Nyhedsbrev 2023 – 11

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

2. november 2023

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2023 – 11

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Brugsret – har du husket?
  2. Infomøderne, spørgsmål og svar.
  3. Varmeopgørelserne.

 

1. Brugsret – har du husket?

Fik du aftalen hjem til underskrift? Så husk at returnere den underskrevet i foreningens postkasse. Vi mangler at få mange retur.

 

2. Infomøderne, spørgsmål og svar.

Til de to møder var repræsenteret 186 huse med i alt 226 personer.

Pernille indledte med en præsentation af Parkeringsudvalget, Bestyrelsen, dirigent, referent og lydfolk.

Herefter fortalte hun kort om hele processen omkring p-pladser, som startede helt tilbage i 2014, blev til et forslag på generalforsamlingen i 2016, som blev nedstemt. Derefter blev der nedsat et parkeringsudvalg, som fremsatte et forslag i 2019, som ligeledes blev nedstemt. Parkeringsudvalget gik af, men syntes så alligevel at det var værd at kæmpe for og blev gendannet i 2020, hvilket mundede ud i forslaget på generalforsamlingen 2021, som blev vedtaget.

Processen om udformning af skilte/spyd, anlæg af tomrør, juridiske aspekter omkring parkeringsforhold osv. var meget omstændelig, og vi fik bl.a. ændret vejstatus til privatområde for parkeringsbåsene, og valgte en fælles servitut til tinglysning, i stedet for tinglysning på hver enkelt ejendom, da det sparede 4.000 kr. pr. hus. Ting som endnu engang gav ventetid på sagsbehandling i kommunen, så i alt ventede vi 12 ½ mdr. på sagsbehandling i kommunen i forløbet fra nov. 2021.

Parkeringsudvalget og bestyrelsen er stolte over at vi er kommet så langt, at alle husstande kan råde over en p-plads og lægge strøm ud til pladsen.

 

Spørgsmål & Svar kommer her i tilfældig rækkefølge:

Hvorfor er der ændret vejstatus?

Fordi generalforsamlingen besluttede at det var politiet som skulle håndhæve pladserne, og det kan de ikke på privat fællesvej. Hvis vi senere vil have privat p-firma til at håndhæve pladserne, skal det først vedtages på en generalforsamling, f.eks. ekstraordinær eller ordinær generalforsamling i 2024.

 

Hvorfor er det nummerplader der skal stå på skiltene?

Fordi politiet ikke vil håndhæve pladserne uden. I øvrigt er der mange der ikke ønsker husnumre, af frygt for indbrud. Du behøver ikke at være ejer af bilen for at få dens nummerplade skrevet på tavlen.

 

Skal man betale for nummerplade-tavlerne?

2 tavler er med i prisen for brugsret. Skal du senere skifte tavlen, koster det 156, kr.

 

Fastfryses prisen på tomrør og brugsret, så det koster det samme om 10 år?

Der er i brugsretsaftalen indskrevet en årlig prisregulering, som følger nettoprisindexet (dette blev ikke oplyst på møderne, da vi havde glemt det…), lige som vi ikke kan tage højde for renteudvikling som kan påvirke prisen fremadrettet, hvis foreningen f.eks. bliver nødt til at optage lån, mens man stadig har penge til gode for tomrørene.

 

Bliver afdragsordningen forlænget, så den kan benyttes efter første tilmeldingsrunde?

Det vides ikke, men den vil ikke vare for evigt. Man kan dog stille forslag om det til generalforsamlingen 2024.

 

Kan man få en anden plads en den som er tildelt?

Nej, parkeringsnøglen er udarbejdet så retfærdigt som muligt, og der er taget hensyn til eksisterende handicap-pladser. Alle pladser og kort er tinglyst, så det kan ikke ændres.

 

Kan man købe en brugsret selvom man ikke har sin egen bil?

Ja, iflg. Servitutten har alle grundejere ret til en plads, uanset om de har bil eller ej. Pladsen må dog kun bruges til parkering af et motoriseret, indregistreret køretøj. Pladsen vil blive markeret med ”Privat parkering-parkering kun efter aftale”

 

Hvis man skal på ferie, kan man så låne sin plads ud, eller stille den til rådighed som gæsteplads?

Ja, men der arbejdes stadig på hvordan vi løser det med skiltning, der kan ikke bare sættes en pose hen over e.l.  Udlån er maksimalt i 4 uger, og kun efter aftale med foreningen.                                                                                                                                              

 

Må man leje sin plads ud?

Nej, det er i strid med brugsretten, men der arbejdes på en løsning, så man kan låne sin plads ud når man ikke er hjemme.

 

Hvem skal vedligeholde skiltene og parkeringsbåsen?

Skiltene, dvs. spyddene er grundejerforeningens ejendom. Der må ikke foretages nogen former for indgreb i dem, f.eks. ved at bore huller e.l. Foreningen står for vedligeholdelsen af spyddene, men render ikke rundt og pudser tavlerne 😉 Oplever man at spyddene bliver skæve, udsat for hærværk eller står meget løst skal man henvende sig til grundejerforeningen.

Beskæring af beplantning omkring skiltene, skal udføres af den som har fortovsbedet.

Asfalt og opstribning vedligeholdes af foreningen, renholdelse påhviler brugeren.

Tomrørene tilhører grundejerforeningen og reklamationer skal rettes til foreningen.

 

Kan spyddene bære en ladeboks?

Ja det kan de godt, de fleste ladebokse vejer fra 1,5-3 kg, så det kan de fint.

 

Spyddene står ikke fast, de kan rokkes og er lige til at hive op, må man støbe dem?

Nej, hvis det bliver nødvendigt at støbe omkring spyddene, vil det være noget foreningen gør. Spyddene er tynde, og derfor kan de rokkes, men det er ikke det samme som at de ikke står fast. De står min. 70 cm nede i jorden, står de i fortovsbed, så er det op til 120 cm der er nede i jorden.

 

Må man sætte sin egen stander op til ladeboks?

Nej, det er spyddene som skal benyttes. Man kan montere en tavle på spyddet ved hjælp af beslag, hvor boksen kan monteres på eller man kan sætte boksen på sit hus. Det er muligt at købe ladekabel i metermål som må trækkes i tomrøret, og ladehoved monteres af en autoriseret el-installatør. Man kan også opsætte et skab på spyddet, men obs ladeboksens evt. krav til ventilation.

 

Må man have både brugsretsskilt og handicap-skilt på samme plads?

Nej, men ladeboks kan monteres på handicap-skiltet. Du skal dog have skriftlig tilladelse fra kommunen, da det er deres skilt.

 

Hvad hvis tomrøret er defekt?

Henvend dig til grundejerforeningen. Foreningen ejer rørene, men der er jo garanti på arbejdet, så det bliver en reklamation.

 

Hvad hvis nogen holder på min plads?

Det nemmeste er at tage et billede af bil og skilt, og anmelde det online til politiet, på den baggrund kan politiet udstede en bøde. Dette kan dog ikke gøres før der er skiltet ved indkørslerne om privatretlige parkeringsforhold. Skiltene er på vej.

 

3. Varmeopgørelserne.

Varmeopgørelserne er omdelt til alle husstande. Det vil dog sige at vi fik en del retur, da der ikke var korrekt navn på/ved postkassen. Har du ikke modtaget din, så kan den afhentes på kontoret.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

 Formand

0

Din varekurv