Nyhedsbrev 2013-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

15. juli  2013

Nyhedsbrev 2013 – 03

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Fjernvarme lækage og vandtab
  2. Kontoret holder ferielukket
  3. Kassereren er fratrådt
  4. Bestyrelsen her og nu

1. Fjernvarme lækage og vandtab

Den store lækage, vi tidligere har skrevet om ER fundet. Den er på hovedledningen mellem Tjørnelunden og Granlunden. Det har krævet helt særlige sporingsmetoder, og været meget dyrt, at finde den. Du skal dog ikke fortvivle for både udgiften til dette, og reparationen/udskiftningen af hovedledningen, har vi sparet sammen til gennem årene.

Udskiftning af den gamle hovedledning vil begynde i slutningen af august måned, og alle grundejere, som berøres af dette, vil blive informeret.

Vi har dog stadig et meget stort vandtab ud over vores lækage. Det skyldes gør-det-selv folket, og medfører flere gange ugentligt nedbrud på varmesystemet. Det er helt uacceptabelt, at man giver sig i kast med udskiftning af radiatorer mm, når man ikke ved hvad man har at gøre med.

Når aftapning af vand sker forkert, tømmes systemet for vand, og det koster udkald af folk til at håndtere opgaven.

Skal du lave nogen som helst form på indgreb på varmeinstallationerne, så skal du kontakte kontoret først!

Oplever du, at der bliver lukket for varmen, uden at grundejerforeningen har varslet det, så kontakt venligst kontoret eller vores vagttelefon straks!

 

2. Kontoret holder ferielukket

Fra onsdag d.17.7 til fredag d. 26.7. begge dage incl. Akutte problemer med fjernvarme, terrænbelysning osv. kan meldes til vagttelefonen: 76 11 72 82.

 

3. Kassereren er fratrådt

Lauge Petersen har valgt at fratræde som kasserer pr. 30.5.13.

Der er ingen økonomiske uregelmæssigheder, og revisionsinstituttet har lavet vanlig gennemgang og kasseopgørelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer indtil generalforsamlingen i nov, hvor ny kasserer skal vælges.

Skulle kassererposten have din interesse, kan du høre mere om dette ved, at kontakte kontoret.

 

4. Bestyrelsen her og nu

Vi afholdt loppemarked i maj-desværre druknede det i regn, og alle 26 boder måtte pakke ned efter kun én time. Vi håber på mere held med vejret næste år!

Gårdprisen er som vanligt godt i gang, og mange arbejder på at gøre i stand på legepladser og i hele gården.

Bettina, driftsleder har pt. ferie, og Søren N, EST, har brækket en ankel og er sygemeldt i længere tid. I vil derfor se ukendte ansigter køre rundt og slå græs mm, men vi er meget glade for, at Preben H og Jan K har kunnet træde til og løse vores faste daglige opgaver.

Bestyrelsen forsøger at holde lidt ferie, men butikken skal jo drives og holder ikke lukket, så vi har som vanligt nok at se til-specielt med planlægningen af det nye, store fjernvarmearbejde.

 

God sommer til alle

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv