Referat af bestyrelsesmøde 16. maj 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 16. maj 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 4.april? – Nej. Referatet er forsinket pga. irriterende problemer med Arrownet. Når Jette her fået det færdige referat, skal det sendes i rotation. Fra nu af skal vi sende med kvitteringssvar, når vi sender noget vigtigt. Vi kan desværre ikke være sikre på, at alle får vores rundsendte mail

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Formandstelefon. Pernille har overtaget mobiltelefon. Denne telefon skal fra nu af benyttes, når det er noget, der drejer sig grundejerforeningen, Pernille giver besked når den er sat op.

 

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

3.1. Parabol/granlunden – er skrevet, men skal rettes til inden det sendes

3.2. Udkast til brev om mgl. godkendelse af farver – er ikke skrevet endnu

 

4. Indkommen post

4.1. er under de pkt. det hører til  

 

5. Jernbaneinitiativ, andre grundejerforeninger – Grundejerforeningen er blevet kontaktet af flere grundejerforeninger langs Køge Bugt ang. en ny godsbane, der vil ødelægge eksisterende grønne områder og fjerne mange huse. Foreningerne vil gerne have Strandgårdsparkens støtte til at gå imod projektet. Myndighederne har et forslag, hvor linieføringen bl.a.går igennem Tranegilde og Thorslunde. Dette kommer ikke til at berøre grundejerforeningen Strandgårdsparken, men derfor kan vi i bestyrelsen godt have sympati for, foreningernes kamp imod et urimeligt projekt. Beslutning: Bestyrelsen (ikke grundejerforeningen) støtter dem i protesten. Pernille skriver en mail til dem

 

6. Loppemarked

Opfølgning- Der er 25 tilmeldte. Gård 18 sørger for grillpølser og slush-ice.

 

7. Grundejer – havesag

Bilag, er det tidligere udsendte oplæg. Advokaten råder os til at gøre følgende: Det drejer sig om under 3 m2 jord, hvilket kan gå ind under en bagatelgrænse. Derfor kan vi opsige gældende aftale med grundejeren og i stedet lave et bilag. Derefter tilhører jorden grundejeren til evig tid, og der vil ikke kunne komme problemer ved salg el. lign.

 

 

 

 

 

8. Grundejer – skursag

Bilag udleveres på mødet – grundejer vil gerne have et ekstra skur. Skurene er grundejerforeningens ejendom, men alle huse har brugsret over ét skur på 8 m2. Gården får et brev, hvor der står, at de i første omgang skal prøve at klare problemet selv ved et gårdmøde, da øvrige skure ellers vil blive inddraget jf. tidligere praksis.

 

9. Meddelelser fra interne udvalg

 

9.1. Økonomiudvalg

9.1.1. Status – v. Leon. – Ser godt ud stadigvæk. Den lille smule vi har brugt for meget, bliver kompenseret for det ekstra tilskud, vi har fået til containerpladsen. Vi bruger ikke af henlæggelserne og har ikke brugt af trækningsretten. Varmebudgettet 600.000 i overskud. Vi har som sædvanlig to skyldnere.

 

9.2. Personaleudvalg

9.2.1. Kontorassistent MUS og løn samtale i juni – Ifølge hendes ansættelseskontrakt skal hun have samtale i juni. hun er ansat på samme vilkår som varmemesteren, men der er den mulighed, at hun kan blive ansat under HKs overenskomst. Hun vil muligvis gå op til 25 timer om ugen. Beslutning: Dette går bestyrelsen ind for

9.2.2. Varmesterens flexjob – Ballerup kommune er lidt sene i sagsbehandlingen

9.2.3. Ny ansøger til snevagt – Jan Krestensen Gran 103 vil gerne være snevagt. Beslutning: Manden er ansat

9.2.4. Søren Brandborg afløser i sommer –

9.2.5. Fast ugentligt morgenmøde? – Pernille og Leon holder snarest et møde med den ledende varmemester, hvor han skal have bisidder med. På dette møde skal der præciseres, hvilke opgaver han har, og hvordan han håndterer dem

9.2.6. Møde med genbrugspladsens medarbejdere. – Forslag: at holde et møde med genbrugspladsens personale hvert halve år. Beslutning: god ide

 

9.3. Varmeudvalg

9.3.1. Status vandtab v. Tommy – Spædevandstab i april måned 6 kbm.

9.3.2. Opfølgning ift. Ista-Clorius vedr. aflæsning. Er på plads, de skulle være rustet til opgaven.

 

9.4. Ansøgningsudvalg

9.4.1. status v. Jette

Der kommer ansøgninger om godkendelse fra grundejere, der ikke har indgivet ansøgning, ligesom der ligger mange ansøgninger, som ikke er færdigmeldt. Skal med i næste nyhedsbrev.

9.4.2. databasen – under behandling

 

9.5. Vedligeholdelsesudvalg

9.5.1. Stamveje – Bøgelunden ( beplantning) er i fuld gang med at blive ordnet. Ishøj kommune havde lovet at ordne to stamveje( slidbane), men de laver kun en. De vil lave hovedreparation af Gran, Fyr og Bøg, og helt ny belægning af Poppellunden. Når de laver ny belægning i Poppellunden, kan de lige så godt lave Tjørnelunden samtidig, og det kan måske også lade sig gøre.

9.5.2. Flis og fodhegn. – Der skal lægges flis i de nye bede, og sættes fodhegn rundt om, så der ikke bliver cyklet igennem bedene.

9.5.3. Sandkasser og SF- Tømme sandkasser og sande fortove

9.5.4. Skurgange- Murene på skurgangene er i dårlig stand, og de skal renoveres på et ikke fastlagt tidspunkt. Dette punkt skal med i emnerne for renovering af Strandgårsparken

9.5.5. Møde med SA- Bedene bliver atter efterplantet..

9.5.6. Tilbud på vippe, gård 21 – 20.400,00. Vedtaget

9.5.7. Oliering af hønsehusene – Noles skulle give tilbud på olie til hønsehusene, men vi har endnu ikke modtaget tilbuddet. Leon undersøger, hvilken olie der skal bruges, for nu haster det, at få det gjort

 

9.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

9.6.1. Kopimaskinen – I dag lykkedes det at få kopimaskinen til at virke. Det var et gammelt kabel, vi har brugt i årevis, der ikke fungerede til det brug, vi har nu. Denne gang tog det 9 minutter at trykke nyhedsbrevet…. J

9.6.2. Ikon serviceaftale ophævet

9.6.3. Fax – Kontorets fax er dyr i drift, fordi det er en farvefax. Dette har vi ikke brug for. Vi trykker altid kun sort-hvid. Beslutning: Vi køber en faxdel til fotokopimaskinen.

 

10. Særlige opgaver

10.1. Folderen – intet nyt

 

11. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

11.1. Fastelavnsudvalg

 

11.2. Legepladsudvalg

11.2.1. Gennemgang foretaget – Vi har modtaget dupper til gyngerne på legepladserne

 

11.3. Hvidbogsudvalg

11.3.1. Indholdsfortegnelse foreligger

11.3.2. Gennemgang af foreliggende materiale

11.3.3. Fordeling af manglende materiale, vil ske via mail, når listen er færdig.

 

11.4. Medieudvalg

 11.4.1. Debat Forum, intet nyt

 

12. Eventuelt

12.3. Sommerferie – Alle skal give Bente besked om sommerferie

12.4. Bentes bryllupsdag – vi betænker hende..

12.5. Der ligger en masse skrald foran daginstitutionen Bambi, og det har der gjort i lang tid. Søs kontakter kommunen

12.6. Søs har tre huller i sin græsplæne ca. 20 cm i diameter. Det er højst sandsynligt pindsvin

12.7. Støj på legepladserne – Bestyrelsen kan ikke gøre noget ved det her og nu, men vi kan tage problemet op på generalforsamlingen

12.8. Vedtægter – Det er ikke lykkedes at samle et Vedtægt-ændrings-udvalg. Jette har spurgt et par af sine naboer om hjælp. Grundejer i Egelunden har allerede læst vedtægterne igennem og er kommet med ændringsforslag. Jette er i gang med at skrive vedtægterne af på computeren.

 

Mødet sluttede 22.13

 

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv