Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.12. april 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: ingen

Kaffe/Te: hvem melder sig? Jette

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 8.3.? I orden og underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Udestue – Grundejeren beder om udsættelse ift at få sin udestue lovliggjort. Grundejeren har fra begyndelsen fået 1½ års udsættelse til at ordne eller nedrive udestuen, men har ikke henvendt sig for at få yderligere udsættelse. Han har fået at vide, at hvis han tager sin dør af, er det ikke en udestue men en overdækket terrasse. Det har han ikke valgt at gøre. Han har nu fået et brev, hvor han får at vide, at han ikke får yderligere frist. Vedtaget: Vi meddeler grundejeren, at sagen går videre til kommunen

 

2.2. Skurgang – I en gård står der mange ting i skurgangen, dette har en grundejer klaget over. Hele gården får et brev, hvor der står, at de pågældende ting skal fjernes.

 

2.3. Mere om TV – Pernille har sendt endnu et nyhedsbrev ud om de nye TV kanaler. Kontoret har fået flere venlige henvendelser fra grundejere, der synes, at de har fået en god information fra bestyrelsen. Enkelte grundejere er kommet med nogle alternative forslag til modtagelse af TV kanaler – Når hele sagen er kommet på plads, skriver vi en klage til YouSee

 

2.4. Hæk, igen – Pga. trafiksikkerheden har personalet fjernet nogle syrener, der stod, så man ikke kunne se ordentligt, når man skulle køre ud, En grundejer er meget utilfreds med dette.

 

2.5. En grundejer ønsker en rettelse til referatet fra sidste generalforsamling. Vi laver ikke rettelser i referatet, da det citat, om hvad manden har sagt, ikke er misvisende.

 

2.6. Angående ulovlig parkering. Der er ikke sket noget i sagen endnu

 

2.7. Vi har 8 handicap parkeringspladser i hele bebyggelsen.

3. Loppemarked – 16. maj Pernille, Jette og Benny er med. Bjarne ved ikke endnu. Loppemarkedet er fra 10-14. containerpladsen har åbent til 15. Vi mødes kl. 8.30 på varmecentralen. Vi skal have grill med 3 slags pølser og brød. Pølserne kan kun købes som det står på prislisten. Dvs. som sæt med brød til. Vi skal have kolde drikkevarer fra Spar

4. Markvandring – Torsdag 15-4. kl. 16.00-20.00. vi mødes ved genbrugspladsen kl. 16. Bettina vil gerne have et lavt hegn på grusbanen, dér hvor der nogle gange ligger jord eller grus, om vores personalet skal bruge. Vi skal forbi skoven og se på udtynding. Spærrestolperne rundt omkring er forsvundet flere steder, måske skal der kæder på stolperne. Buskadset ud mod boulevarden trænger til at blive skåret kraftigt ned. Fyrrelunden 117 låge eller noget andet. Blommetræer på Lundestien. Ved Ishøj stien har kommunen fjernet al buskadset, så folk lufter deres hunde på græsplænen foran haverne i Fyrrelunden –

Når vi er færdige med at vandre tager vi noget smørrebrød på kontoret.

5. Gårdprisen – Gårdprisen skal være for tre forskellige kategorier.

 

  • Den flotteste gård – Vedligeholdelse af facader, fortove, fortovsbede og krukker, og renholdelse
  • Det flotteste initiativ – Et tiltag, der ligger ud over det sædvanlige
  • Den flotteste legeplads – (Grundejerforeningens legeredskaber gælder ikke med) – Vedligeholdelse af øvrige legeredskaber, løbende vedligeholdelse af udenom arealer og restarealer, udvikling af legepladsen

Legepladsudvalget finder nogle datoer, hvor de går rundt og ser på gårde og legepladser. Perioden skal vare fra maj til medio september. Sidste besigtigelse skal være kort efter d.15. sep. Priserne skal deles ud på generalforsamlingen.

 

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1.      Status – v. Stella. – Forbruget ligger over mht. drift og anlæg. Vedligeholdelses kontoen bliver i øjeblikket brugt til tiltag, der har ligget stille, imens det var vinter.

 

6.1.2.      Restancer, tvangsauktion berammet, øvrige har indgået aftaler.

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1.      Kontorets åbningstider – Fra 1.maj har kontoret åbent mandag til torsdag kl.8.30-12.30, og har lukket fredag

 

6.2.2.      Løn – Genbrugsplads – Personalet får i øjeblikket 145 kr. i timen, både onsdag og søndag. Denne løn er ikke steget i 4 år. Derfor stiger de nu til 155 kr. i timen

 

6.2.3.      Løn – Omdeler – Fra nu af skal omdeleren have et tillæg på 200,00 kr. på akutte omdelinger. Dvs. når omdeleren ikke får varsel 3 dage før.

 

6.2.4.      Kontorassistents arbejdsevne. Arbejder nu delvis sygemeldt, vi må se an om der skal tilbydes andre foranstaltninger.

 

6.2.5.      Der har generelt været meget sygdom blandt personalet, men det kan ikke helt undgås i så udsatte jobs.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – 2,9 kubik – flot

 

6.3.2.      Udbedringer – intet pt.

 

6.3.3.      Møde m. Brunata – Tirsdag kl.13 her, med Heinrich, Thomas og Steen. Der har været nogle uoverensstemmelser med den mand, der har skiftet målere på radiatorerne. Manden er forlod arbejdet midt i det hele, så nu skal der tages beslutning om, hvad der skal ske fremover. Bjarne har pointeret overfor Brunata, at dette er en ejerforening, hvor alle ejerne skal have besked om, hvad der foregår. Bestyrelsen skal dog have informationen først

 

Desværre er der ingen, der ved, hvor mange og hvor der er sat nye målere op.    Derfor bliver der nød til at være endnu en gennemgang. Det er et krav fra vores                side, at besøgene bliver sent på dagen, så grundejerne ikke én gang til skal tage fri fra arbejde

 

Stella mener, at det er passende, at vi får en kompensation for alle de ulemper, vi                      har haft med Brunata

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1.      status – Jette har endelig fået lavet et udkast til projektet med dobbelte skralderum, tegning godkendt, tekst skal ændres en smule. Det gør Pernille

 

6.4.2.      Farver – Jette går snart ud og ser på farver, men det skal lige blive varmt nok til at male – Grundejerne fra den første gennemgang har fået et brev fra kommunen. Det har dog fået en meget lang frist.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1.      Service-maskiner – Betina har fået tilbud på fast service. Det er dyrere, end hvis vi kontaktede en reparatør, når vi har brug for det. – Så vi vil ikke have en fast service aftale, men maskinerne skal til service to gange om året. Det er vigtigt ift. forsikringer, da de ellers ikke dækker skaderne.

 

6.5.2.      Centralen – tilbud v. Benny – Benny har talt med Henrik, der vil lave et tilbud på udluftning på centralen. Hvad kan pumpen, kan den køre på alternativ energi og kan den køle også?

 

6.5.3.      Dør – kontor – Det trækker ind ad døren til kontoret. Vi har fået et tilbud på 10.000 kr ex moms på en ny dør. Døren kan ikke få samme farve som træværket, så den bliver nød til at være sort. Derfor skal hele bygningen males sort, for ellers vil det se mærkeligt ud. Men hvad så med resten af huset, og med daginstitutionerne? Det er lysegrønt over det hele.  Og træværk skal vel være sort med mindre der er en særlig aftale for matrikel 18 FF.

 

6.5.4.      Fliser, nyt tilbud – Vi har fået et nyt tilbud fra Lohmann om reparation af fliser i hele bebyggelsen,(flisegange ved busstop mm) det svarer stort set til det gamle tilbud, så det skal bare sættes i gang.

 

6.5.5.      Sag vedr. genbrugspladsen – PEA byg har ikke reageret, så firmaets muligheder er udløbet. Vi afventer nu domsafsigelse, så vi kan få udbedret belægningen. Herefter skal vi lægge civilt søgsmål for at få vores penge, hvis ikke firmaet frivilligt betaler.

 

6.5.6.      Strøm/komprimatorer, genbrugspladsen – Pernille har talt Hans Schmidt, Plan-Byg-Miljø, som ville have en uvildig vurdering af tilbuddet. Kim fra Vestforbrænding har kontaktet Pernille, set pladsen, og sagt at det er en af de flotteste pladser han har set, samt at han er meget positiv overfor komprimatorer.

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

 

6.6.1.      Ny hjemmeside – Benny har en aftale den 20.4 hos et firma, der laver hjemmesider. Han og Pernille holder møde med dem, hvor de laver en skabelon over vores nye hjemmeside

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv, ved Stella – Stella er i gang med at sortere en masse poser, og det er SÅ FANTASTISK

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1.      Der er et år til næste gang..

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1.      Gennemgang? Bjarne indkalder til møde i april. Legepladsudvalget skal have en gennemgang af alle legepladserne sammen med Bettina og Peter, det bliver d.21. april.

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1.

9. Eventuelt

Mødet sluttede23.07

 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv