Nyhedsbrev 2021-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

14. januar 2021

 Nyhedsbrev 2021 – 01

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Lokalplan 1.90 i høring.
  2. Kvartalsspuling af spildevandsledninger.
  3. Containerpladsen.
  4. Gårdprisen 2020.
  5. Sneryddere ansat.

 

1. Lokalplan 1.90 i høring.

Igennem de seneste 6 år, har bestyrelsen arbejdet hårdt for at få en revideret lokalplan for Strandgårdsparken.

Dette er beskrevet både i Formandens Beretning(er) og adskillige Nyhedsbreve gennem disse år.

Udgangspunktet var, at en kendelse afsagt af Natur og Miljøklagenævnet i 2014, gjorde en del af vores standardprojekter umulige at håndhæve, og vi derfor ønskede alle standardprojekter indarbejdet i lokalplanen.

Under denne meget lange proces er arbejdet adskillige gange blevet sat i bero af Ishøj Kommune, senest også flere gange ifm. Corona-restriktioner.

Vi har derfor heller ikke kunnet melde ud, at nu kom den nye lokalplan i høring, da vi ikke med sikkerhed vidste hvornår det ville ske.

Til gengæld var vores plan at husstandsomdele Lokalplan 1.90 i papirversion, og afholde orienteringsmøder i løbet af den 8 ugers høringsproces – også selvom det medførte at vi måtte afholde orienteringsmøder for 10 pers. ad gangen.

Lige nu er restriktionerne dog så stramme, at vi ikke kan afholde fysiske møder, men vi vil udsende en serie af Nyhedsbreve udelukkende omhandlende den nye lokalplan.

Har du specifikke spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at sende dem til kontoret, så vil de blive besvaret løbende i Nyhedsbrevene, men vi vil gennemgå planen fra ende til anden med jer via Nyhedsbrevene, og forhåbentlig snart på fysiske orienteringsmøder.

Den gamle Lokalplan 1.17 ligger på vores hjemmeside, og det vil være en god idé, at læse den igennem, da vi allerede nu hører grundejere stille spørgsmålstegn ved nogle af de nye ting, som faktisk er forbedringer af forholdende fra den gamle plan.

Vi har haft mange ønsker om ting som skulle indarbejdes, for at fremtidssikre lokalplanen, og sikre grundejerne muligheder fremover, bl.a. solceller og et fælleshus. Der er ikke for nuværende planer om et fælleshus, men det har hidtil ikke været en mulighed, det kan det blive såfremt en generalforsamling stemmer for dette med 2/3 deles flertal.

Vi havde også ønsket at dele af de grønne områder ud mod Boulevarden, Søvej og Parkvej kunne omlægges til parkeringsarealer, hvis der senere hen blev behov for dette – det har hverken forvaltningen eller politikkerne ønsket at støtte op om, og det er da heller ikke noget den siddende bestyrelse ønsker at føre ud i livet, men vi havde foretrukket at grundejerne var mere fritstillet i fremtiden.

Ønsker du en papirkopi af Lokalplan 1.90 eller Lokalplan 1.17 kan disse afhentes på kontoret.

 

2. Kvartalsspuling af spildevandsledninger.

Ishøj Forsyning har meddelt at næste kvartalsspuling vil være onsdag d. 20. januar kl.7-15.

Husk at dække afløb mm. af, hvis de ikke er sikret med vandlåse.

 

3. Containerpladsen.

Vi henstiller stadig til at man benytter mundbind, når man er på pladsen – at man ikke opholder sig unødigt længe på pladsen, og at man så vidt muligt kommer tirsdag og torsdag formiddag, hvor der ikke er så mange besøgende.

 

4. Gårdprisen 2020.

Prisen på 8.000,- kr. går til Gård 29, som gennem en fælles indsats, har gjort deres legeplads i tip-top stand. De var i skarp konkurrence med Gård 8, som også har leveret en ekstraordinær indsats.

 

5. Sneryddere ansat.

Vi har ansat Kristoffer Bunke og Benny Madsen, som snerydder-team for denne sæson – velkommen til dem!

Husk at grundejerforeningen kun står for rydning/saltning af kørebanerne på parkeringspladserne, samt stier og pladser. Fortove og indgangspartier påhviler grundejerne.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv