Referat af ekstraordinær generalforsamling 21. april 2022

Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken torsdag den 21. april 2022, kl. 18.30 i Multisalen på Strandgårdsskolen

 

Dagsorden:

                            

1. Velkomst

Pernille bød forsamlingen velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

 

2. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent

 

Som stemmetællere/mikrofonløber blev Kim Hansen, Bøgelunden 102 og ??? valgt.

 

3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

 

Der var 54 stemmeberettigede inklusiv 5 fuldmagter.

 

4. Valg af kasserer

 

Da Birthe Vangsgaard havde trukket sig som kasserer før tid, skulle der vælges en ny kasserer for perioden frem til generalforsamlingen i november 2023.

 

Carl Erik Fuchs, Granlunden 2, var desværre forhindret i at møde op på generalforsamlingen, men havde på forhånd meldt sig som kandidat til posten som kasserer.

 

Da ingen andre meldte sig, blev Carl Erik Fuchs valgt frem til november 2023.

 

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

     

Bilal Corap, Fyrrelunden 2 og Marianne Jensen, Granlunden 30, havde begge trukket sig fra bestyrelsen før tid, og der skulle derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, hhv. frem til november 2022, og november 2023.

 

For perioden frem til november 2023 havde Ulrik Peetz, Poppellunden 3, på forhånd meldt sit kandidatur.

 

På mødet stillede desuden Amier Al-Amier, Bøgelunden 11, Rehman Khan, Granlunden 42 og Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 op.

 

Alle 4 kandidater gav en kort præsentation af sig selv og herefter gik man over til den skriftlige afstemning.

 

Første blev der stemt om posten frem til november 2023.

  

Resultatet blev følgende:

Amier                         23 stemmer

Ulrik                           19 stemmer

Rehman                      9 stemmer

Svend                          4 stemmer

 

Det betyder, at Amier blev valgt.

 

Herefter skulle der vælges en for perioden frem til november 2022.

 

Ulrik, Rehman og Svend stillede op, og resultatet blev følgende:

Ulrik                            35 stemmer

Rehman                     13 stemmer

Svend                           5 stemmer

 

Det betyder, at Ulrik blev valgt.

 

6. Tak for i aften

 

Dirigenten takkede for en god og rolig aften.

 

Dirigentens tiltrædelse af referatet:

 

0

Din varekurv