Bestemmelser & paragraffer

Som grundejer i Strandgårdsparken skal man være opmærksom på, at bebyggelsen er underlagt en række love og bestemmelser, som du kan læse mere om på nedenstående links…

 

Bestemmelser vedrørende hunde

Hund i snor. Selvom hunden er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde nemlig, ifølge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. Snoren […]

Bestemmelse vedrørende hønsehold

Der er ikke en egentlig bestemmelse vedr. hønsehold, men iflg.  Deklarationen er det ikke tilladt, at holde andre dyr end hund, kat og  almindelige stuedyr. Det er derfor ikke tilladt, at have hønsehold i sin have.

Bestemmelser vedrørende udendørs farvevalg

Det udendørs farvevalg i grundejerforeningen er ikke frit. Farvevalget skal følge nedenstående regelsæt, som Ishøj kommune har tildelt dispensation fra Lokalplan 1.17. BEMÆRK: Nedenfor anførte farver gælder uanset materialevalg. Farverne må under ingen omstændigheder påføres husets mursten. På GÅRD-SIDEN, der vender ud mod parkeringspladsen, er følgende regelsæt gældende:   Udvendige døre Vinduer Skralderum Gavle Stern Udhæng Nabo […]

Bestemmelser vedrørende materialevalg

Bestemmelser vedrørende materialer   Nedenstående skal alle være beklædt med træ eller et trælignende produkt: Gavle Stern Udhæng Mur over vinduesparti i stuen Mur over vinduesparti i forbindelse med bryggersdør Mur over vinduesparti i forbindelse med hoveddør Vinduer må udføres i træ, trælignende materialer, plast og aluminium. De skal dog alle have farven sort, når […]

Bestemmelser vedrørende hegn i naboskel og vejskel

Igennem mange år har adskillige grundejere opsat fast hegn (plankeværk) på havesiden af deres ejendomme. På opfordring fra flere sider skal de nærmere regler for opsætning af sådanne hegn hermed præciseres: I Ishøj kommunes lokalplan 1.17, der omhandler Grundejerforeningen Strandgårdsparken, står der således under § 9.2:  Hegn må både i naboskel og vejskel kun etableres […]

Bestemmelser vedrørende parabolantenner

  I Lokalplan 1.17, der gælder for grundejerforeningen Strandgårdsparken, er det meget klart angivet, at der ikke må opsættes udendørs TV- og/eller radioantenner.   Dette gælder også parabolantenner, der juridisk set er det samme som en udendørs TV antenne.   Bestyrelsen har dog bemærket sig en administrativ afgørelse i Naturklagenævnet, der medfører, at grundejerne på visse […]

Grundejerforeningens vedtægter

Download som pdf V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S T R A N D G Å R D S P A R K E N     § 1 […]

Deklaration

Deklaration af  22/1-73med senere tillæg af21/9-73 og 27/8-74 D E K L A R A T I O N Undertegnede Danske Fabrikshaller A/S, Næstved, som er ejer af ejendommen matr. nr. 18 a, 18 b og  18 e samt 9 fz Ishøj by og sogn, som er bebygget med 490 gårdhuse, deklarerer herved følgende forpligtelser, som skal […]

Lokalplan 1.17

Klik her for at se lokalplan 1.17 som Strandgårdsparken er underlagt 

Parkeringsbekendtgørelse 2014

Nedenstående bekendtgørelse er hentet på Ishøj kommunes hjemmeside og gengives på grundejerforeningens hjemmeside til almindelig orientering, idet Strandgårdsparkens stamveje er omfattet af bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal politiet kontaktes.   Parkering af lastbiler Det er alene tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg samt campingvogne m.m. natten over på de afmærkede pladser ved Broenge (2 stk.), Vejleåvej (ca. […]

0

Din varekurv