Nyhedsbrev 2009-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

20. maj 2009

Nyhedsbrev 2009 – 02

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Lukning af varmen.
  2. Aflæsning af varme.
  3. Kontoret holder lukket.
  4. Genbrugspladsen.
  5. Vi henstiller til…
  6. Bestyrelsen her og nu

 

1. Lukning af varmen.

Ishøj Varmeværk har meddelt, at man lukker for varmen tirsdag d.26. maj fra kl.07-21.

 

2. Aflæsning af varme.

Den årlige varmeaflæsning vil finde sted i dagene 9, 11. og 12. juni. Der udskiftes ikke rør under aflæsningen, da vi skifter firma og målere til Brunata. De nye målere forventes monteret i løbet af august måned.

 

3. Kontoret holder lukket.

Kontoret holder lukket pga. ferie fredag d.22. maj, samt uge 25, fra mandag d.15. – fredag d.19. juni, begge dage incl.

 

4. Genbrugspladsen.

Vedlagt dette Nyhedsbrev er en revideret sorteringsvejledning. Læs den venligst, det vil lette både dig selv og pladsens medarbejdere, når du afleverer affald på pladsen.

Vi har haft problemer med den nye belægning, som er blevet lagt om 2 gange. Den er fortsat ikke acceptabel, og vi afventer nu at firmaet udbedrer den endnu engang. Dette medfører desværre, at den nye del af pladsen endnu ikke kan tages i brug.

 

5. Vi henstiller til..

– at brandstier holdes frie for affald, så der kan slås græs uhindret.

– at man henvender sig til kontoret i god tid, når man skal bruge personalet til radiatoraflæsning, åbning af bom for håndværkere, lukning af varmestrenge osv.

Personalet kan ikke bare slippe hvad de har i hænderne, når nogen pludselig kommer i tanke om, at de har brug for dem!

 

 

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Vi har afholdt det årlige Loppemarked, vejret var med os, og de 26 stadeholdere meldte om godt salg. Markedet var velbesøgt, og det var hyggeligt at møde alle dem man ikke ser så tit.

Tagene på skurgangene er blevet gennemgået og repareret, så de kan klare yderligere 15 år. Det kostede ca. 200.000,-kr.

Varmeudvalget arbejder hårdt på, at få alt færdigt inden vi skifter firma.

Vi tager kontakt til de øvrige grundejer- og lejerforeninger i Ishøj, efter meddelelsen om, at A+ har overtaget Ishøj Fællesantenne. Vi ønsker at påvirke det fremtidige udbud af TV – kanaler, og priserne herpå.

Vi afholder møde med kommunen d.4. juni, og får besøg af Dyssegårdsparkens bestyrelse d. 14. juni, de vil gerne se vores bebyggelse.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv