Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 – Onsdag den 14. december

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

Den 30. november 2022

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Onsdag den 14. december 2022, kl. 18.30

i Multisalen på Strandgårdsskolen

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen vil ske fra kl. 17.45

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

Der skal bruges 2 stemmetællere og 2 mikrofonløbere.

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest den 7. december 2022, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

a) Godkendelse af driftsregnskab 

b) Godkendelse af varmeregnskab

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2023– 30. juni 2024)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.  Se budgetforslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2023– 30. juni 2024)

Se budgetforslag.

         

7. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2023-30. juni 2024)

Se budgetforslag.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

 

9. Indkomne forslag.

 

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

10 Valg af udvalg

 

     10.1. Valg af Fastelavnsudvalg

     Nuværende udvalgsmedlemmer:

               

 • Morten Juhl Thagaard, Bøgelunden 35 – genopstiller

     Der skal vælges mindst to medlemmer, for at der kan afholdes fastelavnsfest i 2023.

                  

     10.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstiller ikke
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstiller

     Der skal vælges mindst to medlemmer, for at der kan afholdes loppemarked i 2023.

     

     10.3. Valg til Parkeringsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90 – genopstiller
 • Michael Olsen, Elmelunden 22 – genopstiller
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10 – genopstiller
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstiller
 • Amier Al Amier (udtrådt ifm indtræden i bestyrelsen)

 

11. Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

 • Pernille Møller, Granlunden 101, genopstiller

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Kenan Vural, Poppellunden 11, genopstiller
 • Ulrik Peetz, Poppellunden 3, genopstiller
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstiller ikke (fraflyttet 1.11.2022)

     Der skal vælges mindst 1 nyt bestyrelsesmedlem.

 

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 101 – genopstiller
 • Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstiller ikke
 • Søren Gylling Jørgensen, Bøgelunden 80 – genopstiller

     Der skal vælges mindst 1 ny bestyrelsessuppleant.

 

14. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller
 • Trina Peetz, Poppellunden 3 – genopstiller

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller
 • Erik Hansen, Elmelunden 21 – genopstiller

 

16. Overrækkelse af gårdprisen

         

17. Eventuelt

 

Download indkaldelse (PDF åbner i nyt vindue)

Download budget 2023 – 2024 (PDF åbner i nyt vindue)

Download årsregnskab 2021 – 2022 (PDF åbner i nyt vindue)

Download fuldmagt 2022 (PDF åbner i nyt vindue)

0

Din varekurv