Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

tirsdag d. 27. november 2018

 

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

10.11.2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Tirsdag den 27. november 2018, kl. 18.30

i Multisalen på Strandgårdsskolen

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen kan ske fra kl. 18.00.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 

For perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 19. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

 1. a) Godkendelse af driftsregnskab
 2. b) Godkendelse af varmeregnskab

 

 1. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2019– 30. juni 2020)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Se budget forslag.

 1. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2019– 30. juni 2020)

Se budget forslag.

 1. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2019-30. juni 2020)

7.1. Budget 1.

7.2. Budget 2.

 1. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

 1. Indkomne forslag.

9.1. Forslag om opsætning af hjertestartere – se bilag 1 med tilhørende underbilag.

9.2. Forslag om nedsættelse af Parkeringsudvalg – se bilag 2.

9.3. Forslag om montering af lystunnel (ovenlysvindue) – se bilag 3 med tilhørende underbilag.

9.4. Forslag om montering af klimaventilator – se bilag 4 med tilhørende underbilag.

9.5 Forslag om nedsættelse af Loppemarkedsudvalg – se bilag 5.

 1. Valg af udvalg

10.1. Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende medlemmer:

Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111- genopstiller ikke.

Robert Kauffmann, Bøgelunden 64 – fraflyttet

Der mangler således mindst 2 medlemmer til Fastelavnsudvalget.

10.2. Valg af Sommerfestudvalg.

Nuværende medlemmer:

Bjarne Winther, Poppellunden 5 – genopstiller

Morten Holm, Poppellunden 23 – genopstiller

Jørgen Jensen, Poppellunden 43 – genopstiller

Peter Larsen, Egelunden 74 – genopstiller

Lars Walther Degn, Egelunden 110 – genopstiller

Hans Jensen, Bøgelunden 88 – genopstiller ikke

Opstiller:

Lars Madsen, Poppellunden 21 – opstiller

Jan Krestensen, Granlunden 103 – opstiller

10.3 Valg til Fællesantenneudvalg.

Nuværende medlemmer:

Engin Kaya, Granlunden 76 – udtrådt af udvalget

Pia Sabroe, Granlunden 11 – udtrådt af udvalget

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49 – udtrådt af udvalget

Lars Pierre Nissen, Bøgelunden 2 – fraflyttet

Der mangler således mindst 2 medlemmer til Fællesantenneudvalget.

 1. Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

Pernille Møller, Granlunden 101, genopstiller

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, genopstiller

Jette Malling, Egelunden 30, genopstiller ikke.

Erik Hansen, Elmelunden 21, genopstiller

Der mangler derfor et bestyrelsesmedlem.

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Asger Vorm, Tjørnelunden 24 – genopstiller ikke.

Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstiller.

Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstiller.

Der mangler derfor en bestyrelsessuppleant.

 1. Valg af 2 interne revisorer

Peer Larsen, Granlunden 119 – genopstiller.

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstiller ikke

Der mangler derfor en revisorsuppleant.

 1. Overrækkelse af gårdprisen
 2. Eventuelt

 

Bilag 1.

Dagsordenens pkt. 9.1.

Forslag om opsætning af Hjertestartere

Fremsat af: Bestyrelsen m.fl.

Begrundelse:

Opsætning af Hjertestarter har været undersøgt tidligere, men på det tidspunkt var de ikke velegnede til udendørs opsætning eller sikret tilstrækkeligt mod hærværk og tyveri. Samtidig var de væsentligt dyre end i dag.

Med det store udvalg og mange leverandører på marked, er de kommet ned i en overkommelig pris og i dag lavet med sikringsskabe, der er velegnet til at montere udendørs. Bestyrelsen besluttede derfor, i februar 2018, at indstille dette til Generalforsamlingen.

Beskrivelse:

Opsætning af 4 stk. hjertestarter i opvarmet skab fordelt som vist på bilag 1A. Hjertestarterne består af en hjertestarter i anerkendt fabrikat monteret i et varmesikret skab fastmonteret på væggen med ekstern strømforsyning. Batterierne i hjertestarterne har en levetid på ca. 5 år med en garanti på 8 år for selve enheden. Der kan forventes en levetid på mere end 15 år for hjertestarteren.

Økonomi:

Angående investering og årlig drift se bilag 1B. Projektet bliver billigere såfremt vi får en gratis hjertestarter fra Trygfonden, hvilken vi har søgt om.

Vi ønsker:

At kunne bruge max. 100.000. kr. fra vores henlæggelser, i indeværende regnskabsår, til indkøb og etablering af hjertestarterne og årlig drift. Ud over etablering vil der være en årlig driftsomkostning på ca. 10.000 kr. til strømforbrug og årlig service af 4 hjertestartere

Bilag 1.A

Bilag 2.

Dagsordenens pkt. 9.2

Forslag om Parkeringsudvalg

Fremsat af: Bestyrelsen

Begrundelse:

Mange grundejere oplever fortsat udfordringer omkring parkeringsmulighederne.

Beskrivelse:

Der nedsættes et udvalg, som skal kigge på forskellige løsningsforslag, for at sikre alle grundejere lige parkeringsmuligheder fremover. Udvalget skal også kigge på hvordan el-ladestandere kan integreres.

Udvalgets arbejde fremlægges på en kommende Generalforsamling til afstemning blandt medlemmerne.

Der ønskes:

Medlemmer til udvalget ..

Bilag 3.

Dagsordenens pkt. 9.3.

Forslag til montering af ovenlysvindue af typen tunnellys til forbedring af dagslys i boligens rum.

Fremsat af: Solveig Schwartzkopf, Poppellunden 43.

Begrundelse:

For at forbedre dagslys forholdene, især i rum uden vinduer, ønskes mulighed for montering af ovenlysvinduer af typen Lystunnel Vindue, som vist på bilag 3.a.

Beskrivelse:

Mulighed for at få mere dagslys i f.eks. entréen og på toiletterne med et moderne ovenlysvindue.

Elegant tunnelvindue løsning til både skrå og flade tage.

Super reflekterende med indvendig belægning, som giver en refleksion på 98 % af dagslyset udenfor.

Ved montering i rummene kræves kun boring af et cirkulært hul i betonloftet på 400 mm samt montering af et udvendigt vindue i tagkonstruktionen. Nævnte forslag kan anvendes både til rejsningstag og fladt tag.

Da loft vinduet er rundt, kan hullet nemmere skæres nedefra og op igennem betonen med et hul bor. Se bilag 3.b.

På huse med rejsningstag må max. installeres 2 vinduer på hver side af huset, dvs. max 2 mod have- side og 2 mod gårdside.

Gennembrydning af beton tagkonstruktionen og loftplader må kun ske efter godkendelse af en bygningsingeniør.

Bilag nr. 3.a

Installation af Tunnelvindue i flade og skrå tage

Afslutning udvendig på Eksempel på afslutning i entreen Løsning for fladt tag

bølge pladetag

Lystunnel med skråt tag Lystunnel for fladt tag

Udvendig fastgørelse Afslutning i loftet

Bilag 3.b.

Bilag 4.

Dagsordenens pkt. 9.4

Forslag til forbedring af indeklimaet ved installation af ventilator for varmegenvinding.

Fremsat af: Henrik Byron, Egelunden 90.

Begrundelse:

Flere oplever, at indeklimaet i vores rækkehuse er meget fugtigt. Specielt i enderækkehusene, hvor udfordringen specielt er tydelig ved endevæggen i de to værelser ud mod det fri. Her vil det forbedre indeklimaet betragteligt ved at installere en varmeveksler. Det ville forbedre indeklimaet i huset væsentligt fra den dag sådanne vekslere blev installeret, og ligeledes afhjælpe et seriøst helbredsproblem i form af skimmeldannelse i huset.

Beskrivelse:

Varmegenvinding er en effektiv metode til udluftning af din bolig med begrænset varmetab. Enheden øger luftgennemstrømningen i boliger uden for stort varmetab og skaber et bedre og sundere indeklima og omdanner kold luft til varm luft hurtigt og effektivt. Ventilatoren er nem at installere og rengøre.

For at installere ventilatoren kræves det, at der bores et hul i betonvæggen på Ø18cm med en forventet max størrelse på spjældet på 25×25 cm. Angående installation se bilag 4.a

Der må max. installeres 2 ventilatorer på hver side af huset. Max 2 mod have side og 2 mod gårdside alternativt gavlen ved enderækkehuse.

Tekniske data:

Ventilator kræver tilslutning til en 240 V stikkontakt og har en forventet effektoptagelse på 3 til 7 Watt med et forventet lyd tryk på 22 til 39 dB(A) Blændens størrelse vil være ca. 240 x 240 mm med en varmetilbagegenvindingsgrad på max. 85 %

Bilag 4.a.

INSTALLATION AF KLIMAVENTILATOR

Ventilator set indefra Ventilator set udefra

Installation af Varmeventilator i murværk

Installationsenhed

Bilag 5.

Dagsordenens pkt. 9.5.

Forslag om Loppemarkedsudvalg.

Fremsat af: Bestyrelsen.

Begrundelse: Bestyrelsen har ikke ressourcer til – alene – at stå for planlægning og afholdelse af det årlige Loppemarked.

Beskrivelse:

Der nedsættes et udvalg, som skal stå for planlægning og afvikling af det årlige loppemarked, bestyrelsen deltager fortsat gerne i begge dele, hvis det ønskes.

Der ønskes:

Mindst 3 medlemmer til udvalget.

Download Indkaldelse til generalforsamling 2018 – med bilag

Download Fuldmagt GF 27-11-2018

Download Regnskab 2017-18 – underskrevet

Download Budget 1 – 2019-20

Download Budget 2 – 2019-20

Download fuldmagt

 

0

Din varekurv