Referat af xtraord. generalforsamling den 18. december 2007

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

22.feb.2008

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerfor eningen Strandgårdsparken

tirsdag den 18.december 2007, kl. 18.30

 

Varmecentralen, Bøgelunden 7.

Formanden bød velkommen, og konstaterede at der var 21 stemmeberettigede grundejere tilstede. Herefter foreslog hun Leon Axelsen som dirigent.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

Leon Axelsen blev valgt som dirigent, Gunnar Carlberg, Egelunden 24 blev valgt som stemmetællere.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Endelig godkendelse af forslag til nye vedtægter.

Se bilag.

Forsamlingen vedtog endeligt forslaget til nye vedtægter, med stemmerne 21 for, 0 imod, 0 uafgivet.

 

Generalforsamlingen sluttede kl.19.05.

0

Din varekurv