Nyhedsbrev 2020-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

28. maj 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 008

 

Nyhedsbrevet informerer om:

1. Lukkedage; Containerpladsen og kontoret.
2. Fremvis ID på Containerpladsen.
3. Corona information fra Containerpladsen.
4. Legepladspuljen-ansøgningsfrist og kriterier.
5. Asfaltsagen opgivet.
6. I den bedste mening…

 

1. Lukkedage; Containerpladsen og kontoret.

Containerpladsen holder lukket 2. pinsedag, dvs. mandag d. 2. juni.

Kontoret er fortsat lukket for personlige henvendelser uden forudgående aftale, men ellers åben på telefon og mail som vanligt.

 

2. Fremvis ID på Containerpladsen.

Desværre er vi blevet bekendt med rigtig mange tilfælde, hvor folk udefra benytter vores Containerplads-særligt til byggeaffald. Det er jo ikke ok, når vi betaler for driften, så fremover vil der blive spurgt om ID langt mere end I er vant til.

Da nogle af ”misbrugerne” har kommet på pladsen i årevis, ja så vil du også blive spurgt, selvom du synes medarbejderne burde kende dig, men vi gør det for din skyld-du skulle jo helst ikke betale for andres affald.

 

3. Corona information fra Containerpladsen.

  • Vi stiller ikke håndsprit mm. til rådighed-du forventes at bære handsker når du besøger pladsen, og i øvrigt overholde myndighedernes retningslinjer.
  • Pladsen udlåner igen trækvogne, trillebøre mm. – det er på eget ansvar du låner dem, de bliver ikke rengjort mellem udlån.
  • Vi modtager fortsat ikke byggeaffald i større mængder-renoverer du dit hus, skal du køre på Ishøj Genbrugsstation med dit affald.

 

4. Legepladspuljen-ansøgningsfrist og kriterier.

Fristen blev udsat til 1. juni pga. Corona. Det giver dog fortsat udfordringer for nogle, selvom det nu burde være muligt, at mødes udendørs med afstand.

Som skrevet ud allerede sidste år, så er der udfordringer med gårde, hvor ikke alle føler sig hørt, og når foreningen så bevilliger noget, ja så opstår balladen.

Kriterierne er derfor(sidste år) blevet ændret til, at når man ansøger foreningen på gårdens vegne, så skal der have været afholdt gårdmøde, og foreningen skal have et underskrevet referat.

Det troede vi så-fra bestyrelsens side-ville løse denne problematik, men nej. For hvordan indkalder man, kan FaceBook bruges, hvor langt varsel skal der indkaldes med, gælder skriftlige indlæg ved fravær, kan man afgive fuldmagt og hvornår er en dagsorden uddybende nok?

Ja, man skulle ikke tro det kunne være så kompliceret, men det kan det og vi vil gøre det lidt nemmere:

I Vedtægterne er oplistet hvordan en generalforsamling skal foregå, og det vil være det man skal følge.

Samme regler vil gælde for alle initiativer på vegne af en gård, dvs. også legepladstilskuddet osv.

Du kan se Vedtægterne på foreningens hjemmeside; Strandgaardsparken.dk.

 

5. Asfaltsagen opgivet.

Bestyrelsen har i samråd med vores advokat, valgt ikke at indbringe sagen, efter at vi har fået rapporten fra Syns- og Skønsmanden. Han giver os desværre ikke medhold på særlig mange punkter, og risikoen for at tabe yderlige penge var for stor.

Så vi må leve med, at vores ”nye” parkeringspladser har nogle kosmetiske skader, og så må vi også betale, for udbedring af de skader der er opstået hidtil.

Det så voldsomt ud det første år, men tingene har ikke udviklet sig, heller ikke de steder hvor der blev lavet prøve-udskiftninger; bærelaget ser ud til holde, efter det har sat sig. Vi håber det betyder at vi ikke får yderligere skader.

Det første år havde vi 250.000, kr. i udgifter til reparationer, og uden garanti for hvad fremtiden ville bringe mht. fortsatte skader og reparationer, derfor indbragte vi sagen for Voldgiftsnævnet.

Sagen har kostet os knap 200.000,-kr. til gengæld har vi ikke haft yderligere udgifter på asfalt reparationer under forløbet.

Vi afslutter arbejdet med prøve-sætningerne snarest, og de implicerede gårde vil blive varslet i så god tid som muligt.

 

6. I den bedste mening…

Det sker desværre alt for ofte, at grundejere-i den bedste mening-foretager indgreb på foreningens ejendom.

Det er for at gøre noget pænere, eller bedre-set med vedkommendes øjne, og de fleste betragter det som en hjælp til foreningen. Vi er glade for så stort et engagement-der dog et ”aber dabei”:

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningen interesser, det være sig aktiver, som passiver.

I daglig tale betyder det, at vi skal passe foreningens ”ting”. Det er både bygninger, penge, fællesarealer og meget andet.

Derfor har vi sat os grundigt ind i, hvad forskellige former for vedligeholdelse mm. betyder for vores ting, og du SKAL rådføre dig med kontoret, før du gør noget som helst på foreningens ”ting”, uanset hvor meget du tænker det hjælper foreningen… Du ville vel heller ikke begynde at ordne naboens ting, uden at spørge først?

Beskæring af træer og buskads, som ikke er dit, maling af legeredskaber, skurgange osv. som ikke tilhører dig, ændring af fortovsbede, fortove, gang og sti-arealer osv. er alt sammen noget du ikke bør gøre uden at tale med kontoret først!

Hvad f… gør det, når jeg nu hjælper foreningen? Det er ikke nødvendigvis en hjælp, vi har fagfolk på div. sager, og de er ansvarlige for det arbejde der udføres, lige som der ofte er lagt en langsigtet plan, f. eks for beskæring af træer og vedligeholdelse af bygninger, stier, fortove mm.

Så når du beskærer et træ, slår du det måske ihjel, når du maler et legeredskab lukker du måske fugt inde i træet og det rådner, når du fjerner eller flytter et legeredskab tilhørte det måske foreningen og ikke dig, eller sikkerheden omkring bliver brudt. Når du højtryksspuler skurgangen eller dit fortov, så ødelægger du overfladen på stenene, og de skal vedligeholdes årligt fremover… og sådan kunne vi fortsætte, desværre.

Vi vil rigtig gerne have jeres hjælp, og vi vil gerne vide hvad I synes der skal ordnes-MEN I skal henvende jer til os, så vi kan aftale hvordan-ellers kan du ende med at være ansvarlig for betydelige skader.. Det vil vi rigtig gerne undgå!

Så spørg først – I den bedste mening

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv