Referat af bestyrelsesmøde 13. maj 2013

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 13. maj 2013 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Ingen

Kaffe/Te: Carsten

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   8.4. er klar – og underskrevet

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.  Grundejer – skel, det er en underlig sag – Grundejeren har købt ejendommen i 1994, og han hævder, at skellet dengang var, hvor det er nu, og landmåleren godkendte sagen. Han mener, at han har brugsret til det ekstra stykke, men der findes ingen dokumentation for sagen. Pernille har talt med grundejer og spurgt om han har noget dokumentation på stykket. Han har ikke svaret endnu. Pernille har kontaktet Gunnar Lund (tidligere formand, under havesagen) og har spurgt ham. Han mener, at der skal være noget dokumentation. Alle papirer skulle ligge i grundejernes mapper. Men grundejerforeningen fik ikke et nyt matrikel kort. Måske fordi det er så dyrt.

Er det en ide, at kontakte Gunnar Lund og få en redegørelse over havesagen? Vedtaget, det gør Pernille og beder om en samtale med ham. Så vi kan få ordentligt styr på havesagen og hele grundejerforeningens areal.

2.2.  Grundejer – ledning til el-bil – ledningen gik fra hans hoveddør, hen over fortovet og ud til hans bil. Bettina har talt med manden, og han lovede ikke at gøre det mere. Han gjorde det dog alligevel én gang. Han talte om at få en nedgravet ledning. Bettina holder øje med sagen.

2.3.  Grundejer – todelte vinduer – De købte hus i 2011. Huset blev besigtiget udefra og blev godkendt. Grundejeren har så senere bygget en udestue, som ikke blev godkendt, da hans vinduer er todelte og ikke kan åbnes så meget, som de skulle efter reglerne. Pernille har kontaktet grundejeren og sagt til ham, at han skal spørge en advokat, om sælgeren hænger på sagen. Der skulle have stået i tilstandsrapporten, at vinduerne var sådan, og det gør det ikke. Det er alene sælgers ansvar og ikke noget grundejer-foreningen kan hænges op på.

3. Loppemarked

3.1. hvem, hvad – Jette og Carsten (hvis han kan) Bent kommer og passer ølsalg. Det er ikke nok mennesker, så vi skal have to timelønnede på. Pernille køber pølser hos slagteren. Carsten kommer kl. 8.30 på pladsen plus timelønnede. Det gør Jette også og tager lister og penge og alle mulige ting med. Carsten (Kirsten) sørger for rå løg – Banneret skal friskes op

3.2. Grundejer – vil samle ind til Rumænien – Vi kan ikke have, at folk står parat med en kassevogn og samler ind efter vores loppemarked. Det vil give problemer hen ad vejen. Grundejeren kan komme med en lille folder, som han deler ud til stadeholderne, hvor der står, at de kan give de ting, som de alligevel vil smide ud, til ham i stedet for.

4. Markvandring

4.1. Opfølgning – grundejer der var i gang med at lave et hus/udestue i sin have, har pillet det ned igen, efter at Bjarne har talt med ham – Alt, hvad vi aftalte, er fældet og plantet. – Bedet for enden af Egelunden bliver stadig ødelagt, fordi folk går igennem det. Vedtaget. Vi sætter et højere fodhegn oven på det første. Det bedste ville være at etablere en sti på det sted, fordi folk åbenbart vil gå den vej, men det må vi ikke for kommunen.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

5.1.  Økonomiudvalg

5.1.1.    Status – Der er ikke så meget at sige. – Der er blevet udbetalt feriepenge. – Et hus’s tidligere ejere er forsvundet, og ejendomsmægleren kan heller ikke få fat på dem. Vi skal opretholde vores krav hvert femte år, så det gør vi, men ellers lader vi sagen stå i bero. Det er spild af penge at gøre mere ved sagen. Lauge taler med Snoer om, hvordan det skal konteres.

5.1.2.    Restancer – Der er 7, der får en rykker i morgen. To af skyldnerne har huset til salg

5.1.3.    Nets – udbetaling fremover? – Nets må ikke lave større udbetalinger, end de får i indbetaling. Fx varmepenge. Det er noget, bankerne har bestemt. – Det kan være en god ide at få fat i Fasanvænget. De plejer at være hurtigere ude, end vi er. – Lauge kontakter Fasanvænget og hører, om de har gang i noget. – Vi kan senere undersøge, om vi kan få en løsning igennem Nem-ID og Nem konto

5.2.  Personaleudvalg

5.2.1.    Div. Kurser til Bettina og Søren. Vi har fundet ud af, at dem, der skal bruge ukrudtsbrændere, skal have brænderkursus, så det får Søren. Bettina vil gerne have det kursus, der handler om sikkerhed på legepladser. Når hun har fået det, kan hun holde øje med sikkerheden på legepladserne på en bedre måde.

5.3.  Varmeudvalg

5.3.1.    Status vandtab – Vi har brugt 47,7 m3 spædevand. Vi har haft tab på 1,8 m3 i døgnet, og det er mere end nu, så nogen har stoppet et hul uden at meddele det.

5.3.2.    Ændret fyldning af ekspansionsbeholderne. – en grundejer skiftede radiator, så alt vandet forsvandt fra anlægget, og Pernille måtte over og fylde det igen. Vi har nu fået et større spænd i vandet i ekspansionsbeholderen, og et større aftag fra IVV, så anlægget ikke hele tiden går i stå/løber tør.

5.3.3.    Lækagesøgning – Firmaet skulle være det bedste og dyreste, men det kan desværre ikke finde hullet. De mener, at der er mere end ét hul. Firmaet foreslog, at de skulle lave trykprøvning på alle strengene. Det skulle koste 60.000 pr. uge, uden materialer og personalet. Kun hvis der kommer problemer, bliver det dyrere. De skal kun lukke en streng i en halv time, så det skulle kunne klares på en uge. Vedtaget. Det gør vi. Hvis de ikke finder nogen lækage, anbefaler de en gassporing. Det tager vi stilling til, til den tid. – De grundejere, der lægger vand til sporingen, får betalt vandforbruget efter aflæsning af vandmåleren. De begynder at måle tirsdag efter pinse

5.3.4.    Er vi klar til at gå videre med planer om varmtvands målere? Nej-afventer.

5.3.5.    Møde m. Brunata om skema? – Bjarne havde et møde med Brunata, hvor han forklarede Steen en masse ting. Fx er det ikke i orden med en regning til grundejerne på 600 kr. for aflæsning af målerne. Det er så blevet justeret lidt. Brunata vil prøve at komme inden for 4 uger, når målerne skal undersøge. Brunata er i gang med et nyt system, som først bliver helt i orden til december. Dette er ikke i orden. Nogle grundejere, der skal have deres målere tjekket, har en sag med Brunata, der er over et halvt år gammelt. Hvis procedurerne ikke er i orden, må vi tage stilling til, hvad vi fremover gør ved det. Vi afventer et svar inden d 15-5

5.3.6.    Evt. aftale m. nyt VVS? Bettina vil ikke bruge Strandens VVS mere og nu er hun også træt af John Jensen. Vi skal finde et godt VVS firma.

5.3.7.    Circon ventiler – Er det noget nyt? Bjarne arbejder på sagen. Han undersøger om det er ventiler i de nye vandvarmere, der gør forskellen, da der ikke er varmt vand flere steder. Bjarne og Lauge har fået nye ventiler (pilot projekt), og de fungerer fint. De nye vandvarmere har en tykkere spiral, end de gamle har.

5.3.8.    Grundejer – Isolering under betonen i køkkenet – Bjarne fik at vide af VVS’en, at der var flamingo under isoleringen. Det lød mærkeligt. Bjarne var der igen fire uger efter, og det viste sig, at der ikke var noget flamingo. Kun et lille stykke inde ved væggen. Grundejeren har nu etableret gulvvarme, der er godkendt

5.4.  Ansøgningsudvalg

5.4.1.    status – Jette her skrevet breve til grundejerne, Pernille skal godkende dem, og så bliver de sendt

5.4.2.    besigtigelse af ejendomme, er vi videre med udkast til skemaer? Brevet til ejendomsmæglerne er i orden. Det er et gratis tilbud til ejendomsmæglerne, om en grundig besigtigelse af de huse, der er til salg. – Mht. skemaet, er Pernille i tvivl om, om det er for omstændeligt. Efter hendes mening, skal skemaet være mere enkelt. – Alle skal se på skemaet og komme med et input, hvis de har lyst

5.4.3.    Grundejer – skel – Hele rækken står over 1 meter ude – hvad gør vi? Bjarne og Pernille målte rækkens hegn, der står alt for langt ude. Vi gør ikke noget ved sagen, før efter mødet med Gunnar Lund. Så vidt vi ved, har rækkens hegn stået der i hvert fald ud over 18 år.

5.4.4.    Ishøj Kommune – farver, forslag til generalforsamlingen – Vi har fået et forslag fra en grundejer til generalforsamlingen om at få farven svenskrød på gårdsiden. Forslaget var forkert formuleret, så det har grundejeren fået hjælp til at omformulere. – Vi har også fået en mail fra en anden grundejer med et forslag til generalforsamlingen, at der skal diskuteres farver. Sidstnævnte har fået at vide, at han skal stille et forslag, der er konkret. De grundejere, der ikke har sort på gårdsiden, har forskellige farver. Det er kun et par stykker, der har de samme farver. – én grundejer har fået en dispensation for sine antracit grå døre og vinduer. Vi har ikke fået noget information om sagen

5.4.5.    Grundejer købte huset i 2009 og havde en udestue, der ikke var godkendt. Jette skrev til Birol og spurgte til sagen, og han svarede samme dag med at sende et brev til grundejeren, hvor han skrev, at grundejerforeningen har klaget over ham. Jette har så skrevet til Birol og klaget over hans brev.

5.5.  Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.    Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, hvor langt er vi? – Kommunen skal lave en natlytning, og det går vi og venter på. – De fortalte, at de har overtaget vandet, og at de vil lave et overdragelses papir, som vi så skal skrive under på. Det er bare i orden.

5.5.2.    Genbrugspladsen – vi opkræves gebyr for tømning af container. Intet nyt.

5.5.3.    Indkøb af ny Egholm og Holder. – Egholmen laver en masse bøvl. Den er ved at være kaput. En ny koster 415.000 eks moms med fej, sug, saltspreder og alt muligt. Partikelfilter koster 3000 kr. Vi ved ikke, hvad vi kan få for den gamle maskine. Den skal sælges med redskaber. På onsdag kommer en mand og vurderer Egholmen og sætter en pris. En ny Holder koster 420.000 med en ny og meget bedre saltspreder, der fungerer rigtig godt – Forslag: Vi køber begge maskiner på dette og næste års budget Vedtaget. Vi køber begge maskiner

5.5.4.    Flis, kompost og sand – Der kommer kompost efter pinse. Det skal ligge på genbrugspladsen – Der er kun to/tre gårde, der har bedt om sand. Bettina bestiller sand til dem. – Flisen er ikke meningen, at grundejerne skal tage af. Det gør de nu alligevel, selv om der bliver lagt presenninger over, og der står skilte, at man ikke må tage det. Bettina vil vente med at få det bragt til efter loppemarkedet.

5.5.5.    Bump mellem eg og pop. Malingen på bumpene er slidt og nogle af bumpene er hullede. Bettina sørger for, at de bliver repareret og opmalet

5.5.6.    Asfalt mellem gran og fyr. – Den er blevet lappet mange gange, og bumpene er slidte. For 5 år siden besluttede vi, at vi skulle skifte hovedledningen på et tidspunkt, og derfor ville det være dumt at ordne asfalten. Problemet er, hvis hovedledningen går, umiddelbart efter at vi har udbedret asfalt og bump på stien. – Vi afventer trykprøvningen. Men hvis den ikke viser noget, skal vi måske få det asfalt lavet. – Vi havde en diskussion om, om vi skulle renovere en streng, selv om den ikke giver problemer endnu. Strengene er jo over 40 år gamle, og vi ved, at de skal skiftes på et tidspunkt. Det er noget, vi kan tage stilling til senere.

5.5.7.    Stibelysning ved børnehaven – Der er stadig ikke lys på stien. Elektriciteten skulle tages fra en lampe, der ikke virker. Lampen er Ishøj kommunes

5.5.8.    Grundejer – Grundejeren søger om beplantning på sin endegavl. Vi har kun fået lavet to i år, så det får han ja til.

5.5.9.    Udskiftning af nøgler til genbrugspladsen. Pga. nogle misforståelser, er nøglerne til genbrugspladsen blevet skiftet ud. Det er fint nok, for der har været et par gange, hvor det har set ud som om, at andre har været inde på pladsen.

5.6.  Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.    Vi er ikke kommet videre

5.6.2.    Nyt udstyr på kontoret-orientering v. Lauge – Det er noget godt udstyr Bente har fået – Det har ikke været muligt at finde et kursus kun til Bente. Alle kurser er til firmaer, hvor der er flere ansatte med på kurset, og ret dyre.

6. Særlige opgaver

6.1.  Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1.  Fastelavnsudvalg

 

 

 

7.2.  Legepladsudvalg

7.2.1. forårsgennemgang – Bettina har fået besked om to legeredskaber, der skulle fjernes. Begge tingene var private. Den ene ting er en vippe, som gården vil reparere i den nærmeste fremtid. – Der er råd i nogle af stolperne. Det kan ikke betale sig at få dem lavet af en tømrer, så vi køber nogle nye hos Noles

7.2.2. Sandkassenet, indkøb af nye? De begynder at gå i stykker. Der er 8 gårde, der har sandkasser. Bettina skal tjekke, hvor mange net, der trænger til at blive skiftet ud.

 

7.3.  Sommerfestudvalg.

 

8. Eventuelt

Mødet 22.05

Referent Jette Malling

0

Din varekurv