Bestemmelser & paragraffer

Som grundejer i Strandgårdsparken skal man være opmærksom på, at bebyggelsen er underlagt en række love og bestemmelser, som du kan læse mere om på nedenstående links…

 

Retningslinjer for udsmykning på foreningens fællesarealer mm.

På foranledning af nogle få grundejere, har bestyrelsen set sig nødsaget til at udarbejde skriftlige retningslinjer for brug af foreningens ejendom og fællesarealer ifm. særlige lejligheder/højtider. Dette til trods for at der i 45 år ikke har været behov herfor, og undertegnede mener at des flere regler der er – ja des flere begrænsninger er […]

Bestemmelser vedrørende udendørs farvevalg

Det udendørs farvevalg i grundejerforeningen er ikke frit. Farvevalget skal følge nedenstående regelsæt, som Ishøj kommune har vedtaget ved Lokalplan 1.90. BEMÆRK: Nedenfor anførte farver gælder uanset materialevalg. Farverne må under ingen omstændigheder påføres husets mursten. På GÅRD-SIDEN, der vender ud mod parkeringspladsen, er følgende regelsæt gældende:   Udvendige døre Vinduer Skralderum Gavle Stern Udhæng Nabo afgrænsning […]

Deklaration

Deklaration af  22/1-73med senere tillæg af21/9-73 og 27/8-74 D E K L A R A T I O N Undertegnede Danske Fabrikshaller A/S, Næstved, som er ejer af ejendommen matr. nr. 18 a, 18 b og  18 e samt 9 fz Ishøj by og sogn, som er bebygget med 490 gårdhuse, deklarerer herved følgende forpligtelser, som skal […]

Parkeringsbekendtgørelse 2014

Nedenstående bekendtgørelse er hentet på Ishøj kommunes hjemmeside og gengives på grundejerforeningens hjemmeside til almindelig orientering, idet Strandgårdsparkens stamveje er omfattet af bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal politiet kontaktes.   Parkering af lastbiler Det er alene tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg samt campingvogne m.m. natten over på de afmærkede pladser ved Broenge (2 stk.), Vejleåvej (ca. […]

0

Din varekurv