Nyhedsbrev 2023 – 10

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

18. oktober 2023

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev på mail – og læs Nyhederne mens de er friske!

Tilmeld her: https://strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/

 

Nyhedsbrev 2023 – 10

 

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Hvad er op og ned?
  2. Monteringsoplæg.

 

1. Hvad er op og ned?

Lige så mange grundejere som der er, ja lige så mange meninger og holdninger er der til skiltespyd, tavler, tomrør og ladeløsninger.

Parkeringsudvalget og Bestyrelsen fik til opgave at anlægge tomrør, og muliggøre brugsret til alle huse. Begge dele er gjort.

Vi har selvfølgelig forholdt os til rigtig mange ting undervejs i processen, bl.a. hvordan en ladeboks skulle kunne monteres. I den proces overvejede man mange muligheder, men måtte også erkende at der er så mange forskellige løsninger og modeller på markedet, at én fælles løsning ikke var mulig.

Køber man sin egen ladeboks skal den blot installeres af en autoriseret elektriker, og de krav som stilles når man indgår abonnementer skal ikke opfyldes.

Indgår man der imod en abonnementsaftale med f.eks. Clever, E-On, Norlys, så stiller de hver især deres egne krav til montering, primært for at beskytte deres udstyr mest muligt. Hverken kravene eller begrundelsen for dem er ens hos de 3 udbydere, og det havde derfor heller ikke været muligt at imødekomme alle 3 i ét projekt, og hvad så med alle dem som ønskede at benytte andre løsninger?

Man er nødt til at se på hvad der er lovkrav, og hvad der er anbefalinger, samt hvad anbefalingerne er baseret på.

F.eks. er højden på placeringen af boksen en anbefaling baseret på risiko for slagregn, påkørsel osv. Risikoen for påkørsel vurderes at være minimal på vores p-pladser, og placeres boksen på bagsiden af skiltet, rammes den ikke ved en påkørsel. Vores ”bløde” spyd bøjer af, i stedet for at knække, og laver dermed minimal skade på både køretøj og installation ved en evt. påkørsel.

Dette blot ét eksempel på, at meget kan afhjælpes uden at man skal have dyre fælles løsninger, som ikke kommer alle til gode.

El-installationen er til gengæld reguleret af lovkrav, og det er derfor det er en autoriseret elektriker som skal udføre arbejdet.

Til sidst er der så produkt-ansvar; spørger man producenten om man kan det ene eller det andet, så vil man ofte få et nej, fordi produktet ikke er testet til det, eller producentens garanti bortfalder, som f.eks. hvis du åbner din PC og selv udskifter et hukommelseskort e.l.

Vi håber at den fortsatte debat vil rettes mod at arbejde med mulige løsninger, lige som parkeringsudvalget/bestyrelsen fortsat vil forholde sig til de udfordringer der måtte opstå.

 

I næste uge kommer en opsummering af spørgsmålene fra info-møderne, mange af svarene der vil også være til nytte i det fortsatte arbejde.

 

2. Download monteringsoplæg [PDF]

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

                                                                              Formand

 

 

0

Din varekurv