Nyhedsbrev 2020-09A

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

10. juni 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 09A

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Information om fjernvarmearbejde i Bøgelunden.

 

Ved rørbruddet i marts måned, blev ledningen midlertidigt repareret, så vi kunne planlægge en udskiftning.

Nu er det tid for udskiftningen af den gamle ledning i Bøgelunden, og det vil medføre nogle gener, både på stamvejen og på parkeringspladserne.

 

  • Stamvejen bliver indskrænket til ét spor, så kør forsigtigt, og giv plads til modkørende.
  • Gård 1 og 2 (ulige numre), vil få afspærret enkelte p-pladser, samt en del af fortovet ved indkørslerne.
  • Gård 3, 4, og 5 vil opleve mere trængsel på p-pladserne, da gård 1 og 2 har færre p-pladser, mens arbejdet står på.

 

Arbejdet påbegyndes torsdag d.11. 6. eller straks derefter-dog senest mandag d. 15.6.

 

De grundejere, hvis indgangspartier bliver berørt vil få særskilt brev herom i deres postkasse, så tjek postkassen de næste dage! Individuel information udsendes IKKE på mail.

 

Når den indledende fase af gravearbejdet er overstået, vil der blive midlertidige lukninger af fjernvarmen-dette vil blive meldt ud inden, på brev, mail og hjemmesiden via Nyhedsbreve.

 

Har du spørgsmål eller bekymringer, ift. til dette så kontakt kontoret.

 

HUSK AT DETTE NYHEDSBREV KUN VEDR. BØGELUNDEN!

0

Din varekurv