Nyhedsbrev 2020-10

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

20. juni 2020

 Nyhedsbrev 2020 – 10

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Information om asfaltarbejde i 9 gårde.

 

1. Information om asfaltarbejde i 9 gårde.

Efter vi fik anlagt ny asfalt på p-pladserne i 2015, blev der lavet en del reparationsarbejder, hvor af nogle endnu ikke er afsluttet, da vi valgte at indgive sagen for Voldgiftsnævnet.

Denne sag har vi som bekendt trukket tilbage, og arbejdet fortsættes derfor.

 

Det drejer som om 9 gårde, hvor der vil blive afspærret p-pladser ud for 2 til 4 huse.

 

Afspærringer vil blive opsat mandag d. 22. juni, og arbejdet påbegyndt tirsdag d. 23. juni.

Arbejdet forventes afsluttet senest fredag d. 26. juni.

 

Handicap-pladser vil få anvist anden p-mulighed, via individuelle breve til husstandene.

 

De 9 gårde er: 1, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23 og 29. Du kan se gårdenes adresser nedenfor.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

Formand

 

Gård 1

Bøgelunden 37-65, ulige numre
Gård 12 Poppellunden 2-44, lige numre
Gård 15 Elmelunden 1-43, ulige numre
Gård 16 Tjørnelunden 1-39, ulige numre
Gård 17 Tjørnelunden 2-40, lige numre
Gård 19 Granlunden 47-91, ulige numre
Gård 20 Granlunden 1-45, ulige numre
Gård 23 Granlunden 2-32, lige numre
Gård 29 Fyrrelunden 2-20, lige numre
0

Din varekurv