Nyhedsbrev 2021-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

22. januar 2021

 Nyhedsbrev 2021 – 01

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Lokalplan 1.90 i høring, del 2.

 

1. Lokalplan 1.90 i høring, del 2.

I den nye Lokalplan 1.90 (LP1.90), som er i høring, er alle vores standardprojekter indarbejdet i en forenklet form.

Det betyder, at det fremover bliver nemmere (kræver ikke dispensation), mindre specifikt (man får friere rammer) og mest af alt, så er det hele samlet ét sted.

Bestyrelsen har ønsket at få så mange muligheder som muligt med i LP1.90, da den kommer til at være gældende i mange år, og vi ikke kan vide, hvad grundejerne vil have behov for om 15 -20 år.

Side 1 – 29 i den skrivelse I kan læse på kommunens hjemmeside indeholder kommunens forklaring på hvorfor man gør dette og hvad en lokalplan er – det er værd at læse!

Bagefter kan du fortsætte på side 30 med selve Lokalplan 1.90.

Når hele LP1.90 er gennemgået udsender vi et skema man kan udfylde, hvis man vil gøre fælles-indsigelse, ellers er man velkommen til selv at gøre indsigelse digitalt.

 

I dette Nyhedsbrev gennemgår vi LP1.90 forslaget fra § 1 – § 5.3.8.

Mange paragraffer fra Lokalplan 1.17 er ændret eller helt fjernet, så vi tager udgangspunkt i LP1.90 og dens rækkefølge af paragraffer.

 

 • 1. Samling af §’er som er bragt up-to date, og der er tilføjet energi- og klimatilpasningsløsninger efter ønske fra både bestyrelsen og kommunen.

 

 • 1.4. Vi havde ønsket en højere grad af selvbestemmelse, særlig vedr. de grønne arealer ud mod Ishøj Boulevard, Ishøj Søvej og Ishøj Parkvej.

Bestyrelsen anbefaler ikke at gøre indsigelse til denne §, som er under formålet med LP 1.90, men at gøre det under den § som omhandler brug af arealerne.

 

 • 2. Uændret, og bragt up-to-date vedr. noten.

 

 • 3. Uændret.

 

 • 4. Er tilføjet delområde C. Det har været bestyrelsens ønske at sikre området til fortsat brug for Containerpladsen, samt at muliggøre, at der kan bygges et fælleshus i fremtiden, da vi ikke må bygge på et rekreativt areal.

Bestyrelsen anbefaler ikke at gøre indsigelse til denne §, idet vi ikke forpligtes til at bygge et fælleshus på området, men blot får mulighed for det. Området kan derfor fortsat bruges som hidtil, og det vil kræve både et finansieret forslag og en Generalforsamlingsafgørelse, at opføre et fælleshus. Ligeledes vil Containerpladsen ved behov kunne udbygges, uden at der skal søges om det.

 

 • 5.1. Er blevet præciseret om hvilke projekter, der kan laves på grundejernes matrikler. §’en omhandler ikke legepladserne, hvor der fortsat kan opføres legehuse og større legeredskaber.

Derudover refereres igen til et fælleshus, men som tidligere, medfører denne § blot, at det gøres muligt i fremtiden.

 

 • 5.2. Bebyggelsesprocenten er blevet udvidet med udestuerne, og så er der en definition på et evt. fælleshus udformning.

Det har været bestyrelsens ønske, at det ikke kunne skille sig ud fra den øvrige bebyggelse ved f.eks. at være på 2 etager.

 

 • 5.3. Her kommer endelig en del af vores standardprojekter.

Udhuse og drivhuse: Det er blevet forenklet, fået lov at blive lidt højere, og kan placeres frit i haven.

Bemærk at farvevalg defineres under § 6 ”Bebyggelsens ydre fremtræden”.

Udestuer og overdækkede terrasser: Også blevet meget forenklet, f.eks. kræves der ikke længere x-antal lægter, fundament i 90 cm dybde osv. Der skal dog stadig søges byggetilladelse til disse to projekter.

Bemærk at definition på lysindfald står under § 6 ”Bebyggelsens ydre fremtræden”.

Affaldsrum: Her er der kommet nogle uklare formuleringer med, og det skal vi naturligvis gøre opmærksom på, og dermed indsigelse imod:

 

 • 5.3.6. Affaldsrummet kan ikke placeres frit, men skal placeres ift. det oprindelige hul i væggen. Flyttes affaldsrummet til en anden placering, kan det godkendte stativ ikke være i rummet.

Vi gør derfor indsigelse imod dette.

 

 • 5.3.8. Igen gør formuleringen, at det kan forstås som, at et affaldsrum med 2 låger må være 2,5 m bredt og dermed have nogle meget brede låger.

Det skal defineres, at med 2 rum er bredden max 1,7 m, og ved 3 rum max. 2,5 m.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

Og det var alt hvad vi nåede denne gang, vi fortsætter i næste uge, hvor vi skal se på udtryk, facader og vinduer – og hvem ved? Måske sker der mere

 

Husk du kan skrive dine spørgsmål til kontor@strandgaardsparken.dk eller putte dem i vores postkasse Bøgelunden 7.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

 

0

Din varekurv