Tage

Tage

Bebyggelsen er ”født” med flade tage bestående af 18 cm betondæk, 70 mm. flamingo og 4 lag tagpap.

For at undgå udtørring af tagpappet, var dette oprindeligt dækket af perlegrus.

De flade tage gav generelt store problemer med indsivende vand, hvorfor behovet for alternative tagløsninger pressede sig voldsomt på i slutningen af 1970´erne og starten af 1980´erne.

 

gaardfacade1

 

Husenes udseende ved opførelsen i 1970 – 1973

Kuriosum: Foreningen var i årene 1978 – 1992 involveret i danmarkshistoriens længste retssag mod (boet efter) Danske Fabrikshaller A/S, hvormed der blev indgået forlig. Tvisten drejede sig om de flade tages dårlige kvalitet og bl.a. denne sag medførte et lovindgreb mod nyopførelse af flade tage uden fald.

Ishøj Byråd godkendte d. 2/6-1981 et standardprojekt vedrørende renovering af de flade tage, ligesom det principgodkendte overdækning af indgangspartierne (se kap. 5.7)

 

gaardfacade2

Renovering af fladt tag med 20 cm udhæng og 40 cm højt sternbræt.
I daglig tale kaldet ”Armtontag”, da de første blev udført af Armton A/S.

På det eksisterende tag lægges yderligere fast isolering, hvorpå en butyldug eller lignende udspændes og forsegles for at forhindre vandgennemsivning. Udhænget dækker den forøgede tagisolering. Udhæng og stern skal udføres i sortmalet træ.

 

Afvanding af taget sker via eksisterende nedløbsrør og kloak.

 

Ishøj Kommune gav byggetilladelse til løsningen ca. 2 år før det blev tilladt at opføre tage med20° hældning og ca. 70 grundejere benyttede sig af løsningen.

Det viste sig siden hen, at løsningen var dyrere end opførsel af 20 graders hældningstag opført på selvbygbasis.

Ved den seneste lokalplansændring i 1983 (lokalplan 1.17), blev det tilladt at opføre alternative tagløsninger med 20° hældningstag.

 

gaardfacade3

20 ° hældningstag med eternitbølgetagplader

Projektet kan gennemføres ved brug af både B5 og B6 tagplader. Endvidere kan det udføres både med skjult og synlig tagrende, der kan være i PVC eller zink.

 

Gavle, stern og udhæng, samt muren over vinduespartiet i stuen og over bryggers- og hoveddørskal være træbeklædt. Nævnte arealer skal være sortmalet.

 

Det fleste tagprojekter er gennemført helt eller delvis på selvbygbasis.

 

Bestyrelsen er ikke i besiddelse af komplette tegninger m.v., men nærmere oplysninger kan indhentes i Teknisk Forvaltning.

 

Alternativt tagmateriale:

 

På baggrund af negative erfaringer med asbestfri eternitbølgeplader fra Dansk Eternit i 1980’erne og 1990’erne opstod der behov for alternative løsninger.

 

Efter ansøgning fra grundejere i husrække i Elmelunden og bestyrelsen gav Ishøj Kommune den 29/9-1998 forhåndsgodkendelse til alternativt materialevalg.

 

Efter beslutning på ordinær generalforsamlings samme år, gav Ishøj Byråd endelig tilladelse til  et projekt vedr. rejsningstag med betonsten, mærket ”Benders”.

Samtidig blev der givet tilladelse til at anvende zinktagrender/nedløb i stedet for PVC.

 

Betonstenen ligner tegl, men vejer mere end Eternitpladerne, hvilket nødvendiggør flere/stærkere spær og flere lægter, samt undertag. Efter producentens udsagn kan taget holde i ca. 30 år.

 

Tilladelsen fra Ishøj Byråd omfatter kun Benders betonsten i farven sort og tilladelsen gælder kun for det projekt, som nævnte grundejere fremsendte.

D. 29/3-2001 gav bestyrelsen sin tilladelse til Decra ståltagplader og Ishøj Kommune gav efterfølgende sin endelige tilladelse til de ansøgende grundejere.

Såfremt man ønsker at opføre lignende projekter, men med lidt andre materialer, kræver det en særskilt tilladelse fra Ishøj Kommune.

En variant til det godkendte projekt kræver dog ikke en ny generalforsamlingsbeslutning, men i givet fald kun bestyrelsens godkendelse.

 

Projektet i Elmelunden gennemførtes i 2000 – 2001.

Projektet i Tjørnelunden gennemførtes i 2001.

Generelt:
Gennemførelse af alternative løsninger til byggeriets oprindelige fladtagsløsning kræver, at allegrundejere i den aktuelle husrække opfører taget samtidigt. Overdækning af indgangspartierne (flade tage) kan dog udføres ét hus af gangen.

 

Alle løsninger kræver byggetilladelse, som forinden søges hos Teknisk Forvaltning, Ishøj Kommune.

 

Underretning eller ansøgning til Bestyrelsen vedrørende eksisterende løsninger er ikke nødvendigt. Opmærksomheden henledes dog på kapitel 8 vedrørende regnvandafløb/faskiner.

0

Din varekurv