Retningslinjer for udsmykning på foreningens fællesarealer mm.

På foranledning af nogle få grundejere, har bestyrelsen set sig nødsaget til at udarbejde skriftlige retningslinjer for brug af foreningens ejendom og fællesarealer ifm. særlige lejligheder/højtider.

Dette til trods for at der i 45 år ikke har været behov herfor, og undertegnede mener at des flere regler der er – ja des flere begrænsninger er der også.

Alle skal være her, og alle skal tage hensyn til hinanden!

Men hermed retningslinjerne, som er baseret på tidligere tilladelser og erfaringer igennem årene.

 

Retningslinjer for brug af Grundejerforeningens arealer og bygninger ved højtider og særlige lejligheder.

 

Foreningens bygninger og fællesarealer kan kun i begrænset omfang benyttes ved fejring af højtider og ved særlige anledninger, og dette skal ske under hensyntagen til de omkringboende.

 

Legepladser kan benyttes til afholdelse af fælles arrangementer i gården. Dvs. gårdfester, lystænding ifm. jul, skt. Hans (der må ikke tændes bål) eller andre højtider, så som Hanukkah, Eid osv. Det skal være et flertal af husstandene i gården som ønsker arrangementet, og alle i gården skal være inviteret.

Arrangementerne bør ikke have en varighed over 4 timer, og ikke efter kl.20 før hverdage, og ikke efter kl.23 op til lør-søn og helligdage.

 

Udsmykning af foreningens arealer kan ikke ske uden forudgående godkendelse, og kun som flg:

På legepladser; der må opsættes batteri-lyskæder, flag og vimpler (så længe disse holder sig indenfor ES- reglerne for offentlige legepladser) på gårdens egne legeredskaber og eksisterende buske og træer.

 

På skurgange; kun juletræer, flag, vimpler eller lignende, i max 4 beslag som er monteret på muren og kan ikke ske uden forudgående godkendelse. Der må under ingen omstændigheder opsættes ting på tagene, der må ikke laves diasshows e.l. på væggene og der må ikke føres strømkabler over til skurgangene, medmindre disse er ført som jordkabler og på forhånd er godkendt af grundejerforeningen.

 

I fortovsbede; batteridrevne lyskæder, vimpler og flag kan monteres på eksisterende buske og træer i bedet. Der må ikke monteres figurer, master eller stænger i en højde over 180 cm, og disse må kun stå i en begrænset periode tilpasset begivenheden. Pynt og udsmykning må udelukkende drives af batterier, sol, og vindenergi og/eller på forhånd godkendte jordkabler.

 

Øvrige fællesarealer og foreningens ejendom: friholdes for al form for udsmykning og pynt, med mindre det er et arrangement, som afholdes af grundejerforeningen.

 

Udsmykning på egen matrikel skal ske under hensyntagen til de omkringboende, almindelige love og regler, samt i overensstemmelse med Deklarationens § 6 og Lokalplan 1.90.

 

Retningslinjerne vil i øvrigt være at finde på foreningens hjemmeside fremover.

 

 

– og husk at står der ingen steder at du må, ja så må du IKKE… så simpelt er det!

0

Din varekurv