Nyhedsbrev 2010-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

24. juni 2010

Nyhedsbrev 2010 – 06

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Udskiftning i bestyrelsen
  2. Lukning af fjernvarmen
  3. Kompost til afhentning
  4. Sand til sandkasser
  5. Friholdelse af brandstier
  6. Ferielukning
  7. Gør det selv og gårdprisen 2010
  8. Genbrugspladsen
  9. Bestyrelsen her og nu

 

1. Udskiftning i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Johni Nielsen fraflytter bebyggelsen, og udtræder derfor af bestyrelsen pr.1.8.10. Suppleant Carsten Pålsson indtræder i stedet frem til generalforsamlingen i november.

Bestyrelsen er meget kede af at miste Johni som aktivt bestyrelsesmedlem, men vil ønske ham og hans familie alt godt fremover i de nye omgivelser.

 

2. Lukning af fjernvarmen

Som skrevet i omdelt skrivelse fra Ishøj Varmeværk, lukkes der for fjernvarmen onsdag d.30. juni fra kl.07-24. Det betyder at der hverken vil være varmt vand eller varme i dette tidsrum.

 

3. Kompost til afhentning

Som tidligere år ligger der, ved siden af genbrugspladsen, en bunke komposteret jord til fri afbenyttelse. Vær opmærksom på, at jorden skal blandes med almindelig jord, da den ellers vil være for kraftig og slå planter ihjel.

 

4. Sand til sandkasser

Ønsker jeres gård udskiftning af sandet i sandkassen, eller blot en opfyldning, skal i rette henvendelse til kontoret. Sandet leveres på parkeringspladsen, og gården skal selv stå for udskiftning/opfyldning. Evt. overskydende sand, samt gammelt sand vil herefter blive afhentet af foreningens medarbejdere.

 

5. Friholdelse af brandstier

Der må ikke henstå affald og andre ting, som kan være til gene, på brandstierne. Ligeledes henstilles til, at man ikke lader hæk-afklip og ukrudt ligge, da vores græsklipper ikke kan klippe igennem dette.

 

6. Ferielukning.

Kontoret holder ferielukket fra d.5. juli til d.16. juli, begge dage incl.

Som vanligt henvises til Ishøj Varmeværk ved AKUTTE problemer med fjernvarme, terrænbelysning og kloakker.

 

7. Gør det selv og gårdprisen 2010

Sommeren er ikke kun tid for ferie, men også for gør det selv folket. Mange ting kræver tilladelser, eller i det mindste vejledning. Check med kontoret før du går i gang!

Konkurrencen om gårdprisen 2010 er i gang, og mange arbejder allerede nu målrettet på at være med i opløbet. Se konkurrence betingelser på hjemmesiden. Spørgsmål rettes til kontoret. Held og lykke med arbejdet!

 

8. Genbrugspladsen

Grundejerforeningen har vundet sagen mod entreprenøren som anlagde den nye belægning sidste år, og vi kan derfor endelig komme videre. Ny belægning vil blive lagt i uge 27, og de ”gamle” SF-sten vil blive lagt på grusbanen til fri afhentning. Det drejer som om 168 M2, mon ikke nogen kan have glæde af dem?

 

9. Bestyrelsen her og nu.

Vi er i gang med at knytte de sidste ender inden sommerferien. Ferien betyder dog kun, at vi ikke holder møder, for vi skal fortsat forholde os til den daglige drift.

Omlægningen til Brunata og udskiftning af målere har trukket tænder ud, vi er dog ikke helt tandløse, og har mod på det kommende års arbejde. Dette specielt pga. vores medarbejdere som får hverdagen til at fungere, og gør en uvurderlig indsats.

Vi vil savne Johni Nielsen i bestyrelsen, men byder nu Carsten Pålsson velkommen, og når vi starter op igen i august er det forhåbentlig efter en fredelig sommer…

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv