Referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken torsdag d.6. maj 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Johni

Kaffe/Te: hvem melder sig? – Bjarne

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 12.4.? Desværre nej – Referatet bliver rundsendt

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Brev to grundejere vedr. antenner – Brevet er ikke sendt endnu. Der skal først checkes tilladelser i mapperne og med kommunen.

 

2.2. TV – Kontoret får stadig nogle henvendelser om YouSee, men det stilner af.

 

2.3. Sag om genbrugsplads – Intet nyt. Der er endnu ikke berammet nogen dato for retssagen.

 

2.4. En grundejer er ikke tilfreds med det svar, Pernille har sendt til ham. Men nu bliver sagen lukket. Det fremsendte ref. fra Ishøj Kommune var ikke fyldestgørende, og desværre fik vi ikke gjort noget ved det i tide. Dvs. at vi nu kun har et officielt ref. fra kom. som vi ikke er enige i, og derfor heller ikke vil offentliggøre.

 

2.5. Fire grundejere klager over et højt birketræ, der generer dem. Træet er meget højt, så den pågældende grundejer får et brev, hvor han får at vide, at det ville være en god ide at fælde træet. Hvis han ikke gør det, vil vi bistå naboerne men en syn og skøns sag.

 

2.6. Grundejerne i en gård  vil gerne have en flagstang i et bed på kommunens areal. Vedtaget:. Vi melder tilbage til gården, at flagstangen skal placeres indenfor parkeringens areal, fx i et eksisterende bed. De skal ansøge kommunen om tilladelse, da det er kommunens areal, men kommunen vil spørge bestyrelsen om vores mening, og vi synes, at flagstangen skal stå lidt diskret og ikke ud til stamvejen.

3. Loppemarked

Hvem køber ind? Bjarne, Bent og Johni kan desværre ikke være med. Personalet pakker vognen på forhånd. Jette har bil med. Vi mødes 8.30. Pernille bestiller drikkevarer fra Spar.  Tre slags pølser, kalkun/kyllingepølser, almindelige pølser og store pølser. Ketchup sennep osv. Grill kul, tændvæske, øl og vand. Benny henter grillen hos Pernille

 

 

 

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1.      Status – v. Stella. – Der er ingen særlige bemærkninger til den økonomiske oversigt

 

4.1.2.      Restancer – Der er fire restancer pt.

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1.      Møde med genbrugspladsfolk – Pernille og Bettina skal holde det årlige møde med personalet på vores genbrugsplads

 

4.2.2.      div. – Pernille skal tale med Bente om reglerne for sygemelding, raskmelding og delvis sygemelding

 

4.2.3.      Bettina er på sommerbeskæringskursus. Peter har været på varmemesterkursus

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vandtab 2,2 M3

 

4.3.2.      Brunata brev – Sikke noget rod! Desværre er der sendt breve ud med forkert dato, men der er sendt en rettelse med, så nu skulle det være i orden. Der kommer 5 mand d. 17. maj. De kører rundt hele ugen ud mellem kl. 14.00 og 20.00. – Brunata har sendt breve ud til grundejerne uden at det har været på kontoret først. De har fået at vide, at bestyrelsen skal se alt, hvad der skal ud til grundejerne. Bjarne orienterer Bente om, at alt fra Brunata skal cleares med bestyrelsen, inden de sender breve ud. – Brunatas brev indeholdt ikke den ønskede undskyldning/forklaring fra Brunata, det må de få gjort.

 

4.3.3.      Ny gennemgang – Brunata skal ind i alle husene og se på varmemålerne én gang til, fordi pladsmanden forlod jobbet i utide, og Brunata derfor ikke ved hvor langt de var nået.

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1.      Status – et højt hegn.  Jette tjekker hegnet, og så taler vi om det på næste møde

 

4.4.2.      Farver på gårdsiden – Grundejer er udestuen væk? – Jette ser på Elmelunden og Tjørnelunden om de har bragt farverne i orden

 

4.4.3.      Farver Eg og Pop. Mange skralderum er grimme, fordi malingen er skaldet af på taget. Vi venter til efter sommeren med at tjekke dem. Skal de små hegn mellem husene og hegnene ud mod stamvejene også være sorte? Der står i lokalplanen, at træværket på gårdsiden skal være sort. Vi tager punktet med på næste møde med Ishøj kommune.

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1.      Hegn-grusplads, se udsendte tilbud(120.000) – Det er et stort spørgsmål, om vi skal bruge så mange penge til at indhegne flis og jord. Vi tager punktet op igen til efteråret.

 

4.5.2.      Centralen-tilbud v. Benny, se udsendte tilbud – Tilbud på 300.000 på udluftningsdelen. Belysning 40.000, alt ex moms. Rengøring 28.000. der skal gøres rent for at der kan males. 435.000 for det hele. Det er mange penge for en komplet renovering af centralen. Benny undersøger, hvad det vil koste, hvis vi får en udsugning, der skifter luften og noget, der tager varmen ud om sommeren. Vi er stadigvæk interesseret i at få gjort rent og malet, samt lavet ordentlig arbejdsbelysning.

 

4.5.3.      Fliser lavet – Der er etableret flisegange forskellige steder(busstop ishøj søvej, fyr 117)

 

4.5.4.      Fodhegn mm. Fyr – Kommunen har sagt ok til at det er deres bed, men de ville lave et flis-bed. Vi sætter et fodhegn op der.

 

4.5.5.      Up-date div. arbejder (stolper, hegn/skoven, træer, budskads, hegn/lundestien, asfalt, tjørnestien osv.) . Bettina og Peter køber brandvejsstolperne efterhånden, som de har tid til at sætte dem op. De har desværre ikke fået fældet de fire blommetræer, men det kommer. Grøn enterprise har ikke været og beskære endnu. Gavlene ud mod Ishøj stien står helt frie. Skal vi sætte et fodhegn eller et trådhegn dér? Vi skal alle sammen tænke over, om vi skal indhegne bebyggelsen på længere sigt. Det vil skærme gavlene og legepladserne. Det er meget bekosteligt, og er det et signal vi ønsker at sende? Vi tager punktet op på senere møder

 

4.5.6.      Fugt i skurgang. Der er lagt fugtspærre ind, og mere kan der ikke gøres. Derfor tilbydes de 2 berørte skurrum, plastikpaller, som deres ting kan stå på.

 

4.5.7.      Lapning af asfalt, Munk  – Noget af arbejdet var ikke i orden, så det måtte laves om. De har brugt noget spec. asfalt og det ser anderledes ud(gråt) men fungerer som det skal. Bettina og Peter følger op.

 

4.5.8.      Tjørnestien – Det er lidt usikkert om, hvem der ejer hvad ved Tjørnestien, men skråningen er vores. En grundejer ville gerne have fældet et træ. Det er gjort. Sammen med et andet træ, der ikke var særlig pænt.

 

4.5.9.      Komprimatorer – Den begejstrede mand fra Vestforbrændingen er desværre kommet frem til, at kommunen får en merudgift på 35.000 om året. Øv. Komprimatorerne koster 40.000 at leje om året. Strandgårdsparken betaler 1 mill. til Ishøj kommune om året i fællesudgifter. Vi får kun ca. 120.000 tilbage som tilskud til genbrugspladsen. Hvert hus betaler 1900 kr om året for fællesudgifter. Bjarne tjekker tallene på kommunens hjemmeside.

 

4.5.10.  Skurgange – Det firma, der har lavet de andre skurgange, findes ikke mere, så vi skal finde et nyt firma og have nogle tilbud –  En gård fik ikke lavet deres væg, da de gerne ville ordne noget med beplantningen først. De skal være én af de første, der får lavet det.

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1.      Møde med det nye hjemmesidefirma, Network Hosting. Pernille og Benny gik ind ad bagdøren J De havde et supermøde med firmaet. Alt det, Benny havde orienteret dem om, havde de styr på. P og B så eksempler på andre hjemmesider. Konceptet er Joomla der er et gratisprogram. Firmaet skal så få modulerne til at hænge sammen. De kan være færdige med et design forslag i midten af maj. Vi kan komme med næsten alle former for ændringer. De vil lave en kopihjemmeside af al vores materiale, så vi kan se, hvordan det vil se ud. Vi får en halv dags undervisning i at arbejde med den nye hjemmeside. De vil fortsat være til rådighed, når vi har et problem, og de vil kunne gå ind på hjemmesiden for os og redigere i den. Firmaet har ingen rettigheder ift. vores hjemmeside. Hvis vi skal have service, koster det 350 kr i timen. På den nye hjemme skal grundejerne lægge billeder og indlæg ind på en side, hvor en ansvarlig fra bestyrelsen kan klikke ok til at det går på hjemmesiden. Grundejerne kan oprette en profil, hvorfra de kan gå ind på specifikke steder på hjemmesiden. Dette kan fjernes igen. Der kommer en eventkalender, så grundejerne kan lægge arrangementer ud på den. Fx petanque turnering. Vi kan sætte tid på indlæggene, så fastelavn invitationen ikke ligger der mere, når fastelavn er slut, eller man kan sætte et indlæg på, der først kommer ud senere. – Det vil ende med at koste ca. 21.000 kr.

 

4.6.2.      Opgave fordeling. Pernille forestiller sig at Jette står for debatforum, billedgalleri og køb/salg. Benny for ref. mm og Pernille selv for nyhedsbreve/akutte/aktuelle informationer.

 

4.6.3.      Pernille vil gerne have billeder fra Strandgårdsparken. Se efter i skuffer, skabe og computere. De skal køre som bannere på hjemmesiden.

 

4.6.4.      Stella har et forslag vedr. databasen, det arbejder vi videre med.

 

5. Særlige opgaver

5.1. Sortering af arkiv ved Stella – Stella fortsætter med arkivet J Desværre var hun arbejdsramt i en periode, så arkivet måtte ligge stille lidt

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1.

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1.      Har gennemgået legepladser.. – v/Bent. Legepladsudvalget var indkaldt til møde 21-4, der mødte to medlemmer. Mødet handlede om gårdprisen og legeplads-gennemsyn. Udvalget så på legepladsvedligeholdelse i søndags.  De skal ud og se på gårde og legepladser ift. gårdprisen. Der har været nogle problemer med mailadresser i legepladsudvalget, men det skulle være i orden nu. – Bent taler med Betina og viser hende listen over det arbejde, der skal gøres på legepladsen. Alle træ-legeredskaberne skal have olie. Bent aftaler med Bettina, at en ekstern medarbejder går ind og beskærer, slår græs eller lign på foreningens areal(legeområderne), og Bettina og Peter så olierer legeredskaberne

 

6.2.2.      Skal gennemgå gårde første gang 18.5. – Alle deltagere i legepladsudvalget skal tildele gårdene point i et skema, efter hvor pænt de synes, det er, har de besluttet.

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1.

7. Eventuelt

Sommerbestyrelsesarrangement.

Fredag. 25. juni – Bent undersøger om der er pladser i Cirkusrevyen. Ellers griller vi hjemme hos Bjarne

 

Vi har modtaget en invitation fra Fasanvænget 30-5 og 6-6. det bliver søndag 6-6

 

 

Mødet sluttede 22.20

Referant Jette Malling

0

Din varekurv