Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken                   

 

                                                                                                                                   Den 4. november 2021

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Torsdag den 18. november 2021, kl. 18.30

i Multisalen på Strandgårdsskolen

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen vil ske fra kl. 17.45

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

Der skal bruges 2 stemmetællere og 2 mikrofonløbere.

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest den 11. november 2021, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

 

A. Godkendelse af driftsregnskab

B. Godkendelse af varmeregnskab

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2022– 30. juni 2023)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

           Se budgetforslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2022– 30. juni 2023)

Se budgetforslag.

         

7. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2022-30. juni 2023)

Se budgetforslag.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

         

9. Indkomne forslag.

 

9.1. Forslag om nyt afregningssystem for varme og varmt vand

Se bilag 1.

 

9.2. Forslag om fremtidig brug af Lundeskoven

Se bilag 2.

 

         9.3. Forslag om fejring af Strandgårdsparkens 50-års jubilæum

Se bilag 3.

 

         9.4. Forslag om brugsret og el-ladestandere

Se bilag 4.

 

10. Valg af udvalg

 

       10.1. Valg af Fastelavnsudvalg

               

               Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller ikke.

                  

                   Der skal vælges mindst to medlemmer, for at der kan afholdes Fastelavnsfest i 2022.

                  

          10.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

         

                 Nuværende medlemmer:

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstiller
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstiller

 

Der skal vælges mindst 4 medlemmer, for at der kan afholdes loppemarked i 2022.

 

        10.3. Valg til Parkeringsudvalg

                   Parkeringsudvalget er i løbet af 2020 genopstået efter initiativ fra flere af de tidligere

                   medlemmer. De nuværende medlemmer er:

 

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90, genopstiller
 • Michael Olsen, Elmelunden 22, genopstiller
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstiller
 • Amier Al-Amier, Bøgelunden 11, genopstiller
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19, genopstiller.

 

11. Valg af kasserer for en 2-årig periode

 

Nuværende kasserer:

 

 • Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43, genopstiller

        

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Mogens Elbek, Egelunden 70, genopstiller
 • Marianne Jensen, Granlunden 30, genopstiller

 

 13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 101 – genopstiller
 • Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstiller
 • Tara Lübecker Vestergård, Egelunden 16 – genopstiller ikke

Der mangler således 1 bestyrelsessuppleant           

 

14. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstiller ikke

 

                  Der mangler således 1 intern revisor.

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller
 • Jette Jørgensen – Egelunden 9 – genopstiller ikke

 

Der mangler således 1 revisorsuppleant

 

16. Overrækkelse af gårdprisen

 

17. Eventuelt

 

Download bilag 1

Download bilag 2

Download bilag 3

Download bilag 4

Download budget 2022 – 2023

Download regnskab 2020 – 2021

Download fuldmagt

Download indkaldelsen

Læs formandens beretning 2021

 

0

Din varekurv