Nyhedsbrev 2015-09

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken


23. oktober 2015

Nyhedsbrev 2015 – 09

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Asfaltarbejdet
  2. P-pladser
  3. Generalforsamling d. 17. november
  4. Medarbejdere til snerydning
  5. Oprensning af regnvandsbrønde
  6. Leje af borde og stole
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Asfaltarbejdet

Den egentlige entreprise er overstået, og det er forløbet rigtig godt.

Både grundejere og asfaltfirmaet har vist stor samarbejdsvilje, og sidste fase gik hurtigere end forventet.

Vi har, i den forløbne måned, gennemgået pladserne for fejl og mangler, og en del er allerede rettet.

Nu har vi afleveringsforretning, hvor der samles op på de sidste mangler/fejl, som typisk er lunker og bagfald, dvs. steder hvor der samles vand.

Vi takker for henvendelser fra opmærksomme grundejere, det har gjort det nemmere at få overblik over udsatte steder.

Når afleveringsforretningen er lavet, skal der efterfølgende foretages udbedringer. I hvilket omfang det bliver, vil blive meldt ud til de enkelte gårde.

Udbedringer af mangler/fejl medfører ikke ekstra udgifter for foreningen, men måske ekstra tålmodighed for grundejerne, og lidt ekstra arbejde for foreningen.

Som helhed er vi meget tilfredse med processen, og det vil blive beskrevet meget mere uddybende i formandens beretning.

 

2. P-pladser

I forbindelse med asfalt arbejdet blev p-båse opstribet. Det har været et ønske fra mange grundejere igennem årene, og behovet er vokset gevaldigt de seneste år.

For nogle har det vakt undren, at båsene blev så brede, men det har også været et udtalt ønske fra mange, og er samtidig en konsekvens af minimums krav til båse sammenholdt med bebyggelsens oprindelige udformning med indgangspartier ved husene.

Udover, at det har været til glæde for mange, så har det også gjort, at vi fremover ikke skal ændre opstribning, hvis der skal etableres en handicap-plads, idet en p-bås ved indgangsparti udgør en handicap-bås, arealmæssigt.

 

Bestyrelsen arbejder nu på, at fremsætte forslag om reserverede p-båse til hver hus.

På denne måde vil alle huse sikres én fast p-bås.

 

Det er ikke helt så enkelt, idet der skal tages højde for ejerforhold, hvordan skiltes/markeres der, hvordan fordeles pladserne, hvad bliver udgiften (tinglysning, skiltning mv.).

Forslaget kan derfor ikke nå at komme med på den ordinære generalforsamling i november, men vil komme på en generalforsamling i januar/februar.

 

3. Generalforsamling i november

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 17. november kl. 18.30 på Strandgårdsskolen.

Indkaldelse mm. omdeles til alle grundejere senest d. 3. november.

Bestyrelsesmedlem Jan Skov genopstiller ikke, og der vil derfor være brug for et nyt bestyrelsesmedlem, ligesom både fastelavnsudvalget og legepladsudvalget godt kan bruge flere medlemmer. Hvis du allerede nu tænker ”det er lige mig” så kontakt kontoret.

Som vanligt uddeles Gårdprisen, og om ikke kun for den, så kom og giv din mening tilkende, følg med i foreningens arbejde og mød os alle sammen.

 

4. Medarbejdere til snerydning

Til vores hold af ”snemænd” søges 1-2 personer, som har maskinerfaring, god fysik og kan stå til rådighed, som en del af vores snerydningsteam.

Der ydes ikke rådighedstillæg, men en god timeløn ved indsats.

Kontakt kontoret hvis du er interesseret, der kan du også høre mere.

 

5. Oprensning af regnvandsbrønde

I disse dage foregår oprensning af vores mere end 200 regnvandsbrønde. Samtidigt renses nedløbene på skurgangene.

 

6. Leje af borde og stole

Skal du bruge udlejningen i december måned, kan det være en god idé, at være ude i god tid. Husk at vi også har service, duge mm.

 

7. Bestyrelsen her og nu

Vi arbejder ihærdigt på, at få afsluttet asfaltarbejdet, og forberede generalforsamlingen.

Varmeregnskab og årsregnskab er færdigbehandlet, og skal godkendes på general-forsamlingen.

Budgetoplæg er klar, og der skal forberedes et forslag til reserverede p-båse til en senere generalforsamling.

Vi har dialog med Plan-Byg vedr. lokalplanen, og med Forsyningen vedr. koldtvands-ledninger.

Og så prøver vi, at passe den daglige drift efter bedste evne, sammen med vores dygtige og engagerede medarbejdere.

 

 

Vi håber at se jer alle til generalforsamlingen Smile

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv