Nyhedsbrev 2006-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

oktober 2006

Nyhedsbrev 2006 – 06

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Sanding af fortove
  2. Reparation af skurgange
  3. Godkendelse af farven ”hvid”
  4. Julemarked
  5. Tilbagebetaling af for meget betalt varmebidrag
  6. Generalforsamlingen tirsdag 28.nov.
  7. Ændringer i personalesituationen
  8. Bestyrelsen her og nu

 

1. Sanding af fortovene.

Pt. sandes fortovene. Det var planlagt til uge 20, men har – af mange årsager – ikke været muligt før nu. Det er vigtigt, at grundejerne fejer sandet frem og tilbage over stenene, så det lægger sig i fugerne, og derved forhindrer skred, samt ukrudt.

Gård 7-15 bliver ikke sandet nu, da vi afventer 5-års gennemgang ift. garantien.

 

2. Reparation af skurgange.

Det har vist sig, at murværk og fuger på skurgangene er i en slem forfatning. Skaderne er meget dyre, at udbedre og der startes derfor med 2 skurgange. Det er skurgangene i gård 5 og 27. Disse vil blive fuld-fuget. Enkelte andre skurgange vil få udbedret presserende skader.

 

3. Godkendelse af farven ”hvid”.

Ishøj Kommune har tiltrådt generalforsamlingens ønske om, godkendelse af farven ”hvid”.

Farven defineres som RAL 9010, og må kun benyttes på træværk på havesiden, som er under stern, og ikke på hegn e.l. Ved tvivl; ret henvendelse til kontoret.

 

4. Julemarked.

Sidste års julemarked var en succes; mange fremmødte hyggede sig med glögg og æbleskiver og indkøb i boderne.

Dette års julemarked løber af stabelen søndag d.5.nov. Ønsker du en bod, skal du bestille den på kontoret, det er ganske gratis.

 

5. Tilbagebetaling af for meget betalt varmebidrag.

Med indførslen af det nye betalingssystem Webservice, vil der ikke længere blive udsendt varmechecks i december måned. Nogle kan glæde sig over, at opkrævning af for lidt betalt varme ligeledes ikke vil blive opkrævet i december. Tilbagebetaling overføres, og opkrævninger trækkes, via Webservice i januar måned. Opkrævninger over 2000,-kr. trækkes med min. 1500,-kr pr. md. dog over max. 3 mdr.

 

6. Generalforsamlingen tirsdag d.28.nov.

Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. Vi håber, at dette er et udtryk for, at grundejerne er glade og tilfredse med tingene, som de er.

Generalforsamlingen har dog stadig vigtige emner at byde på; det kommende budget, debat om vedtægtsændringer mm. Læs indkaldelsen nøje, når den kommer, og husk på at din stemme let kan blive afgørende, da mange afstemninger afgøres med en margen på kun 5-10 stemmer. Mød derfor op, tro ikke at det ordner sig af sig selv!

 

7. Ændringer i personalesituationen.

Thomas Lundshof er fratrådt d.4.sep, efter eget ønske. Foreningen supplerer pt. Owe Jädes flexjob med timeløns ansatte, og vil søge en fast medarbejder til foråret.

Tine Olsen, omdeler, har opsagt sin stilling, grundet nye udfordringer. Vi takker for hendes stabile og effektive indsats, og vil gerne benytte lejligheden til et forsinket tillykke med de 18 år.

Kenneth Knudsen har ansøgt stillingen som omdeler, og forventes at starte snarest.

 

8. Bestyrelsen her og nu.

Vi arbejder med den kommende generalforsamling; har lige lagt sidste hånd på regnskabet, samt oplægget til det kommende budget, og finpudser oplægget til vedtægtsændringer, som skal til debat mhp. vedtagelse i 2007.

Vi har en del reklamationer ift. firmaet Noles, som leverede vores legepladser, planlægger julemarked, og er travlt beskæftiget med den daglige drift, som grundet personalesituationen stadig er noget bagud.

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv