. Bestyrelsen her og nu

1. Fastelavn

Der er stadig få billetter tilbage til Fastelavnsfesten, søndag d.18.2. Disse kan købes på onsdagsvagten d.14.2 kl. 18.30-19.30 eller på kontoret i åbningstiden torsdag og fredag, for den sølle pris af 10 kr.

 

2. Nyt bestyrelses medlem

Søs Knoth-Nielsen er udtrådt af bestyrelsen pga. tidsmangel. Suppleant Bent Jacobsen indtræder i stedet. Han bydes hermed velkommen.

 

3. Akutte driftsforstyrrelser

Ved akutte driftsforstyrrelser på foreningens anlæg, dvs. terrænbelysning, kloakker og fjernvarme, uden for normal åbningstid, skal henvendelse ske til Ishøj Varmeværk,

tlf. 43 54 24 11. Det er ikke tilladt den enkelte grundejer selv, at tilkalde assistance, og en evt. regning for udført arbejde vil blive afvist af bestyrelsen.

 

4. Onsdagsvagten nedlægges

Onsdagsvagten havde til formål at give grundejerne mulighed for, at træffe et bestyrelsesmedlem, når der var emner man ønskede drøftet. I 2006 afholdtes 47 onsdagsvagter. På disse kom i alt 27 henvendelser, heraf var kun 7 relateret til bestyrelsen, de øvrige var afhentning af forenings materiale, betaling for udlejning osv.

Da bestyrelsesmedlemmerne har rigeligt, at se til i forvejen, nedlægges onsdagsvagten derfor. Det vil dog altid være muligt, at træffe et bestyrelsesmedlem, såfremt man har noget på hjerte. Ret blot henvendelse til kontoret. Bente vil så sørge for, at man får en aftale med det bestyrelsesmedlem, som har viden inden for det aktuelle emne.

Den sidste onsdagsvagt afholdes onsdag d. 28. februar – det er tilladt at komme med blomster…

 

5. Avis/glas containere

Omkring nytår blev adskillige containere sprunget i luften. Kommunens miljø afdeling har desværre ikke nok containere til, at erstatte dem alle, og det har derfor været nødvendigt, at flytte rundt på dem vi har tilbage, mens vi venter på kommunen får nye containere hjem. Dette kan vare et par måneder. I mellemtiden henstiller vi til, at man IKKE stiller glas/aviser, hvor der ikke er containere – eller containerne er fyldt – men i stedet går til nærmeste brugbare containere, eller tager sit affald med hjem igen.

Der er desværre mennesker, som finder det morsomt, at sprede affaldet og smadre glas, ligesom det også er blevet en yndet sport, at vælte glascontainerne, og smide om sig med flasker. Hjælp os med, at holde området ryddeligt; ser du nogen i færd med, at udøve hærværk: Ring til politiet !

 

6. Kontoret holder lukket

Kontoret holder lukket tirsdag d.20. februar. Varmemesteren træffes som vanligt.

 

7. Ny procedure – ansøgninger

I forbindelse med det nye kommune samarbejde, er nogle procedurer og arbejdsgange ændret vedr. ansøgninger og godkendelser af udestuer mm. Mere om dette i næste nyhedsbrev. Kontakt kontoret hvis du har brug for, at vide mere på nuværende tidspunkt.

Husk, at der SKAL indgives ansøgning om byggeprojekt FØR det påbegyndes.

 

8. Klip hækken

Hækken skal klippes inden Skt. Hans, men med den milde vinter vokser hækken mere end vanligt, og det vil være en god idé, at kigge sin hæk efter på ydersiden. Rigtig mange steder vokser hækken ud over stierne, og er til gene når der skal slås græs, ryddes sne, samt for forbi passerende.

 

9. Bestyrelsen her og nu

Folderen er på vej ud til alle grundejere. Den var ellers færdig, men så var vi nødt til, at lave nogle rettelser og trykke den om.

Der har været 5 års gennemgang af SF-sten, etape 1. Vi afventer nu entreprenørens svar på reklamationerne.

Vi skal have møde med Ishøj Kommune d.1. marts om bla. genbrugspladsen, ansøgningsprocedurer, skiltning vedr. parkering mm.

Søs Knoth-Nielsen trådte ud af bestyrelsen og Lars Jacobsen har været indisponibel i en længere periode, så de øvrige bestyrelsesmedlemmer har haft rigeligt, at se til.

Det er dog lykkedes, at nå de ting vi havde planlagt, de næste par måneder vil gå med Hvidbogen, TV-inspektion af kloakker, finpudsning af vedtægtsændringsforslaget mm.

 

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv