Referat af bestyrelsesmøde 13.juni 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 13. juni 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Dagsorden:

 

  1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Der foreligger ingen ref. til underskrift – Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 30-5-2006 underskrevet

 

  1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Formandstelefon er stadig ikke sat op.

 

2.2.   Mødedisciplin – Vi skal stramme op, så vi ikke taler i munden på hinanden, specielt aht. Referanten.

 

2.3.   Revision af Vedtægterne – Jette har skrevet Vedtægterne af på computer. Sender det ud til bestyrelsen, som ser på det i løbet af sommeren.

 

2.4.   grundejere er tilfreds med havelågen. De anbefaler at der sættes en lignende op andre steder, hvor den kan gøre gavn

 

  1. 3.      Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

3.1.   Parabol/granlunden – Har fået brev. Ingen svar og stadig en parabol

 

3.2.   Udkast til brev om mgl. godkendelse af farver. – v/Jette (igen,igen)

 

  1. 4.      Indkommen post

4.1.   er under de pkt. det hører til  

 

  1. 5.      Larm på legeplads, gård 13

Vi kan som bestyrelse ikke diskutere larm og generende adfærd i bebyggelsen, men mange grundejere har henvendt sig til kontoret eller til bestyrelsen om problemer. Derfor er det måske relevant, at bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer om regler for støjende adfærd i Strandgårdsparken. Dette kan ikke nås i dette generalforsamlings år, men vi kan arbejde på det i fremtiden. Reglerne kan fx være om tidspunkter for at slå græs og bore i væggene

 

På bestyrelsesmødet blev der talt om, hvordan larmen på legepladserne kan mindskes. Uanset hvad vi finder på mht. at lave andre muligheder for at børnene kan spille fodbold, vil problemet dog blive flyttet. Børnene kan ikke lege uden at larme, og der mangler en boldplads i bebyggelsen, omvendt skal børnene lære at spille under hensyn til andre.

 

Bestyrelsen skal arbejde på, at der bliver regler for larm i Strandgårdsparken

 

  1. 6.      Kalender, genbrugsplads og onsdagsvagt

Datoer se seddel

Onsdag 27.12.2006 holder genbrugspladsen åbent fra kl.15-20

Onsdagsvagt – I lang tid har der ikke været nogle besøgende på onsdagsvagten. Vedtaget:Vagten fortsætter indtil videre. Bestyrelsen tager på mødet i august stilling til, om onsdagsvagterne evt. skal fortsætte som telefonvagt med omstilling til de respektive bestyrelsesmedlemmer

 

  1. 7.      Loppemarked

Evaluering – Der var mange mennesker på trods af det dårlige vejr. Det gentager vi næste år

 

  1. 8.      Grundejer – havesag

Sagen betragtes som afsluttet

 

  1. 9.      Meddelelser fra interne udvalg

 

9.1.   Økonomiudvalg

9.1.1.  Status – v. Leon. Det forløber stille og roligt. Vi får et mindre overforbrug, men det kan forklares. Der har fx været meget snerydning i vinter. Der er de sædvanlige skyldnere. Der har været uventede udgifter, men også indtægter så det samlede budget viser kun et mindre underskud

 

9.1.2.  Finansiering af græsslåmaskine – Skal vi lease elle købe en ny græsslåmaskine. Det ser ud til, at det er billigst at købe. Vi skal have en ordentlig serviceaftale på den.. Vedtaget: Vi køber den nye græsslåmaskine.

 

9.2.   Personaleudvalg

9.2.1.  Kontorassistent MUS og løn samtale er afholdt. – Hun er tilfreds med sit arbejde, og det er vi glade for. Hun føler, at hun er godt informeret. Hun vil gerne gå op i tid til fra 22 til 25 timer. De ekstra timer er fleks-timer, som hun lægger, når det passer i arbejdet. Hun har fået tilbud om at blive indplaceret efter en HK tarif. Hun skal have et nyt ansættelsesbrev.

 

Bestyrelsens intentioner er, at personalet skal have en ansættelseskontrakt, der sikrer dem, selv om en ny bestyrelse kan have andre meninger om deres ansættelser. Aftalegrundlaget skal være fast, så det ikke kan laves om efter hver generalforsamling. Hvis Hk overenskomst skal bruges, forpligter vi os til at følge overenskomsten. Vedtaget: Der er flertal i den samlede bestyrelse for, at vi tiltræder HK overenskomst, så kontorassistenten er sikret

 

9.2.2.  Varmemesters flexjob er gået igennem – Den er kun tilkendt på 50 % ordning. Vedtaget :Vi tiltræder ordningen og anker samtidig. Han kan kun arbejde på halv kraft, så vi mener, at det skal væren 2/3 dels ordning.

 

9.2.3.  Søren brandborg afløser i sommer, problem omkring løn – Vedtaget: Bestyrelsen lønner efter gældende regler

 

9.2.4.  Samtale med ledende varmemester 14. juni – Pernille og Leon. Punkterne omhandler det daglige arbejde

 

Møde med genbrugspladsens medarbejdere – Møde med Pernille, Erling og Søren. Sidstnævnte foreslår, at stencontaineren kan stå udenfor og være aflåst. På den måde bliver der mere plads på pladsen. Genbrugspladsen skal have to nye containere. Skiltene på containerne skal have nye farver, der er afvigende fra containerne. De gamle er svære at se.

 

 

De ansatte ville gerne forhandle løn, da det er 3 år siden sidst. De har pt. 130,00 kr. i timen, og det vil være rimeligt at de får 145,00 kr. pr 1-8-2006. Vedtaget: Personalet på containerpladsen skal have lønnen pristalsreguleret hvert år, –

 

9.2.5.  Ny deltidsmedarbejder – Vi skal have en medarbejder på 15 timer med mulighed for flere timer

 

9.3.   Varmeudvalg

9.3.1.  Status vandtab v. Tommy – Spædevand, tab 7 kbm

 

9.3.2.  Varmeaflæsning – Varmeaflæseren har aflæst Tommys streger rigtigt, men har lagt tallene forkert sammen. Hos Bjarne er der ikke lagt tomgangsstreger til. Vi skal holde øje med det i regnskabet

 

9.4.   Ansøgningsudvalg

9.4.1.  status v. Jette – grundejer har søgt kommunen om at lave en udestue, der ikke er standard projekt, og edenne er blevet godkendt udenhøring hos bestyrelsen. Dette er et problem. Kommunen har kontaktet Birger, som jo ikke har mailen mere. Pernille har talt med dem i kommunen om problemet – Vi inviterer kommunen til møde i september, så vi kan få tingene på plads, såfremt dette ikke kan løses pr. mail inden.

 

9.4.2.  databasen – intet nyt

 

 

9.4.3.  Farven hvid godkendt af kommunen. Farvekode mangler

 

9.4.4.  Kontakt fra Teknisk Forvaltning vedr. godkendelse af skur grundejer. – Skuret er højt og kan ses fra Ishøj Boulevard. Vedtaget: Skuret kan ikke godkendes. Det skal være under hegnshøjde, samt i øvrigt følge standardprojekt.

 

9.5.   Vedligeholdelsesudvalg

9.5.1.  Træer ved hundeskoven, kommunens eller vores? – Kommunen mener, at det er deres træer, der vokser ved hundeskoven. Når den ansvarlige i kommunen er kommet tilbage, forventer vi, at træerne bliver beskåret og evt. fjernet

 

9.5.2.  Flis og fodhegn !!!!!! Skal udføres NU

 

9.5.3.  Sandkasser og SF – Morten har skiftet sand i 4-5 sandkasser

 

9.5.4.  Markvandringen; træer, sandkasser, hegn på genbrugspladsen – Der er kommet tilbud på beskæring af træer, 8.500,00 inkl. Moms. Vedtaget. Træerne skal beskæres – Sandkasser, der ruster, er anmeldt til Noles. Nyt hegn sættes i gang

 

9.5.5.  Bøg 2, sti. – Der er problemer med nye bede ved Bøg 2, fordi der er niveau forskel. Der er en sti inde ved muren. Kommunen har fået besked om ikke at røre ved dette.

 

9.5.6.  Den græsslåmaskine, vi låner, smider græs i klumper.

 

9.5.7.  Det er varmemesterens ansvar at brandstierne er frie. Når grundejerne smider affald på brandstierne eller stamvejene, skal det påpeges.

 

9.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

9.6.1.  Fax – Er ankommet i går. Dette vil betyde en mindre udgift på 10.000 om året

 

10.  Særlige opgaver

10.1.                      Folderen

 

11.  Meddelelser fra eksterne udvalg

 

11.1.                      Fastelavnsudvalg

 

11.2.                      Legepladsudvalg

11.2.1. Gennemgang foretaget, afventer udbedring. Olien er bestilt

 

11.2.2. Henvendelse fra Bent Jakobsen, undrer sig over ikke at være indkaldt til møder- dette er der nu rettet op på.

 

11.3.                      Hvidbogsudvalg

11.3.1. Fordeling af opgaver pr. mail i løbet af sommeren – Det skrider frem med hvem og hvad

 

11.4.                      Medieudvalg

 

12.  Eventuelt

Bestyrelsesmøder året ud

Tirsdag 8. august

Tirsdag 5. september

Tirsdag 21. september

Tirsdag 3. oktober

Tirsdag 31. oktober

 

Vi skal lave en års-kalender, der skal lægges ud på hjemmesiden og måske bag på et nyhedsbrev

 

Den gamle græsslåmaskine giver 4100 fra forsikring og 20.000 ved køb af ny maskine.

 

Alle, både bestyrelsesmedlemmer og grundejere har ret til at sætte punkter på dagsordenen til et bestyrelsesmøde

 

Mødet sluttede 22.35

Referat Jette Malling

0

Din varekurv