Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.14. juni 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: hvem melder sig? Ingen desværre, så der var ingen kaffe denne gang. Så kan vi lære det

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 6.5. ikke klar.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Antenner, opdatering –  En grundejers antenne er i orden, han får et pænt brev. En anden grundejer har en gammel tilladelse, som vi vil genforhandle. Godkendelsen er 30 år gammel, men situationen er en anden nu, hvor man kan modtage mange kanaler. Vi taler med Ishøj kommune om sagen. Det ville være ærgerligt, hvis andre også sætter specielle antenner op.

 

2.2. Bestyrelsessuppleant –  Carsten Pålsson kom som den eneste til mødet og er villig til at være suppleant indtil generalforsamlingen. Vi skal have fundet ud af hvornår vi kan sige farvel til Johni, når han ikke kommer til bestyrelsesarr.

 

2.3. Trægruppe v. Bøgelunden  – En grundejer har klaget over, at kun de 4  træer skulle fældes og ikke hele trægruppen. Vi blev på sidste markvandring enige om, at kun 4 træer skulle fældes og ikke hele trægruppen. De 4 træer generer grundejeren, men det kan de andre umuligt gøre. Det vil ødelægge helheden, hvis den ene trægruppe bliver fjernet. Grundejeren har et ret lavt hegn, og det betyder noget ift. at man kan se ind i haven. Manden får et brev om, at træerne bliver stående

 

2.4. Birketræ – Vi har fået et rimeligt humoristisk brev fra en grundejer om hans træ, der ikke må smide blade i naboens have. Grundejerne klager over, at han ikke kan acceptere, at hans træ skal være en bestemt højde efter bestyrelsens skøn. Pernille skriver et svar til ham om sagen og lokalplanen

 

2.5. Bed – I Pernilles svar om grundejerens bed, har hun glemt at skrive, at vi skal have et svar inden en bestemt dato. Vi har ikke hørt fra ham. Han får et nyt brev, hvor han får at vide, at hvis vi ikke hører fra ham inden en bestemt en bestemt dato, vil vi nedlægge hans bed og lægge grus i stedet for.

3. Evaluering af loppemarkedet

Det var et fint loppemarked. Fem tilmeldte kom ikke, men det var også et kedeligt vejr og meget regnvejr dagen før. Kaffe/kage boden kom ikke, og de sagde ikke besked. Det er ikke i orden. Til gengæld brugte vi bordet med dug på til at børnene kunne sidde og spise. Det så rigtig hyggeligt ud. Hvis vi har ekstra borde næste år, skal vi lave sådan et sidde-bord med dug på til at spise pølser ved.

 

Der var et pænt fremmøde, og der kom oven i købet en ekstra deltager i sidste øjeblik. Salget gik nogenlunde. Nogle af bode-deltagerne ville gerne have loppemarked både forår og efterår. Det er der nok ikke kunde grundlag for, og vi i bestyrelsen kan ikke afse flere weekender.

 

Vi kunne godt have haft flere Ishøj pølser. Vi havde 30 stk. denne gang. Vi skal ikke have kyllinger-pølser. Dvs. kun én pakke, så vi er garderet. Vi skal have nogle skilte, som fortæller, hvad man kan købe ved grillen

 

HUSK annoncering i GOD TID i Ishøj kalenderen og sandwichskilte ud mod vejen.

4. Møde med Fasanvænget

4.1. 14.8.-11.9.-12.9.  Besøget bliver den 14-8. det er kun Pernille, Stella og Bent, der på forhånd kan sige, at de kan.

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1.      Status – v. Stella. – Der er ikke særlig mange bemærkninger til regnskabet. Det går som planlagt. Varmeregnskabet går også støt og roligt derudaf.

 

5.1.2.      Udlæg, ny arbejdsgang – De udlæg, vi foretager via advokaten skal tinglyses/aflyses med en digitalsignatur fremover. Det betyder, at vi skal have en digital signatur. Pernille skal oprette en erhvervssignatur. Dvs. der skal laves to, for der er to, der skal skrive under. Pernille undersøger, hvordan det foregår.

 

5.1.3.      Restancer – Ovenstående er forklaringen på, at nogle restancer stadig ikke er indfriet.

 

5.1.4.      Ballance – Regnskabet ser pt. sådan ud, at vi ikke foretager yderlige investeringer i dette regnskabsår.

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1.      Møde med genbrugspladsens personale – Det går udmærket på genbrugspladsen. Personalet har også fået en T-shirt med grundejerforeningens logo. De er blevet sendt ud for at købe nye sikkerhedssko og besked om at bruge dem, hver gang.

 

Fra nu af skal maleraffaldet være i et skur og ikke i en container. Det vil vi ikke være med til, for vi har næsten lige fået bygget et skur til el-ting osv. Så de må finde en anden løsning til maleraffaldet. – Desværre kan vi ikke få kompressor containerne, da de er for dyre ift hvad der bruges af udgifter til bortkørsel af affald nu. Udgiften vil stige med 38.000 kr om året, og det har kommunen ikke penge til nu, selv om det er mere miljø venligt.

 

5.2.2.      Søren – Søren er ansat på timebasis som sommer medarbejder. Han skal ordne kanter, bede osv.

 

5.3. Varmeudvalg

5.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – vi har et vandtab på 1,5 kubik J det er aldrig sket før, så . . . . . hele det store fjernvarmearbejde har været umagen værd

 

5.3.2.      Udbedringer – Bjarne har fået en mail fra Steen, men Bjarne har ikke efterfølgende kunnet ikke få fat i ham. Der mangler stadig 20-30 huse, der ikke har været til at komme ind i. Brunata har lovet at gøre tingene klar og melde ud, hvad der skulle ske. Hvis grundejeren ikke giver respons, kan de blive bon’et med en kørselsregning, men nu, da det er ferietid, kan man ikke regne med at folk er hjemme og kan svare på et brev. Det varer dog ikke længe, før vi må meddele grundejerne, at de skal have besøg nu. Vi kan ikke få lavet overleveringsforretning, før de sidste har fået skiftet deres målere.

 

Hvis Bjarne ikke har hørt fra Brunata på onsdag, taler Pernille og Bjarne sammen                      og går videre til Brunata. Nu skal sagen afsluttes

 

5.3.3.      Lukning af varmen 30.6. – Vi har fået et brev fra Ishøj Varmeværk om lukning af varme en hel dag. Hele systemet bliver lukket ned, så der skal være én på varmecentralen, når systemet går i gang igen. Vi spørger Bettina om hun vil være på tilkaldevagt, så det ikke igen skal være Bjarne, der skal bruge en masse tid på det. – Der er tvivl om, om det stykke vandledning fra stophanen og ind til måleren hos grunderne er kommunens eller grundejerens. Bjarne vil besøge teknisk forvaltning og spørge dem

 

5.3.4.      Alarmer – Alarmen, der går til Ishøj kommune virker nogen gange sådan, at det laver en alarm, der ikke er der. Der har været en del problemer, hvor kontakten falder ud, men nu er det stoppet. Problemet er, når alarmen ikke virker i et stykke tid, og det så skulle være så uheldigt, at der sker noget med vores varmecentral. Hvem skal så betale det ift. forsikring?

 

5.3.5.      Ishøj Varmeværk årsmøde – Bettina og Peter er selvskrevne deltagere. Derudover tager Bjarne med. Måske også Pernille, så Bjarne ikke er helt alene i varmeudvalget

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1.      status – De grundejere, der ikke har fået deres farvevalg bragt i orden, får frist til 1-8-2010

 

5.4.2.      Farver, hvor langt er vi her? Jette har gået tur i Elm og Tjørn, og registreret afvigelser.

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.      Vand i gård 24 – Der kom vand i nogle skure, derfor blev der lagt en membran, for at beskytte mod vandet. Den hjælper desværre ikke godt nok, og hvis det skal være helt i orden, skal der laves faskiner mm. Og det vil koste ret mange penge. Det er kun een grundejer, der er utilfreds med det. Grundejeren skal sørge for at sætte sine ting op, så vandet ikke kan nå det. Løsningen kunne være, at grundejeren får et plastic-palle-gulv til at sætte sine ting på.

 

5.5.2.      Udtynding af grønt, jf. tilbud – Området ved genbrugspladsen, skoven og grusbanen trænger meget til at blive beskåret. Vi har fået et tilbud på arbejdet, og det er desværre ret dyrt. Til gengæld varer det nok ti år, før det skal gøres igen. Løsningen kunne være, at vi kun får lavet en del af det, det ene år, og resten næste år – Vi tager punktet igen i det nye regnskabsår og beslutter, hvad vi gør

 

5.5.3.      Ny belægning+strøm – Den nye belægning skulle gerne gå i gang i næste uge, og der skal lægges strøm ind i elektronik skuret, fordi der dér er meget mørkt om vinteren. Der er muligvis nogle regler for hvilken strøm der må være. Det er fordi der er let antændeligt materiale i skuret. Johni taler med Bettina om det

 

5.5.4. Asfaltlunke – Stien ved Bøgelunden har en lunke, hvor vandet samler sig. Nu har grundejeren lagt fliser i sin have, så nu kan vandet slet ikke løbe væk. Munk Asfalt kan lave en brøndrist med en regnvandsbrønd for 4800, dvs. Forslag: Vi betaler prisen for selve risten, men ikke for arbejdet, da det til dels er Munks skyld. Vedtaget

 

5.5.5.      Endegavle – En grundejer vil gerne etablere en kumme ved sin gavl. Det siger vi nej til, til gengæld får de en endegavlsbeplantning En anden grundejer får det samme.

 

5.5.6.      Affaldssortering – se under genbrugspladsen

 

5.5.7.      Vedligehold af legepladserne – Legepladsudvalget har lavet en gennemgang af legepladserne. Bettina har haft en malerekspert fra Sadolin ude og se på legeredskaberne. Han sagde, at træet var sundt nok, og at det kun er kosmetisk, at der er behov for at give dem olie. Undtagen taget på hønsehusene. Han anbefalede at give det hele noget grunder og så noget andet maling oven på.

 

Legeredskaberne sprækker. Der er flere muligheder for at gøre noget ved det. Man                    kan sætte nogle gummibånd på, men det er meget dyrt. Så kan man komme en         slags to komponent fylder i revnerne.

 

Bettina arbejder meget med sagen, og hun vil afprøve nogle forskellige muligheder.                   Bettina og Peter er færdige med det på legepladserne, der skulle laves

 

5.5.8.      skurtage, afløb – De fleste skure har kun et afløb, og dette sidder 5-10 cm over taget. Det er ikke særlig praktisk. For 15-18.000 kan man etablere to ekstra afløb, så regnvandet kan ledes væk. Alternativt kan man lægge nogle kiler (75.000), så taget bliver løftet. Vi tror nu lige, at vi afventer, hvor mange problemer vi får i fremtiden fx, med sne på tagene

 

5.5.9.      Skurgange – Der er kommet tre tilbud. Et dyrt, et knap så dyrt, og et ikke så dyrt. Rene Martedal virkede kompetent og har det økonomisk bedste tilbud. Vedtaget: Vi siger ja til RMs tilbud. Vi skal kun have lavet to skurgange om året, da vi ikke har råd til mere. De skurgange, der mangler, trænger heller ikke så meget, da de værste er blevet repareret først

 

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.      Hjemmesiden næsten klar – Hjemmesiden er stort set godkendt til at blive kodet. Udkastet ser vældig godt ud. Benny og Pernille har været i firmaet to gange, første gang for at se et udkast, og anden gang for at komme med rettelser. De laver så en ny hjemmeside, som skal erstatte den gamle. B og P venter på, at de er færdige med hjemmesiden, så er der nogle, der skal op til dem og have et kursus i at vedligeholde hjemmesiden

 

5.6.2.      Johni hænger på en information om gulvvarme, der skal lægges ud på hjemmesiden. Den SKAL han lave, inden han holder op J

 

6. Særlige opgaver

6.1. Sortering af arkiv – Stella har holdt pause, men nu går hun i gang igen. Super –

 

Databasen skal gennemgås og lægges ind på serveren. Det er meningen, at hele arkivet skal lægges ud på serveren, og vi så hver i sær kan logge os ind på serveren hjemmefra. Materialet skal ligge i en database, med søgefunktioner. Stella kender nogen, der vil levere sådan et program for 5500 kr.

 

Det er vigtigt, at vi får en grundig information om, hvordan det forskellige i             programmet fungerer, så vi selv kan gå ind og rette i systemet. Hvis vi kan få det, er                 det en rigtig god ide. Vedtaget: Så vi siger ja til tilbuddet

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

7.1. Fastelavnsudvalg

7.1.1.      Mister deres tovholder – – – – det er vi kede af L Johni laver en drejebog om fastelavn, inden han stopper.

 

7.2. Legepladsudvalg

7.2.1.      Gennemgang.. – Legepladsudvalget har set på alle gårdene ift gårdprisen år 2010. Legepladsudvalget har lavet et smart point system, der virker sådan, at udvalgsmedlemmerne går rundt alene, og giver de forskellige gårde point

7.3. Sommerfestudvalg.

7.3.1.

8. Eventuelt

Bjarnes grillaften. 25-6, kl. 17.00

 

Nye mødedatoer for efteråret: 16-8 og 6-9. Vi aftaler de mødedatoer for resten af året på næste møde, når Carsten er til stede

 

 

Græsfirkant ved Poppellunden. Vi skal måske sætte nogle fodhegn og store buske

Mødet sluttede 22.59

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv