Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 18. april 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Der foreligger ikke ref. fra d.4. april.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden – Svenningsen (maskinparken) har igen åbent hus. Tommy, Lars og Morten deltager.

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

3.1. Er sat ind under de punkter det hører til.

 

4. Indkommen post

4.1. Intet væsentligt – er under de pkt. det hører til

 

5. Loppemarked 21-5 – Der er kommet 20 tilmeldelser. Alle vores borde er nu brugt, så evt. flere tilmeldte skal selv have borde med. En gård har spurgt, om de må sælge kaffe og kage til deres gård, og det har vi sagt ja til. – Bestyrelsen møder på kontoret 8.30 – Bjarne kender en kok, der måske kan stå for grill og pølser, Bjarne spørger ham – Leon sørger for en bevilling til øl og vand. Vi bruger Spar købmanden, fordi han kommer med kolde drikkevarer, og vi kan få flere, hvis vi har brug for det.

 

6. Formandens arbejdsopgaver – Formanden har et alt for stort arbejdspres, så der er nogle arbejdsgange, der skal laves om. Når kontoret er lukket, skal Morten ikke ringe til Pernille om småting. Pernille får fra 1.5. en mobil, der er grundejerforeningens, så al henvendelse skal være på den. Skal formanden have mere i kompensation for sit store arbejde? Jette ser på en evt. vedtægtsændring. Formanden mener ikke det er løsningen- snarere skal der kigges på arbejdsgangene.

 

7. Meddelelser fra interne udvalg

 

7.1. Økonomiudvalg – Ingen indlæg

 

7.2. Personaleudvalg

7.2.1. Ferie/afsp. Afvikles i god ro og orden. Bente har som sædvanlig en del afspadsering, men vi kan jo ikke undvære hende på kontoret J – Der skal i den nærmeste fremtid holdes en medarbejdersamtale med den ledende varmemester angående arbejdssituationen

 

7.3. Varmeudvalg

7.3.1. Registreringer – Vi har fået flere henvendelser om håndklædetørrere og gulvvarme, der ikke har været registreret – Der er brugt 4 kbm spædevand i sidste måned

 

7.4. Ansøgningsudvalg

7.4.1. status v. Jette – intet nyt

7.4.2. databasen, emner – Vi havde en diskussion om hvad behovet vil være

 

7.5. Vedligeholdelsesudvalg

7.5.1. SA planter i denne uge – Forventningens glæde er stor. Leon følger op på det

7.5.2. Tømning af genbrugspladsen – Pernille har haft brev/mail veksling med Henrik Puukka. Vi skal i fremtiden have tømt vores containere to gange om ugen. I næste nyhedsbrev skal der stå, at hvis der er problemer med flaske- eller papircontainere, skal der ringes til kommunen og ikke til kontoret !!!!

 

7.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

7.6.1. Kopimaskinen – Den er godt nok stor. Maskinen siger en irriterende lyd, men Bente behøver ikke at have den tændt hele dagen. Den kan startes i slutningen af hendes arbejdsdag. Man kan ikke åbne alle lågerne på kopimaskinen pga. et nedløbsrør, der står lige foran maskinen. Bjarne undersøger, om vi kan flytte røret.

 

8. Særlige opgaver

8.1. Folderen – intet nyt

 

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

9.1. Fastelavnsudvalg

 

9.2. Legepladsudvalg

 

9.3. Hvidbogsudvalg

9.3.1. Indholdsfortegnelse drøftes – Når Hvidbogen er færdig og skal deles ud, skal hvert enkelt hus have sin egen specielle bog, hvor kopier af godkendte projekter sidder bagest i mappen. Når grundejerne så derefter får godkendelser, skal de have et medfølgende brev om, at papiret skal sættes bagest i deres Hvidbog. Meningen er, at bogen skal følge huset, og at en ny ejer med det samme kan se, hvilke projekter der er godkendte.

9.3.2. Gennemgang af foreliggende materiale

 

9.4. Medieudvalg

 

 

10. Eventuelt

10.1. Tilmelding bestyrelsesarrangement – alle minus Tommy

10.2. Tilmelding markvandring – 30.5., alle.

 

Mødet sluttede 22.21

 

Ref. Jette Malling

0

Din varekurv