Referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 6. marts 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 6.februar 2007? Nej, formanden har ikke sendt det i cirkulation.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

En del emner vil overlappe flere punkter, vi må derfor springe lidt i det.

 

Husk at melde sommerferie til Bente med CC til resten af bestyrelsen

 

Gård 20 – Der er igen problemer i Granlunden – Jette ringer til SSP

Der har været en afbrænding af et legehus i gård 22

 

Grundejer skal holde et møde med Pernille tirsdag 13-3 angående en trailer, der er parkeret i hendes gård. Bestyrelsen har set på stedet og finder ikke, at der er noget pladsproblem.

 

3. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Bent Jacobsen

Fordeling af arbejdsområder, herunder evt. bytte-plante-dag. – Bent er med i ansøgningsudvalget og vedligeholdelsesudvalget – Bent bliver også kontaktperson til bytte-plante-dag arrangementet.

 

4. Møde med kommunen 1.3.

Evaluering/ref. – Leons ref. er ok.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1. Regnskabet pr. 280207 udviser fortsat et liniært forløb.

 

5 restanter, hvoraf 1 går til fogedretten og 1 til inkasso.

 

5.1.2. Regnskab fastelavn – Dagen havde en udgift på 6.300.00, men der går 800,00 kr. fra for drikkevarer, som grundejerforeningen har overtaget. Udgiften var så 5500,00kr. mod budgetteret 8000,00 kr. fint nok.

 

5.1.3. Indkøb borde/stole – Vi har fundet de rigtige borde og stole. De gamle borde og stole skal lejes ud til udendørs brug. Og vi skal bruge dem til loppemarked o.lign.

 

5.1.4. Forsikringerne – Selvrisikoen for reparation af maskinparken er på 10.000,00 kr. Leon undersøger vores regninger og ser, hvad der er skader og hvad almindelig slitage.

 

5.1.5. Vi har fået en henvendelse fra revisor Snoer. Han foreslår, at kontorets pc får installeret et program svarende til hans regnskabsprogram og derefter får sendt regnskabet løbende – Vedtaget: Vi gør som Snoer anbefaler, dvs. installerer programmet, der koster et par tusind kroner, og lægger det på serveren. Det er foreløbig kun Pernille, der nu kan bruge serveren.

 

Snoer igen.

Der er kommet nye regler for registrerede revisorer. Disse skal løbende på kurser, hvis de vil beholde deres autorisation og medlemskabet Foreningen af Registrerede Revisorer. Årlig opdatering og medlemskab vil koste 20.000,00 kr, og da Strandgårdsparken er Snoers eneste private kunde vil han forhøje sit salær tilsvarende. Muligheden kunne være, at han fortsætter som ordinær revisor, men så har vi ingen sikring, hvis det skulle vise sig, at der var problemer med regnskabet og revision. Vedtaget: Snoer fortsætter som registreret revisor og opretholder sin autorisation, og vi betaler for hans kurser.

 

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1. Varmemester er startet igen. – Han arbejder mandag, onsdag og fredag og holder ferie hver 2. uge, til han har afviklet sin restferie. Det er vigtigt at fastholde ham i, hvad han kan og navnlig ikke kan, da han helst vil lave det hele.

5.2.2. Ejendomsfunktionær – Torsdag morgen er der evaluering med Greve Kommune.. Pernille vil fortælle, at han kan bruges meget mere og bedre, men at vi skal have sproget med, samt hans kørekort.

 

5.2.3. Leon og Pernille skal følge op ang. sommerens planlægning og ferie.

 

5.3. Varmeudvalg

5.3.1. Status vandtab v. Tommy – februar måned 3 kubikmeter

 

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1. status v. Jette – Vi får stadig anmodninger om godkendelse af projekter, der ikke har været søgt først. Torsdag d. 15-3 holder Teknisk Forvaltning, Pernille og ansøgningsudvalget møde om kommende retningslinier for grundejerforeningen ift. Projekter og godkendelser.

 

5.4.2. databasen, intet nyt.

 

5.4.3. Div. Lister – status.

 

5.4.4. Tommy har godkendt udestue. Gulvvarmen er fjernet og udluftningen er i orden

 

5.4.5. Særlig ansøgning; Pernille ser på, om de opfylder betingelserne

 

 

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1. Sf-sten – Vi har ikke hørt fra Zacho Lind efter 5 års gennemgangen. Det er en måned siden, de har været her, så nu skal de rykkes.

 

5.5.2. Genbrugspladsen-orientering – Vi afventer, om Leon Petersens personale bliver bedre til at lave deres arbejde

 

5.5.3. Der er brændt et legehus i gård 22. Det øverste er gået til. Leon og Bent ser på huset, og de tager stilling til, hvad der videre skal ske i sagen. Vi kan evt. spørge i et nyhedsbrev, om nogen har et ledigt legehus, de ikke bruger

 

5.5.4. Der er indkøbt reserve hjul både til Holderen og Egholmen. Det tager for lang tid i det daglige arbejde, når hjulene skal lappes midt i det hele.

 

5.5.5. Reparation af salteren. Der var ikke noget at komme efter, muligvis manglende vedligeholdelse eller alm. Slid. Den er nu i orden.

 

5.5.6. Der kom jo en masse sne, og Morten ikke kunne komme frem, men de andre kørte rundt og fejede. Tommy mente ikke, at det var godt nok. Vi andre synes, at snerydningen var god J

 

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1. Ny annoncør – Danbolig.

 

6. Særlige opgaver

6.2. Renskrivning af Hvidbogen – intet nyt

 

6.3. Sammenfatning af vedtægterne – intet nyt

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.2. Fastelavnsudvalg

9.1.1. Evaluering og orientering

 

Der deltog 98 børn, og der blev solgt 33 billetter efter nyhedsbrevets påmindelse. Festen var god som sædvanlig.

Pedellen på Vibeholmskolen vidste ikke, at vi kom, men det var ikke vores skyld.

Hoppepuden var desværre sølet ind i mudder og krævede rengøring.

 

Arne Hansen og Else Have Lund træder ud af fastelavnsudvalget. De har gjort et stort arbejde i mange år. Kim trækker sig pga. nyt job. Nu er kun én i fastelavnsudvalget, nemlig Lars Larsen. Udvalget plejer at booke både sal og underholdning allerede nu, så det har Bente og Lars ordnet. Vi skal forsøge at få flere medlemmer i udvalget inden næste fastelavn.

 

7.3. Legepladsudvalg

7.3.1. Noget nyt? Bent er ikke menigt medlem af legepladsudvalget mere.

7.3.2. Vi har et par sager hos Noles. Der er nogle håndtag på vipper og sandkasserne er stadig rustne. Nu skal de have et formelt brev til dem, hvor vi kræver ”Syn og skøn”. Derefter kan vi få en anden håndværker til at reparere det og sende regningen til Noles. Leon laver et udkast til et brev til dem

 

 

7.4. Medieudvalg

Pernille har fået kontakt til en IT mand Måske kan vi få ham til at lave vores Debat-Forum færdigt

 

Maillisten til hjemmesiden kører nu. 238 tilmeldte nu

 

8. Eventuelt

 

Meld sommerferie til Bente med cc til hele bestyrelsen

 

Bent bliver kontaktperson til bytte-plante-dag arrangementet. Det bliver dagene søndag 29-4 og 2-9 kl. – 10.00-14.00. Der skal sendes en indbydelse ud snarest – Bente sender Bent de oplysninger, han skal bruge

 

Der er stor interesse for leje af brødristeren og kogekar til at varme pølser i. – Vi skal finde en ordning mht. leje og depositum, som en samlet pakke. Vedtaget: Weekend udlejning: Depositum 800,00, leje 300,00

 

Bjarne skal sende en fuldmagt til Arrownet. Vi omlægger telefonerne til ip og mobilerne til CBB

 

 

 

 

Mødet sluttede 22.22

 

Referat

Jette Malling

0

Din varekurv