Indkaldelse til generalforsamling 2015

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

2. november 2015

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

Tirsdag den 17. november 2015, kl. 18.30

 i Strandgårdsskolens Multisal

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetæller

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 9. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

a) Godkendelse af driftsregnskab

 b) Godkendelse af varmeregnskab

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2016– 30. juni 2017)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2016– 30. juni 2017)

Se budget forslag

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150,-kr.

 

8. Valg af udvalg


8.1.    Valg af Legepladsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager ikke genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

Oscar Block, Bøgelunden 47, modtager genvalg

 

Udvalget kan godt bruge flere medlemmer, så meld dig endelig, enten til kontoret eller mød op

på generalforsamlingen.

 

 

8.2.    Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtager genvalg

 

Udvalget kan godt bruge flere medlemmer, så meld dig endelig, enten til kontoret eller mød op

på generalforsamlingen

 

9. Valg af kasserer for en 2-årig periode

Nuværende kasserer:

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager ikke genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem, Poul Erik Hansen, Granlunden 117, modtager valg.

 

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Poul Erik Hansen, Granlunden 117 modtager ikke genvalg.

Jan Skov, Granlunden 62, modtager ikke genvalg

 

Nuværende kasserer, Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager valg

Nuværende suppleant, Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager valg

 

11. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager ikke genvalg

 

Vi mangler således 2 bestyrelsessuppleanter, hvorfor ikke dig?

                                                

12. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, modtager genvalg

 

13.    Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisor-suppleanter:

John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, er ikke bekræftet vedr. genvalg

 

14.    Overrækkelse af gårdprisen


15.    Evt.

0

Din varekurv