Referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 6. maj 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: Pernille

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 8.4. – nej ikke klar, ref. af markvandring – nej ikke klar

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Indbrud elektronik skur – Et professionelt indbrud men kun skader for et par hundrede kroner.

 

2.2. Div. Debatindlæg – grundejer: Indlægget er langt, det indeholder mange forskellige spørgsmål og anklager imod bestyrelsen. Grundejeren ville selv kunne svare på de fleste spørgsmål, hvis han havde læst de omdelte Nyhedsbreve og havde deltaget i generalforsamlingerne.

 

Skal grundejerens indlæg lægges på hjemmesiden? Vedtaget: Vi lægger alle de indkomne indlæg på hjemmesiden. Dog bliver navne og personhenvisninger fjernet først – Der skal stå på hjemmesiden, at Debatsiden kun er en side for grundejer til grundejer. Det er ikke meningen, at bestyrelsen skal svare på indlæggene. Hvis der kommer et spørgende indlæg, skal de sendes til kontoret

 

Vi har fået endnu et indlæg fra en grundejer, der har fået stjålet nummerpladerne fra sin bil.

 

2.3. Møde med kommunen torsdag d.4.juni kl.17. Div. indlæg. – Tjørn 2 vil gerne have et punkt om trafikken på Søvej op. Og det gør vi jo.

 

3. Nøgleboks – Benny bestiller to nøglebokse til brandvæsnet. Betina skal sætte en betonstolpe nær ved bommen, hvor den ene nøgleboks skal placeres. Den anden nøgleboks placeres i muren ved varmecentralen.

4. A-plus, fremtidigt TV. Bent og Benny havde et positivt møde med A-plus med Henrik Lind og Hans Granhøj. De er interesseret i at det vil være så godt og nemt for grundejerne som muligt. (For at kunne modtage det digitale signal(DTT) skal man have en DVB-modtager. Fremtidens tv bliver sendt i et format der hedder MPEG4). 1-11 bliver det analoge signal lukket 1-1. 2010 bliver der lavet en ny analog pakke, A-plus vil tilbyde en pakke på 18 kanaler. De næste 4 år vil man kunne se alle de almindelige kanaler uden problemer. Hvis man skal have reklame finansierede kanaler skal man have en boks inde i huset. Der skal være en boks til hvert fjernsyn.

 

Oplægget er at man lejer en boks til 99 kr. om måneden til de digitale kanaler. Man kan købe nogle ret billige bokse, til ca. 500 kr. A-plus vil forsøge at lave pakkerne så små som muligt, og indenfor to år vil der måske være mulighed for at koble boksen til internettet, så man kan leje adgangen for en måned ad gangen. A plus er godt klar over, at det er en hovsaløsning, men det hele er gået så hurtigt. A plus står for hele servicen i Ishøj kommune. Vi må opponere imod at vi/grundejerne skal have en boks til hvert fjernsyn. A-plus vil gerne komme ud til Strandgårdsparken og fortælle Bente hvordan tingene forholder sig. Så Bente kan svare, når grundejerne spørger

 

TDC har et andet system, hvor man får antennesignalet igennem telefonkablet og man har et kort, det stikkes ind i fjernsynet. Så har man ikke en boks til hvert fjernsyn

 

I løbet af foråret skal A plus skifte samtlige bokse, der sidder på husene – Grundejerne vil snart få et brev fra A plus om opgradering af internetadgangen, og med et spørgeskema om hvad kunderne ønsker

 

Opsummering: A-plus er meget positiv og vil gerne informere kunderne, men reelt ved de pt. ikke noget om, hvilke kanaler, der vil komme i fremtiden – Bent og Benny laver et kort resume over det møde, de har haft med A-plus. Til efteråret kan vi holde et møde for grundejerne med Henrik Lind. Vi kunne invitere de andre grundejerforeninger.

 

Benny: Lige nu får vi mange tilbud fra forskellige kanal-udbydere, men vi kan ikke beslutte, hvad vi vil, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilket tilbud vi egentlig får fra A-plus – Det koster 1300,- kr. at få en montør til at sætte en digital boks op

 

Benny: Summa summarum: Vi skal have en boks ind i huset, hvis vi vil se andre kanaler end de almindelige – Benny laver et udkast til et nyhedsbrev, og han kontakter de andre grundejerforeninger i Ishøj. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan få indflydelse på denne sag. – Borgmesteren har udtalt, at det har været længe undervejs, men at A-plus er den billigste løsning

5. Loppemarked – 18 tilmeldinger. Intet nyt fra Bytte-Plante-dag, så vi stiller et bord til disposition. Der er ingen, der her meldt sig til at stå med noget spiseligt og drikkeligt, så vi nøjes med at sælge øl og vand, hvis ingen når at melde sig.

6. Markvandring – Der er så pænt i området nu, så spørgsmålet er, om vi fortsat skal have markvandring? JO, vi skal, for det er en god anledning til at være sammen med Betina. På markvandringen kan vi tale om tingene på stedet. Personalet skal selvfølgelig være med på markvandringen, og det skal være dem, der skal bestemme en rute i forhold til det, de gerne vil tale om og vise os

 

7. Meddelelser fra interne udvalg

 

7.1. Økonomiudvalg

7.1.1.      Status – v. Leon. – Regnskabet ser udmærket ud. Der er et lille underskud, men det kan budgetforklares. Vi har fået meget for pengene ved reparationen af fjernvarmeanlægget. – Aftalekontoen skal måske justeres. Leon ser på en kontrakt med Danske Bank

 

7.1.2.      Kopimaskine. – Kopimaskinen er slidt op og skal skiftes ud. Pernille har kontaktet firmaet og fik en løsning. Aftalen er, at vi får 60.000 kr. for den gamle maskine. Vi betaler fra nu af 30.000 om året alt inkl. minus papir. Alt inklusive betyder service, farvepatroner osv. Vedtaget: Vi siger ja til tilbuddet

 

7.2. Personaleudvalg

7.2.1.      Medarbejder tilbage efter operation – dog kun på deltid, så Simon Friberg ansættes deltid sommeren over.

 

7.3. Varmeudvalg

7.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – 3,7 kbm. vandtab. Det er flot. Der er stadig flere dage, hvor der ikke er noget vandtab, så der er ikke nogen læk.

 

7.3.2.      Aflæsning ISTA, 9.-11.-12. juni – Kontoret har en meddelelse fra Ista, at de vil aflæse 9-11og 12 juni

 

7.3.3.      Brunata – Bjarne har talt med Heinrich. Brunata har modtaget en liste over gulvvarme og håndklædetørrer i Strandgårdsparken. Det drejer sig om målere på håndklædetørrere. Hvordan skal de se ud, og vil grundejerne overhovedet have sådan én på? Måske skulle man simpelthen lave en udregning, hvor man betaler et fast beløb for en håndklædetørrer. Hvis man samtidig har gulvvarme er det en anden sag. En håndklædetørrer bruger så lidt energi, at en måler ikke kan registrerer den varme, den bruger. Pt koster en håndklædetørret 6,7 streger – Heinrich er ved at lave en ordrebekræftelse på en drift aftale, som vi skal have inden næste bestyrelsesmøde.

 

7.3.4.      grundejer med ikke godkendt gulvvarme – Bjarne har været på besøg, og det ser pænt ud. Grundejeren skal dog have en circon ventil på. Grundejeren ville hente en circon ventil på kontoret, og vi ville herefter godkende deres varme, John vil omregne deres gulvvarme fordi de havde taget en stor spisestue, den blev fysisk opmålt. Der sættes en måler på når Bunata overtager.

 

7.3.5.      Grundejer med fjernvarmebrud – De var tilfredse med gulvarbejdet i begyndelsen, men det er de ikke nu. Lakken på deres gulv har allerede mærker efter hunden. De har fået anbefalet noget lak, der er spritbaseret, men det må fagfolk ikke arbejde med. Det er rimeligt, at de får gulvet lavet i stand, så det kan holde til almindeligt brug. Så der kigges fortsat på en løsning.

7.4. Ansøgningsudvalg

7.4.1.      status – Jette går snart ud og ser på farver i Granlunden. Alle skulle have malet sort nu. Fristen var til 1-5-2009

 

7.4.2.      Opmåling af skel – Kontoret har fået mange henvendelser om hegn og skel. Flere steder er skelpælene væk. Mange grundejere vil gerne have, at vi måler deres have op. Det skal og kan vi ikke, men vi kan vejlede grundejerne i, hvordan de selv måler deres have op. Så de ved fx, hvor hegnet ind til naboen skal stå, eller hvor hegnet ud mod stien skal være. Leon påtager sig at vejlede grundejerne efter de tegninger, der findes.

 

7.5. Vedligeholdelsesudvalg

7.5.1.      SF-sten- genbrugspladsen – Belægningsfirmaet har fået et anbefalet brev, da de ikke har vist sig og renoveret stenene, men vi har ikke hørt fra dem. Belægningen er stadig ikke i orden. Der er lunker flere steder. Det er desværre sådan, at vi ikke kan tage pladsen i brug, før sagen er gået i orden. Hvis vi ikke får svar fra dem inden for en rimelig tid, må vi få et andet firma til at ordne belægningen.

 

7.5.2.      Renovering – centralen – Benny har talt med ejendomsfunktionærernes fagforening, der henviste til arbejdstilsynets hjemmeside. Vi skal nu have et tilbud fra et VVS firma om at få lavet udluftning i varmecentralen. Firmaet skal være ekspert i ventilation – Benny går videre med sagen. Evt via et ventilationsfirma.

7.5.3.      Maskinerne bryder sammen –  Styrekugle på bagakselen på græsslåmaskine gik i stykker, og bagefter gik batteriet på Holderen.

 

7.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

7.6.1.      Intet nu

 

8. Særlige opgaver

8.1. Sortering af arkiv, afventer.

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

9.1. Fastelavnsudvalg

9.1.1.      Vil de være med ved sommerfesten? – Måske, men er sommerfestudvalget interesseret i det?

 

9.2. Legepladsudvalg

9.2.1.      Sandkasser – Noles – Advokaten er sat på sagen. Handelen er indgået med firmaet, som efterfølgende er solgt. Den nye direktør har overtaget firmaet. Advokaten mener ikke, at vi kan kræve, at det nye firma skal hæfte for sandkasserne. Noles mener, at det er vores sand, der har bevirket rusten i sandkassen. Vi afventer advokatens endelige udsagn

 

9.2.2.      Ansøgning – sandkasse gård 13. – Grundejeren har spurgt, om de må bruge de 1500,- til at købe en sandkasse for. Det må de godt, men sandkassen skal være i en godkendt udformning, og det må ikke stå i faldarealet.

9.3. Sommerfestudvalg.

9.3.1.      Der er uenighed mellem bestyrelsen og udvalget… – Peer Larsen og Jimmy Olsen fra sommerfestudvalget deltog i bestyrelsesmødet. Sommerfestudvalget føler, at de bliver overvåget. De har før holdt fester uden problemer. Festudvalget er opmærksomt på, at de ikke kan servere øl og vand, der ikke er købt i Danmark. Derfor vil der blive serveret fadøl til sommerfesten, selv om det vil blive dyrere. Der er forskellige meninger om størrelsen på teltet, men der er enighed om, at der skal være forsikring på teltet. Men sker det ikke, skal vi så have en vagt på om natten?

 

Forslag fra Peer: Sommerfestudvalget ville gerne have haft nogle retningslinier fra begyndelsen, fx mht. tilbagemelding om økonomi, og leje af telt.

 

  • Det er indiskutabelt at formanden og bestyrelsen hæfter for regnskabet af sommerfesten og bevillingerne

 

Det eneste, der ikke er på plads nu i forhold til regning er musikken.

 

Sommerfestudvalget har fastsat prisen på festen, mad og drikke. De ligger på 120,- for voksne over 10 år. Børn 4-10 år halv pris, under 4 år gratis. Det dækker mad og en flaske vin eller to fadøl.

 

 

Bon’erne skal være forskellig farve, så man kan se, hvem der skal have rødvin, hvidvin eller øl

 

Teltet skal være oppe senest kl.11.00

 

Konklusion: Festudvalget står for alt det kreative, og alle indtægter/udgifter skal dokumenteres. Bestyrelsen sørger for div. tilladelser.

 

10. Eventuelt

Ferieplan – Bente mangler at få alle ferieplanerne

 

19. juni – Bent har købt billetterne. Bussen kører fra varmecentralen 16.30 til Bakken

 

 

mødet sluttede 22.39

 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv