Nyhedsbrev 2011-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

11. januar 2011

Nyhedsbrev 2011 – 02

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Afhentning af dagrenovation.
  2. Hvorfor denne løsning?
  3. Snerydningen

1. Afhentning af dagrenovation.

Trods en ihærdig indsats fra grundejerforeningen og Ishøj Kommune, samt de seneste dages tøvejr forventes det ikke, at der kan afhentes husholdningsaffald ved de enkelte huse onsdag d.12.1.

 

Grundejerforeningen har, sammen med Vestforbrænding og Ishøj Kommune, arrangeret at man kan aflevere sit husholdningsaffald på genbrugspladsen, som tidligere udmeldt:

 

Onsdage kl.16-20,

Samt tillige,

Torsdage kl.07-10.

 

Dette tilbud er kun åbent, hvis der ikke bliver afhentet affald ved de enkelte huse. Indtil der afhentes affald igen, vil det være tilladt at bruge alternative sække, blot de er af plast. Du er derfor ikke nødt til, at komme på genbrugspladsen bare for at få en ny sæk. Fyldte sække må ikke stilles uden for jeres skralderum, før det meddeles, at der atter afhentes affald ved husene.

 

Enkelte grundejere har ikke mulighed for, at benytte ovenstående tilbud. I kan henvende jer til kontoret, men det understreges at der skal være ganske særlige årsager og dokumentation herfor, før man får hentet sit affald af foreningens medarbejdere.

 

2. Hvorfor denne løsning?

Da vi hørte, at mange grundejere ikke havde fået hentet deres affald mellem jul og nytår, prøvede vi at finde en alternativ løsning.

Det er ikke grundejerforeningens forpligtigelse, men vi ønskede ikke at folk stod med en masse affald uden en mulighed for at komme af med det.

Derfor etablerede vi, med 24 timers varsel, muligheden for at komme af med sit affald på genbrugspladsen.

Forløbet er:

27.12: kontaktes vores driftsleder af skraldemanden. Der skal laves stier ind til fortovene.

28.12: Vores folk laver disse stier.

29.12: Skraldemændene kører det meste af Strandgårdsparken, men får nok da de når Egelunden/Bøgelunden. Det er for hårdt, at skubbe ladvognen rundt i den opkørte sne.

Der er sket en misforståelse, idet skraldemændene troede, at indkørslerne til gårdene var grundejerforeningens forpligtigelse, men det er kommunens. Disse var derfor ikke ryddet.

Grundejerforeningen modtager ikke besked om den manglende tømning.

30.12: Grundejerforeningens kontor kimes ned af grundejere, der ikke har fået hentet deres affald.

Undertegnede tager kontakt til M. Larsen for at få en forklaring. Denne fås først 31.12. Det aftales herefter, at skraldemanden og vores driftsleder skal besigtige forholdene d.3.1. for at aftale nærmere.

4.1: meddeles fra M. Larsen at vi ikke vil få tømt dagrenovation i hele Strandgårdsparken, pga. mængden af is på p-pladserne.

Undertegnede vælger derfor, at finde en løsning, så grundejerne kan komme af med deres affald ovenpå jul/nytår. Denne løsning bliver at bruge genbrugspladsen i et begrænset tidsrum.

Var denne mulighed ikke tilbudt, havde grundejerne måttet beholde deres affald på ubestemt tid.

Tilbuddet fra Grundejerforeningen indebar, at vores trofaste medarbejdere uden varsel skulle påtage sig ekstra og dobbeltvagt.

Søren og Preben håndterede dette fantastisk, der var trafikkaos og sure miner, men de fik løst det hele, stor tak til dem.

5.1. og frem: Kontakt til Ishøj Kommunes miljø afdeling, videre til Vestforbrænding.

Vi har alternative forslag om tømning via Lundestien og stisystemerne, men disse skydes i sænk, der fastholdes at der ikke kan tømmes, ej hellere med mindre renovationsvogne.

Vi får tilbudt containere på stamvejene, men efter mange overvejelser afvises disse.

Dette pga. risiko for ildspåsættelse, at de vil blive overfyldt med andet affald, samt hvis de er overfyldte, at folk vil stille affaldet ved siden af. Dette vil tiltrække skadedyr og medføre et værre svineri.

Vi kunne så få lås på disse containere, men hvem skulle åbne og låse dem og hvornår?

Der til kommer, at grundejere uden bil, blot ville have vanskeligere ved at aflevere deres affald, idet de skulle gå på parkeringsplads/stamvej.

Så for at give det bedst mulige tilbud, for så mange som muligt, valgte vi, at genbrugspladsen måtte være det bedste.

Vi har udvidet dette tilbud til også at omfatte torsdage fra 7-10. Dette er selvfølgelig forudsat at der ikke bliver afhentet affald ved husene.

Ishøj Kommunes miljø afd. og Vestforbrænding har været meget imødekommende, og hjælpsomme, i forsøg på at finde det tilbud som ville være bedst for os, men det M. Larsens afgørelse om arbejdsforholdene for skraldemændene er i orden.

 

Det er rigtig ærgerligt, at vi er i denne situation, men som grundejerforening, har vi gjort det bedste for at give muligheder for vores grundejere.

I resten af Ishøj(og mange andre kommuner) er situationen den samme, men mange steder må folk blot vente til der bliver tømt. Nogle steder er oprettet nødstationer, men som oftest kræver de bil og ligger langt fra huset.

 

3. Snerydningen

Det har været en ganske usædvanlig vinter, og parkeringspladserne har aldrig før set sådan ud.

Grundejerforeningen har altid meddelt, at vi ikke rydder mellem biler, men i år er det ikke kun der, at der har ligget sne og is.

Mange vil sige, det ikke kan passe for vi har haft mange kolde vintre uden dette problem, men dette år har vi haft store snefald på få timer, efterfulgt af meget hård frost.

Når dette indtræffer, skal der ryddes med det samme, inden bilerne kører på det, ellers er sneen så hårdt presset, at man ikke kan feje den væk, og salt hjælper ikke ved de meget lave temperaturer.

Grundejerforeningen har 2 maskiner og 5 mand til at sørge for dette, men også 29 gårde som man skal igennem. Så selvom man startede tidligt om morgenen lykkedes det ikke, at komme i bund med det første snefald, og det har så desværre hængt ved siden.

Ser man på den lyse side er vi ikke alene om det, selv kommunen har ikke kunnet følge med, ligesom en stor del af landet er i samme situation, – og så bor vi jo heldigvis i Strandgårdsparken og ikke på Bornholm….

Vores folk har ryddet sne og saltet ca. 8-10 timer pr. dag.

Forleden havde vi besøg af en kæmpestor sneplov, den var lejet af kommunen til at rydde stamvejene, men tog fejl og tog et par af vores parkeringspladser. Selv den kunne ikke skrabe i bund..

Vores materiel er ganske enkelt ikke kraftigt nok til at tage disse mængder sne, hvilket også er helt usædvanligt. Vi har heller ikke noget sted at gøre af sneen.

Vi overvejer selvfølgelig hvordan vi kan ruste os til lignende tilstande, men det er omkostningsfuldt, og kræver mange overvejelser fx om hvor en sådan maskine skal stå, hvis vi får den? Og om det er det værd, når den er for stor til at køre på vores stisystem.

 

Dette var mange informationer og tanker på én gang, men vi håber på jeres forståelse.

Spørgsmål vedr. dette nyhedsbrev kan rettes til kontoret, men en lille bøn; kontakt kun kontoret hvis det virkelig er nødvendigt, Bente har rigeligt at se til pt.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pbv.

                                                              

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv