Paragrafer

Parkeringsbekendtgørelse

Til grundejerne Nedenstående bekendtgørelse er hentet på Ishøj kommunes hjemmeside og gengives på grundejerforeningens hjemmeside til almindelig orientering, idet grundejerforeningen er omfattet af bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal politiet kontaktes. Parkeringsbekendtgørelse Lastbilparkering Det er alene tilladt at parkere lastbiler m.m. natten over på de afmærkede dele af Industibuen. Det er ikke længere tilladt at parkere på Industriskellet. […]

Gulvvarme kriterier

Novbember 2006   Vedrørende: Godkendelse af gulvvarme.   De nedenfor anførte kriterier er gældende for allerede etablerede gulvvarmeanlæg samt for nye gulvvarmeanlæg.     Det samlede gulvvarmeanlæg er ejerens ejendom 1.       I forbindelse med dette skal samtlige nødvendige udgifter til etableringen afholdes af ejeren af ejendommen.   1 a.    Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget påhviler ligeledes ejeren af […]

Tage

Tage Bebyggelsen er ”født” med flade tage bestående af 18 cm betondæk, 70 mm. flamingo og 4 lag tagpap. For at undgå udtørring af tagpappet, var dette oprindeligt dækket af perlegrus. De flade tage gav generelt store problemer med indsivende vand, hvorfor behovet for alternative tagløsninger pressede sig voldsomt på i slutningen af 1970´erne og […]

0

Din varekurv