Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2011

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 7. februar 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Bent

Kaffe/Te: Jette

Dagsorden:

 

  1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ingen ref. klar

  1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

                      Der har ikke været nogen særlige henvendelser siden sidste møde

  1. 3.      Nye møde datoer

                      Bestyrelsesmøde mandag 14-3

                      Bestyrelsesmøde mandag 11-4

                      Markvandring mandag 2-5 16.00-20.00

                      Bestyrelsesmøde mandag 9-5

Loppemarked søndag 15-5

Bestyrelses arrangement torsdag 19-5

                      Bestyrelsesmøde mandag 6-6

  1. 4.      Evaluering af dagrenovation

Kontoret og bestyrelsen fik heldigvis en del positive henvendelse fra grundejere ang. den løsning, der kom på skraldeproblemet. Det er bestyrelsens oplevelse, at grundejerne i det store og hele synes, at løsningen med at aflevere skrald på genbrugspladsen, var en god ide.

Der var dog for få containere ift. mængden af affald, men M Larsens folk kom næste dag og hentede resten. De flyttede også selv de sække op i containerne, der måtte overnatte på asfalten.

Pernille holdt et møde med folkene fra genbrugspladsen om hele forløbet, så de var rustet til at svare på spørgsmål.

Der har været nogle problemer med, at Vestforbrænding og M Larsen svarer grundejerne på foreningens vegne. Det har gjort, at nogle grundejere har troet, at grundejerforeningen var ansvarlig for hele miseren.

Vi skal have en skriftlig aftale med Vestforbrænding om hvem der orienterer hvem, ved fremtidige problemer.

 

  1. 5.      Loppemarked 15. maj, 10.00-14.00

Hvem deltager: Jette, Gitte, Stella, Bjarne afventer. Pernille skal på arbejde, men prøver at få det byttet. Vi laver en plan næste gang. Nogle åbner, nogle lukker.

                      Vi står selv for grill pølser og øl og vand

                      Vi skriver i indbydelsen, at man er velkommen til at komme med en kaffe-kagebod

Jette står for annoncering af loppemarkedet. Pernille sørger for indkøb(spar), samt byttepenge.

Vi skal have faste priser på pølser og brød. Vi skal have nogle skilte med over på pladsen. Fx. Pølse med brød 15 kr. Ishøj pølse med brød 20 kr. Et brød 5 kr. vi aftaler det endelig på næste møde.

                      Vi skal have et stort skilt eller banner ude på Ishøj Søvej, så folk kan se, at vi holder                       loppemarked. Gitte ser på det

 

  1. 6.      Meddelelser fra interne udvalg

6.1.   Økonomiudvalg

6.1.1.      Status – v. Stella. – Der er ikke mange bemærkninger. Vi har haft en billig måned. Vi har fået afregning fra fjernvarmeværket. Det nye regnskab er anderledes, end det plejer at være, så man kan ikke sammenligne det med de gamle. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor vi skal betale vores regning.(der var ikke noget girokort med..)

6.1.2.      Restancer- De sædvanlige. Vi har få restancer på varmeregningerne

6.2.   Personaleudvalg

6.2.1.      Stella og Pernille holder et møde om personalesituationen

6.2.2.      Kurser – Vores ansatte vil gerne på kurser. Pernille taler med dem om hvilke kurser, der er relevante

6.2.3.      APV – I næste uge holder Pernille og Stella et APV møde med alle tre ansatte. De skal først udfylde APV skemaer, som Stella har afleveret.

6.3.   Varmeudvalg

6.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vi har forbrugt 2 m3 spædevand i januar måned. Det er et jævnt tab, så det er et lille bitte hul, hvor vandet siver ud

 

6.4.   Ansøgningsudvalg

6.4.1.      status – Jette. Der er ikke fulgt op sager hvor tidsfristen er overskredet. Ej heller slettede, afsluttede sager.

6.4.2.      Gebyrer – Byggetilladelses gebyrerne er steget meget. Det koster 6500 kr. for en udestue og 4000 kr. for et skur. Det er mere, end skuret koster. Det er grundejerforeningen, der har alt arbejdet. Vi har papirerne til ansøgning og godkendelsen, og vi har arbejdet med at besigtige og godkende projekterne. Kommunen skal bare sætte et stempel på tilladelsen.

                      Vi skal protestere overfor kommunen pga. de høje gebyrer. Det kan ende med, at                      folk ikke søger om godkendelsen, og så har både kommunen og grundejerforening            et problem.

                      Pernille skriver en klage til kommunen, hvor ovenstående skal bruges som           argument.

6.5.   Vedligeholdelsesudvalg

     6.5.1 Lys på SF stenstien – Det er SÅ flot, og praktisk

 

6.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

 

6.6.1.      Ny kontrakt på kopimaskinen – Pernille har fået en ny kontrakt med kopimaskine firmaet. Firmaet har heldigvis fået ansat en ny agent, der er mere fornuftig end den gamle. Nu skal vi ikke længere betale for at trykke 100.000 om året, når vi kun bruger 50.000 om året. Agenten mente så, at vi skulle have en ny maskine. Så ville vi spare 16.000 om året. Pernille fik kontrakten ned på fire år, men så skal vi også beholde serviceaftalen. Når de fem år er gået, skal vi betale 500 kr, hvis vi vil beholde maskinen. Heldigt for os, var den maskine, vi skulle have i stedet for, solgt, så vi beholder den gamle maskine, men på de nye præmisser.

  1. 7.      Særlige opgaver

7.1.   Sortering af arkiv(standby)

 

  1. 8.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1.   Fastelavnsudvalg

       8.1.1 – Fastelavnsudvalget er kun to mand på selve dagen. De har fået nogle til at sælge pølser. Plus én der kan hjælpe hele dagen. Bjarne, Jette og Gitte kommer også, og Gittes mand.

Når der står i indbydelsen, at der er brug for hjælp, skal der stå, at man kan henvende sig til kontoret

Det ville være en god ide, hvis fastelavnsudvalget laver en liste over de opgaver, der er. Fx at være på centralen fra 9-12 eller på skolen fra 11-14.

8.2.   Legepladsudvalg

8.2.1.      Intet nu

 

8.3.   Sommerfestudvalg.

8.3.1.      2013

 

  1. 9.      Eventuelt

 

 

Referent Jette Malling

 

Mødet sluttede 21.26

0

Din varekurv