Referat af Xtraord. generalforsamling den 18. maj 2004

Til Grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken.

26. april 2004

 

Referat af ekstraordinær Generalforsamling den 18. Maj 2004

 

 

Kl. 18.45 bød formanden velkommen til de 7 fremmødte grundejere

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

  Bestyrelsen foreslog valg af advokat Steen Henriksson.

  Advokat Henriksson blev enstemmigt valgt.

  Herefter erklærede Steen Henriksson, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Ifølge Strandgårdsparkens vedtægter paragraf 14, skal kassereren vælges i ulige år. Dvs. at kassereren skal på valg igen i år 2005.

 2. Valg af stemmetællere.

  Ikke aktuelt på grund af få fremmødet

 3. Valg af ny kasserer

  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Leon Axelsen, Bøgelunden 76.

  Leon Axelsen blev valgt uden modkandidat med 11 stemmer for. 2 af de fremmødte undlod at stemme.

 4. Eventuelt.

Finn Andersen Bøgelunden 28 ville gerne have noget at vide om Leon Axelsens baggrund for at stille op. Leon oplyste, at han er økonom af uddannelse og er vant til at arbejde med tal.

Maiken Frederiksen Tjørnelunden 35 spurgte, om Leon Axelsen forsat skulle forblive i legepladsudvalget.

Leon Axelsen svarede, at han ville blive i projektet, til det var afsluttet.

Maiken Frederiksen mente, at der skulle et nyt medlem ind i legepladsudvalget, og at dette medlem burde være en grundejer.

Formanden sagde, at der forsat er en del grundejere, der er aktive deltagere i legeplads udvalget. Endvidere at der stadig er flere grundejere end bestyrelsesrepræsentanter, i udvalget

Maiken Frederiksen mente stadigvæk, at der skal en ny ind

Leif Kristensen Tjørnelunden 30, mente, at et nyt medlem ikke kunne have den store viden om projektet, som eksempelvis Leon Axelsen har.

Formanden: Legeplads projektet har haft et godt forløb, legepladserne bliver etableret henover sommeren.

Maiken Frederiksen mente, at det er problematisk, at en markant person, der sidder i legepladsudvalget, nu også sidder i bestyrelsen, og at denne person skal skrive under på en aftale.

Formanden oplyste, at kassereren ikke skal eller kan skrive under alene på en aftale med den entreprenør, der i sidste ende kommer til at bygge legepladserne, men at formanden selv, også skal være medunderskriver.

 

Signeret:

Referent:   Jette Malling

Dirigent     Steen Henriksson

Formand    Birger V. Nielsen

0

Din varekurv