Formandens beretning 2021

Formandens beretning 2021

Torsdag d. 18. november kl. 18.30 afholdes dette års Generalforsamling i Multisalen på Strandgårdsskolen.

 

  • Vær opmærksom på, at der åbnes for indskrivning kl. 17.30, og man skal medbringe legitimation, samt fremvise gyldigt Coronapas.

 

  • For at sikre at Generalforsamlingen kan gennemføres, bedes I kun møde én person pr. husstand. Der skal være plads til alle husstande.

 

Er du forhindret i at møde op, kan du give en anden grundejer fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Fuldmagten er vedlagt den omdelte indkaldelse, men kan også downloades fra foreningens hjemmeside, eller afhentes på kontoret. Der kan ikke benyttes hjemmelavede fuldmagter.

Fuldmagten er en generel fuldmagt, og der må ikke skrives hvad man ønsker der skal stemmes-det overlader man helt og holdent til den, man giver fuldmagten.

 

Hvorfor skal jeg læse Formandens Beretning?

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb – dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne, og ind imellem også verden omkring os.

 

Den handler om de beslutninger og tiltag, som bliver gennemført i løbet af året, hvad enten det handler om parkering, fællesantennen, legepladser eller andre ting som påvirker din hverdag. Det er ting som du har indflydelse på, hvis du møder op til Generalforsamlingen og bruger din stemme.

 

Denne beretning fortsætter hvor vi slap, for ikke så længe siden, og omhandler året 2021 med alt hvad der skete i foreningen.

 

Rigtig god læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

Bestyrelsen

 

Grundlaget for foreningens virke er Vedtægterne. Sammen med bl.a. Lokalplan 1.17(siden blevet til Lokalplan1.90), Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Pr. 1. januar 2021 bestod bestyrelsen af:

 

Pernille Møller, formand.

Bilal Corap, næstformand, indtrådt som suppleant d. 1.10.20.

Birthe Vangsgaard, kasserer.

Mogens Elbek,

Marianne Jensen,

Kenan Vural,

Lilian Medina Johansen, indtrådt som suppleant d. 1.10.20.

 

Generalforsamlingen 2021 skal vælge kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg til posten som kasserer:

 

Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43 – genopstiller

 

På valg til bestyrelsen:

 

Marianne Jensen, Granlunden 30 – genopstiller

 

Mogens Elbek, Egelunden 70 – genopstiller

 

2021.

 

11. januar modtog vi alle et brev i E-Boks, som varslede høringsfasen vedr. ny Lokalplan 1.90, som skulle erstatte den 43 år gamle lokalplan 1.17

Det var kulminationen på 7 års vedholdende indsats for at få lavet en ny lokalplan med vores standardprojekter indarbejdet, med mulighed for fremtidig udvikling, samt klima og miljø tiltag.

 

Desværre skete det samtidig med, at hele Danmark var lukket ned, og vi ikke måtte samles mere end 10 personer. Vi kunne ikke holde orienteringsmøder/debataftener, hvor vi alle havde kunne diskutere de nye tiltag og ændringer, hvilket jo havde været vores forventning.

 

I stedet blev det til en lang række Nyhedsbreve, og nogle enkelte debatter på Facebook.

117 grundejere valgte at gøre brug af det omdelte indsigelsesskema, og yderligere 9 indgav indsigelse via Planportalen.

 

Selvom vi ikke fik alt hvad vi havde ønsket, så er vi umådeligt tilfredse med den lokalplan vi er endt ud med. Ingen grundejerforening i Ishøj har før fået så stor indflydelse på en lokalplan, og vi er glade for det samarbejde vi har haft med både forvaltningen og politikerne i Teknik og Bygningsudvalget.

 

Og hvad var det så vi fik?

 

Vi fik endelig mulighed for at opføre hegn UDEN beplantning foran! Det var stort, og det eneste sted i Ishøj hvor det nu officielt er tilladt.

Farverne blev reguleret til svenskrød, nøddebrun eller sort, da trykimprægneringsgrøn udgik på kommunens foranledning. Husk at det skal være de angivne RAL farver i lokalplanen du benytter. Til gengæld blev materialevalget frit, og det betyder at hegn også kan opføres i f.eks. komposit fremover.

Desværre var der flere som ikke var opmærksomme på de ellers ret mange skrivelser, der var kommet ud om dette, og alligevel valgte at opføre hegn i grå eller andre farver… Det er kommunen så i gang med at følge op på nu. Der bliver fremover kun hegn i de 3 tilladte farver.

 

Der blev mulighed for solceller, både på rejsningstage og flade tage, hvilket flere allerede har benyttet sig af.

 

Alle standardprojekter blev indarbejdet i planen. Det betyder at man fremover ikke skal ansøge kommunen om tilladelse til andet end udestuer, men alle tiltag skal føres på BBR og anmeldes til grundejerforeningen som hidtil.

Standardprojekter gennemgik en forenkling, og blev bragt up-to-date ift. materialevalg og farver blev præciseret.

 

Det blev én gang for alle præciseret at farvevalg på træværk på gårdside er sort, og kun sort.

 

Belægning i haver blev begrænset, da det medfører risiko for oversvømmelser, når regnvandet ikke kan sive ned i jorden.

 

Det blev alt i alt en god lokalplan, som vi jo også skal leve med de næste 20 år – mindst.

 

I december 2020 besluttede Ishøj Kommune at sælge Ishøj Fællesantenne til Stofa. Det endelige resultat blev dog først slået helt fast efter at Ishøj Ny Fællesantenne havde klaget over afgørelsen, og ikke fik medhold.

Så vi skulle skifte leverandør af TV og Internet på Coax-nettet, og Fællesantenneudvalget kastede sig over opgaven med stor omhu.

De skulle lave en præsentation af fordele og ulemper hos mulige leverandører, og afholdt derfor flere møder med de forskellige parter.

Vi endte med at have 3 mulige leverandører; Ishøj Ny Fællesantenne, Stofa og youSee.

Igen kunne vi ikke afholde informationsmøder, eller generalforsamling, så alle modtog en omfattende beskrivelse af valgmulighederne, og så måtte vi lave en digital/brevafstemning, som endte ud med Stofa som ny leverandør på Coax-nettet.

 

TDC var i mellemtiden også langt om længe blevet færdige med at udrulle fiber til (næsten) alle husstande i Strandgårdsparken, tilbage stod dog et omfattende arbejde med reetablering af folks haver og vores fællesarealer.

Fællesarealerne blev midlertidigt reetableret, og haverne blev erklæret færdige, men længe efter fik vi stadig henvendelser fra folk som ikke havde fået reetableret deres haver.

Generelt bar hele processen præg af dårlig planlægning entreprenørerne imellem, og absolut ingen information til kunderne.

Mange oplevede pludselig at have fremmede folk i haverne, uden at der hverken var ringet på, eller givet besked på forhånd. Andre oplevede at der aldrig kom nogen, selv om besøg var varslet.

Da fiberen så endelig skulle tages i brug i maj måned, oplevede mange at deres fiber ikke var tilsluttet korrekt i boksene, og så måtte TDC igen rykke ud.

Den sidste grundejer fik reetableret sin have i okt. 21 og foreningen venter stadig på at asfalten genetableres-det skulle efter sigende ske i den kommende uge J

Det arbejde der skulle have taget 5-8 uger har nu varet over 1 år – tillykke TDC!

Og den gratis fiber blev ikke helt så gratis; vi har brugt rigtig mange personaletimer og bestyrelsen har også brugt meget tid på projektet…

Det er dog ganske sikkert og vist, at vi vil tænke os rigtig godt om før vi indleder et nyt samarbejde med TDC.

 

I 2020 indledte vi et samarbejde med både en ny grave-aktør, og et nyt rørfirma; begge har vi været meget glade for samarbejdet med, og vi valgte derfor at det også skulle være dem, som stod for udskiftningen af fjernvarme-hovedledningen i Fyrrelunden.

 

Det er et arbejde som er blevet delt op i 2 etaper; først stykket mellem Fyrrelunden og Granlunden, og dernæst – foråret 2022 – Fyrrelunden lige numre.

Planlægningen har stået på over det meste af et år, og etape 1 nærmer sig sin afslutning i disse dage, efter knap 3 mdr.s arbejde.

Det var i rette øjeblik vi kom i gang; i foråret havde vi en lækage ved Granlunden 48, og efter arbejdet startede op i august, endnu en lækage omkring Granlunden 80, så godt vi nåede det, inden det hele røg midt om vinteren…

 

Som i 2020 måtte både legepladspulje, gårdmøder mm. tilpasse sig Coronatiderne, og vi måtte aflyse både Fastelavn og Loppemarked, hvilket mange var kede af.

Vi håber at begge dele vender stærkt tilbage i 2022, og skulle du synes det er vigtigt så meld dig til et eller begge udvalg; des flere om arbejdet, des mindre arbejde er der 😊😊😊

Til gengæld havde vi mulighed for at gennemføre Åbent Hus for 2. gang, da vi nåede augustmåned. Det er ikke fordi det vælter ind med mennesker, men der var en jævn strøm af folk, som hyggede og havde mange spørgsmål, en afslappet dag med rimeligt vejr…

 

Under forårets fortsatte pandemi nedsatte Ishøj Kommune et korps af Coronaambassadører, hvor vi bidrog med 4 personer; Amier, Kenan, Bilal og Morten, som troligt har stået ved Containerpladsen og delt ”goodiebags” ud, fyldt med mundbind, håndsprit og gode råd.

De er blevet godt modtaget, og forhåbentlig har det medvirket til bare et lille fald i smitten.

 

Generalforsamlingen 2020 blev udsat gang på gang; vi forsøgte i foråret at planlægge den, men hver gang blev Ishøj lukket ned, eller var på kanten til det, og da vi nåede efteråret uden restriktioner, ja så havde Ishøj Kommune ikke styr på deres bookingsystemer, hvilket betød at vi indkaldte til Generalforsamling på Strandgårdsskolen, som vi så måtte aflyse fordi de selv skulle bruge salen, og hvad I ikke ved, så havde vi jo booket Vibeholmskolen til d.5. oktober og da vi ringede til skolen for at aftale opstilling af stole mm. fik vi at vide at vi ikke havde nogen booking, det havde Pilegårds Vænge!!!

Så røg jeg helt op i det røde felt og kontaktede Ishøj Kommune; vi skulle simpelthen ikke aflyse en allerede indkaldt generalforsamling for 2. gang på 1 måned!

Nå, men så lykkedes det pedellen, kommunen og Pilegårds Vænge at finde en løsning, som blev at vi beholdt Festsalen og Pilegårds Vænge brugte pige-salen.

 

Så kunne vi endelig – d. 5. oktober – afholde Generalforsamlingen 2020.

Strippet for alt overflødigt, var der kun et formandsvalg som kunne være interessant, og kun fordi det så ud til kampvalg, da en grundejer havde meldt sit kandidatur. Først på Facebook og efterfølgende til foreningen. Da det var sket i vintermånederne, skrev vi til ham inden indkaldelsen blev sendt ud, og bad ham bekræfte, samt lave et indlæg til indkaldelsen. Det kom jo så med, men kandidaten mødte aldrig op, eller meldte afbud.

Det var nogen måske skuffede over, men det værste var egentlig at man ikke tager demokratiet og sine medmennesker mere seriøst end som så.

 

I juni rev bestyrelsen en hel dag ud af kalenderen og tog på en Temadag. Vi skulle have en dag sammen, hvor vi kunne fordybe os i alt det vi ikke kan nå, og som der ikke er plads til, på vores bestyrelsesmøder.

En dag hvor vi havde tid og plads til, at bringe idéer og forslag frem, debattere dem og lægge en plan for andet end den almindelige daglige drift.

Det var utroligt inspirerende og dejligt at vi havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Resultatet af den dag blev bl.a. forslaget om fremtidig brug af skoven, som er til afstemning på Generalforsamlingen 2021; kunne skoven bruges på en anden og måske mere givtig måde? Så hvad enten du er til motion i det fri eller synes hunde skal have en legeplads, så er der nu nye muligheder, hvis forsamlingen vil det.

 

Vi besluttede også at foreningen skulle gøres mere klimaneutral, og det vil vi bl.a. gøre ved at indføre solceller. I første omgang har vi indkøbt 2 solcelleanlæg, som skal drive terrænbelysningen, så vi fremadrettet ikke skal købe strøm til lamperne mere. Anlæggene forventes opsat i vinteren/foråret 2022, og kommer til at stå på skurgangene i gård 7 og 22.

Anlæggene bliver ikke synlige nedefra og alle tilladelser er i hus.

Etape 2 vil så blive (hvis det er muligt) et andet solcelleanlæg til at drive Varmecentralen og kontoret, men det har længere udsigter.

Der ligger flere ting i støbeskeen, og det løfter vi sløret for når vi ved mere.

Inden solcelleanlæggene kan monteres, skal de to skurgange lige have ny tagbelægning, og det er så det vi venter på nu.

Vi er – som alle andre – ramt af de enorme forsinkelser der er opstået pga. materialemangel, til dels mandskabsmangel.

Det rammer stort set alle projekter vi er i gang med, eller gerne vil i gang med, både det nuværende fjernvarmeprojekt, udskiftning af skurgangstage og fortsat renovering af legepladser – der er halve til hele års ventetid.

 

Det er noget også Parkeringsudvalget har mærket; det har taget uhyre lang tid at få prisoverslag mm. hevet hjem, og det var tæt på at udvalget slet ikke kunne have et færdigt forslag med til Generalforsamlingen.

Det har de dog formået, og de har arbejdet hårdt på det hele året; der er ikke nogen simple løsninger, og der er ikke noget der vil stille alle tilfredse, det er vi simpelthen for mange mennesker til!

Men vi SKAL finde en løsning, som tilgodeser, så mange som muligt, og som åbner op for el-biler, for ellers bliver vores huse usælgelige om få år – det er fremtidssikring vi taler om, og det er nødvendigt.

Læs udvalgets oplæg i indkaldelsen!

 

Legepladserne er fortsat under renovering. Sommeren over har fokus dog været på Legepladspuljen og de indkomne ansøgninger, som stort set alle er blevet imødekommet.

Som noget helt nyt har vi for første gang investeret i et ”klatretårn” til de allermindste børn, og vi forventer at sætte flere op på andre legepladser, i takt med at de store redskaber udskiftes.

De store legetårne har nået deres udløbsdato, de rådner stille og roligt, og bliver til fare, så de nedlægges når det sker.

Vi satser så på at legepladserne fremover bliver målrettet børn op til 6-7 år, for man ser ikke længere større børn lege på legepladserne.

 

Året igennem har vi arbejdet hen imod at forenkle interne arbejdsgange gennem bedre brug af IT.

Dette har medført at vi nu ændrer hele vores digitale infrastruktur, så vi også sikres bedre ift. GDPR.

Vores medlemsdatabase skal opdateres så vi har mail-adresser på alle grundejere, og fremtidigt vil kommunikation til grundejerne primært foregå via mail, og formentlig også E-Boks, mens vores interne kommunikation bliver via Teams og Sharepoint.

Det betyder at vi i bestyrelsen og vores medarbejdere i højere grad kan arbejde sammen, og i de samme dokumenter, uden at skulle mødes fysisk, og det vil spare en del tunge arbejdsgange, hvilket forhåbentlig frigiver mere tid til os alle.

Det kræver at vi alle har det samme software, og vi har derfor allieret os med et IT-firma, som fremover vil stå for al vores opsætning, vedligeholdelse osv.

Når alt dette er implementeret vil hjemmesiden blive omlagt til en hjemmeside under en foreningsportal, så den får et mere standardiseret udtryk og forhåbentlig bliver mere brugervenlig, og nemmere at vedligeholde.

Desuden skal to bestyrelsesmedlemmer være moderatorer på Facebok-gruppen, så fejlinformation undgås, eller korrigeres inden det når at skabe forvirring hos folk.

Det bliver ikke sådan at man kan skrive og spørge om alt muligt på Facebook – det er stadig kontoret man skal henvende sig til.

 

Vi har, i flere år, drøftet hvordan vi kan minimere arbejdsbyrden i bestyrelsen og administrationen, og det har flere gange været oppe at vende om vi skulle have en administrator.

Det er dog dyrt, og vi mister en del af nærheden, hvis vi ikke har vores kontor som et fælles holdepunkt, for både grundejere, bestyrelsen og ansatte.

En mulighed kunne dog også være at udlicitere enkelte områder, f.eks. økonomi, men det er ikke noget vi har nogen løsning på endnu, og vi vil kigge mere på det i løbet af vinteren.

 

Vi har derfor, helt ekstraordinært, valgt at Kirstens efterfølger på kontoret er blevet ansat i en tidsbegrænset stilling, da vi ikke ved hvordan kontorets funktion vil se ud om 1 år.

Ansat pr. 1 nov. er Daniela Bernth. Daniela er uddannet receptionist med bred erfaring, men begrænset kendskab til ejendomsadministration – vi er dog ikke i tvivl om at hun på sigt kan løfte opgaverne.

Tag godt imod hende, og husk hun ikke kan vide alt lige med det samme 😉

 

Nu håber vi, at det kommende år giver os mulighed for at genoptage alle vores fælles arrangementer og måske også skabe nye – der er i hvert fald udsigt til at fejre vores 50-års jubilæum i efteråret 2022 – på den ene eller den anden måde.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, fortsat at arbejde på;

 

– Kontorfunktionen og alt der hører derunder, hvad skal vi fremover?

 

– Kommunikationen via hjemmesiden og Facebook

 

– Klima og miljø fremmende anlægsarbejder.

 

 

Følg bestyrelsens arbejde i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Tak fordi du fulgte med så langt… Vi ses torsdag 18. november 2021!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

 

 

0

Din varekurv