Nyhedsbrev 2022 – 12

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

15. november 2022

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2022 – 12

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Generalforsamlingen rykkes igen…
  2. Varmeopgørelser.
  3. Bestyrelsen her og nu.

 

 

1. Generalforsamlingen rykkes igen…

Desværre har det taget så lang tid at få regnskaberne afsluttet i alle instanser, at vi endnu engang må udsætte den ordinære generalforsamling, og den nye dato bliver:

 

Onsdag d. 14. december 2022 kl.18.30

 

Vi synes det er rigtig ærgerligt, at det bliver i december måned, hvor alle har travlt nok i forvejen, men desværre har både revisor, kasserer, og kontoret været ramt af sygdom på skift, og der har også været planlagt noget ferie, som ikke bare kunne rykkes.

Indkaldelse med bilag vil lande i jeres postkasser senest d. 30. november.

 

2. Varmeopgørelser.

Mange efterspørger varmeopgørelserne, som plejer at blive omdelt i oktober måned. Varmeopgørelserne er Brunatas fordelingsregnskab, hvor det opgøres hvor meget hver enkelt husstand har forbrugt og skal betale eller have retur.

Da Årsregnskaberne er forsinkede pga, vores forsinkede indberetning, har Brunata ikke kunne lave varmeopgørelserne på samme tidspunkt som de plejer, og derfor kommer de senere.

Der bliver stadig tilbagebetalt/opkrævet i januar måned, selvom opgørelserne kommer sent.

Varmeopgørelserne skal ikke forveksles med Varmeregnskabet som udsendes sammen med Foreningsregnskabet og skal godkendes på generalforsamlingen.

 

3. Bestyrelsen her og nu.

Det har været totalt op ad bakke med regnskaberne, og det har fyldt meget. Samtidig har vi flere gange måtte flytte møder pga. de manglende regnskaber, så alt bliver påvirket af den proces.

Det skal understreges at der ikke er nogen uregelmæssigheder i regnskaberne, blot det faktum at kassereren gik af i marts måned, og var den eneste som bogførte, da kontorassistenten ikke havde kompetencerne til dette. Der har derfor været et stort opsamlingsarbejde ift. bogføring og efterposteringer.

På kontoret er Daniela ophørt da hendes vikariat udløb, og Kim Månsson er startet.

Kim har en regnskabsbaggrund, og har siddet en del med ejendomsadministration.

Vi forventer at vi nu har et kontor, som kan løse både økonomi og alle de andre daglige opgaver, der ligger i ejendomsadministration.

Parkeringsudvalget er også ved at være desperate af at vente på andre instanser, og udfordringen her er ikke kun frustration over ventetiden, men også at vores prislåste tilbud udløber, og det kan gøre projektet endnu dyrere.

Omvendt kan vi jo være heldige at noget i mellemtiden er blevet billigere, men vi vil egentlig bare gerne have projektet udført NU.

Så en lille bøn til grundejere som er trætte af andres parkering; vi kan ikke gøre andet end at vente, hvor gerne vi end ville ☹

 

 

Alt godt kommer til den som venter 😉

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

0

Din varekurv