Nyhedsbrev 2006-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

maj 2006

Nyhedsbrev 2006 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Flis og sand.
  2. Vedtægter
  3. Markvandring
  4. Loppemarked
  5. Reparation af legepladser
  6. Personalesituationen
  7. Kontoret holder lukket
  8. Reparationer af stamveje
  9. Bestyrelsen her og nu

 

1. Flis og sand.

Pt. fyldes foreningens bede med flis, og i uge 20 skiftes sand i sandkasserne, samt eftersandes på fortove. Udskiftning af sand i sandkasserne foretages af foreningens personale. Det skal i den forbindelse understreges, at flis og sand beliggende ved genbrugspladsen IKKE er til fri afbenyttelse, men skal bruges til dette arbejde.

 

2. Vedtægter.

Udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer er påbegyndt. Frem til sommerferien kan man give sit besyv med – læs derfor vedtægterne grundigt nu, og meddel skriftligt kontoret, hvad man forestiller sig ændret.

 

3. Markvandring.

I slutningen af maj måned, foretager bestyrelsen og varmemestrene en gennemgang af foreningens bygninger og arealer. Har man i denne forbindelse bemærket noget, som vi ved gennemgangen skal være opmærksomme på, kan man give kontoret eller varmemesteren besked.

 

4. Loppemarked

I skrivende stund er 25 stader tilmeldt. Gård 15 sælger kaffe/kage, mens gård 18 sørger for grillpølser og slush-ice. Det er stadig muligt at tilmelde sig, men man skal selv medbringe bord, da vi ikke har flere. På hjemmesiden har indsneget sig en fejl; loppemarkedet afholdes ved genbrugspladsen, på den gamle boldbane (og ikke på Lundestien), søndag d.21. maj fra kl.10-14. Kom og gør et kup, og hyg dig med naboerne.

 

5. Reparation af legepladser.

Legepladserne er nu gennemgået for fejl og mangler. Reparationer forventes udført inden sommerferien. Overfladebehandling af træværk vil blive udført i løbet af sommeren.

 

6. Personalesituationen.

Alex ansættelse er udløbet, og foreningen har ikke økonomi til at forlænge den. Ved sygdom og varmemestrenes fravær i øvrigt, vil Søren Brandborg afløse.

 

7. Kontoret holder lukket.

Kontoret holder lukket fredag d. 26. maj, varmemesteren træffes som vanligt.

 

8. Reparationer af stamveje.

Der er givet tilsagn om ny belægning på Poppellunden, samt evt. også Tjørnelunden. Fyrrelunden, Granlunden og Bøgelunden får repareret alle huller i belægningen. Arbejdet forventes udført inden sommerferien.

 

9. Bestyrelsen her og nu.

Bestyrelsen arbejder pt. med færdiggørelse af Hvidbogen, samt opstart af vedtægts-gruppen. Ligeledes har der været forhandlinger hhv. med kommunen og vores legepladsfirma, om tidligere omtalte reparationer. Vi får i øjeblikket en del henvendelser fra grundejere, som ønsker bestyrelsens stillingtagen til stridigheder mellem grundejere. Sådanne henvendelser behandles kun af bestyrelsen såfremt de omhandler foreningens areal/bygninger, eller er af generel karakter. Vi opfordrer grundejerne til, at gå i dialog med hinanden, frem for konflikt, samt udvise hensyn overfor hinanden.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv