Nyhedsbrev 2021-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

27. januar 2021

 Nyhedsbrev 2021 – 03

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Lokalplan 1.90 i høring, del 3.

 

1. Lokalplan 1.90 i høring, del 3.

 

Vær opmærksom på at lokalplanen omhandler fremtidige tiltag – ikke det man har nu!

Lokalplanen kommer til at gælde mange, mange år frem – og behov og beboersammensætning kan ændre sig meget i de år.

Det skal imødekommes i en ny lokalplan.

 

I dette Nyhedsbrev gennemgår vi LP1.90 forslaget fra § 6 – § 6.6.

 

 • 6.1. Det præciseres, at et evt. fælleshus skal ligne resten af bebyggelsen. Det synes vi giver god mening, særligt at det ikke kan bygges i flere etager, men også at det med farver og materialer ikke skiller sig ud.

Nu slår vi lige fast endnu engang; der er ikke nogen planer om at bygge et fælleshus.

Et fælleshus kan kun opføres, hvis der opnås 2/3 flertal på en Generalforsamling for et forslag.

Et forslag skal indeholde finansiering, plan over hvad huset skal bruges til, og i hvilket omfang, samt et ordensreglement. Det er ikke noget vi ser komme, lige rundt om hjørnet, selvom der jævnligt er forespørgsler om et fælleshus, både til fester og aktiviteter.

Ønsker man at gøre indsigelse mod muligheden for at bygge et fælleshus, kan dette gøres uden at angive §, ellers gøres det under § 4.

 

 • 6.2.1. Omhandler farver på gårdsiden. I lokalplan 1.17 stod at bebyggelsens ydre udseende ikke måtte ændres i væsentlig grad – men da bebyggelsens oprindelige udseende ikke var beskrevet, kunne man ikke læse hvad det var. Det er derfor nu præciseret at bebyggelsens oprindelige udseende på gårdside er med farven sort på alt ”træværk”.

Der er altså ingen ændring her, blot en præcisering.

 

 • 6.2.2. Omhandler facade farver på havesiden. Her er indskrevet de farver, som Generalforsamlingerne gennem årene har godkendt, bortset fra Trykimprægneringsgrøn, som forvaltningen ikke finder, harmonerer med bebyggelsen. Det er en farve, som bruges mindre og mindre rundt omkring, og da slet ikke på vinduer, men ind i mellem på terrasser.

 

 • 6.2.3. Udestuers facader. Det gøres super enkelt nu! Ikke noget med max. 2 faste paneler, eller minimum 3 glaspartier. 65 % af facaden skal være glas, færdig bum.

Vi er så glade for, at det bliver meget nemmere, at lave en udestue efter eget hoved!

 

 • 6.2.4. Gavlvinduer på haveside. De tre godkendte standardprojekter, er skrevet ind, men bemærk at der er et type 4 projekt. Det er et aflangt, vandret liggende vindue, som der blev givet en del dispensationer til i 80’erne, og som der siden har været flere forespørgsler på.

Da det ikke har været en del af standard-projekterne, har det ikke været muligt at lave disse vinduer – det bliver det nu.

 

 • 6.2.6. Præcisering af materialevalg; plastik udgår af miljø hensyn.

 

 • 6.2.8. Vindue i endegavl på husrække. Uændret standardprojekt indskrevet.

 

 • 6.2.10. Ventilations eller varmeveksler-riste på facader. Uændret standardprojekt indskrevet.

 

 • 6.2.11. Præcisering af bebyggelsens oprindelige udseende.

 

 • 6.2.12. Filsning af terrassevægge. Standardprojekt indskrevet. Der er ændret i projektet af Ishøj Kommune, idet det oprindeligt var en fejl, at kommunen godkendte det, som tilladt uden overdækning. Der må derfor kun filses, hvis man har terrasse eller udestue. Filsning uden overdækning, ville være en væsentlig ændring af bebyggelsens ydre udformning.

 

 • 6.2.13. Afblænding af bryggersdør. Et gammelt standard-projekt, som er gået i glemmebogen, da de fleste som ønsker afblænding, blot forsegler døren indefra, så det ydre ikke ændres. Men det er så en mulighed, skulle man have lyst til det.

 

 • 6.3.1. – § 6.3.5. Rejsningstage. Standard-projekt indskrevet, incl. ovenlys vinduer. Det er tilføjet, at man kan benytte trælignende materialer, så som komposit-produkter, til gavle og udhæng. Ovenlysvinduer kan laves som almindelige, klare plader, eller oplukkelige – det præciseres ikke.

Vi kunne godt ønske, at der som minimum var en definition af maksimum størrelse på et ovenlysvindue.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 6.3.6. Skorsten. Vedr. brændeovne, kan man kun præcisere placering af skorsten i en lokalplan. Det er ikke muligt, at forbyde brændeovne, selv om det er et ønske fra mange – det reguleres af anden lovgivning. 2, 5 m reglen er ikke ny – nu er den blot præciseret.

 

 • 6.3.7. Overdækning ved indgang. Gammelt standard-projekt for huse uden tagrejsning, som er blevet indskrevet.

 

 • 6.4.2. Flagstænger i haver. Gammelt projekt indskrevet.

 

 • 6.6.1. Antenner og paraboler. Placering præciseres til maksimum højde, men der mangler præcisering af, at det skal være på haveside.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

Vi fortsætter i Nyhedsbrev 2021-04 på fredag d. 29.1.med resten af Lokalplan 1.90.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv